سیاست نامه علم و فناوری (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "سیاست نامه علم و فناوری" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
11539
شاپا چاپی
24767220
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه صنعتی شریف
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم انسانی
زیرگروه
علوم سیاسی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله سیاست نامه علم و فناوری
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی