مشخصات مجله

گل و گیاهان زینتی
نوع مجله
Research
کد
11343
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
باغبانی
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "گل و گیاهان زینتی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله گل و گیاهان زینتی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی