مشخصات مجله

علوم و فنون زنبور عسل
نوع مجله
Research
کد
10238
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی زنبور عسل ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
کشاورزی و منابع طبیعی
زیرگروه
علوم دام
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "علوم و فنون زنبور عسل" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله علوم و فنون زنبور عسل
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی