مشخصات مجله

iran agricultural research
نوع مجله
Research
کد
10313
شاپا چاپی
10139885
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه شیراز
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
*
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "iran agricultural research" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله iran agricultural research
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی