مشخصات مجله

محیط زیست و مهندسی آب
نوع مجله
Research
کد
11593
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
محیط زیست
فعال
بله
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "محیط زیست و مهندسی آب" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله محیط زیست و مهندسی آب
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی