مشخصات مجله

زیست شناسی جانوری تجربی
نوع مجله
Research
کد
10137
شاپا چاپی
23222387
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه پیام نور
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم پایه
زیرگروه
زیست شناسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "زیست شناسی جانوری تجربی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله زیست شناسی جانوری تجربی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی