مشخصات مجله

زمین شناسی نفت ایران
نوع مجله
Research
کد
10554
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی زمین شناسی نفت ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم پایه
زیرگروه
زمین شناسی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
د
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "زمین شناسی نفت ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله زمین شناسی نفت ایران
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی