مشخصات مجله

فیزیولوژی ورزشی
نوع مجله
Research
کد
11318
شاپا چاپی
2322164X
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
تربیت بدنی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "فیزیولوژی ورزشی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله فیزیولوژی ورزشی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی