مشخصات مجله

زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)
نوع مجله
Research
کد
10553
شاپا چاپی
22285245
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی زمین‌شناسی مهندسی ایران
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
فنی و مهندسی
زیرگروه
*
فعال
بله
رتبه 1396
D
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی