زمین شناسی اقتصادی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "زمین شناسی اقتصادی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10549
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
گروه
علوم پایه
زیرگروه
زمین شناسی
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
بین المللی
رتبه 1399
بین المللی
رتبه 1400
بین المللی
رتبه 1401
بین المللی
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله زمین شناسی اقتصادی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی