مشخصات مجله

علوم و فناوری دریا
نوع مجله
Research
کد
10229
شاپا چاپی
17355346
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
مهندسی دریا
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "علوم و فناوری دریا" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله علوم و فناوری دریا
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی