مشخصات مجله

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق
نوع مجله
Research
کد
11603
شاپا چاپی
23223146
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
برق و کامپیوتر
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
د
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "سامانه های غیرخطی در مهندسی برق" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله سامانه های غیرخطی در مهندسی برق
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی