علوم و فنون بسته بندی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "علوم و فنون بسته بندی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10236
شاپا چاپی
22286675
ناشر
دانشگاه جامع امام حسین (ع)
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
صنایع
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله علوم و فنون بسته بندی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی