فلسفه علم (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "فلسفه علم" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11300
شاپا چاپی
23830722
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
فلسفه و کلام
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله فلسفه علم
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی