فلسفه (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "فلسفه" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11297
شاپا چاپی
20081553
ناشر
دانشگاه تهران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
فلسفه و کلام
تاریخ نمایه
دوره: 37/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1388
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله فلسفه
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی