مشخصات مجله

محیط زیست و توسعه
نوع مجله
Research
کد
11362
شاپا چاپی
2008921x
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی ارزیابی محیط ‌زیست ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم پایه
زیرگروه
محیط زیست
فعال
بله
رتبه 1396
D
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
د
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "محیط زیست و توسعه" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله محیط زیست و توسعه
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی