مشخصات مجله

محاسبات نرم
نوع مجله
Research
کد
11359
شاپا چاپی
23223707
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه کاشان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
برق و کامپیوتر
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
د
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "محاسبات نرم" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله محاسبات نرم
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی