مشخصات مجله

فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
نوع مجله
Research
کد
11907
شاپا چاپی
27169758
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
هنر و معماری
زیرگروه
هنر
تاریخ نمایه
دوره: 5/ شماره: 1/ فصل: 1/ سال: 1399
فعال
بله
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی