مشخصات مجله

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
نوع مجله
Research
کد
10203
شاپا چاپی
24237396
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه امام صادق (ع)
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم تربیتی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "علوم تربیتی از دیدگاه اسلام" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی