سد و نیروگاه برق آبی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "سد و نیروگاه برق آبی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10154
شاپا چاپی
23225882
ناشر
انجمن علمی برقابی ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
عمران
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله سد و نیروگاه برق آبی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی