مشخصات مجله

علوم و فناوری فضایی
نوع مجله
Research
کد
10231
شاپا چاپی
20084560
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی هوافضای ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
مکانیک
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "علوم و فناوری فضایی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله علوم و فناوری فضایی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی