پروپزال و مقالات گرایش توسعه اجتماعی

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جمع‌گرایی دانشجویان

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات موسسه ایران‌تز رشته علوم اجتماعی گرایش توسعه اجتماعی

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز رشته علوم اجتماعی گرایش توسعه اجتماعی عبارتند از :

 • مدل‌سازی ارتباط بین تعصب، دینداری، هویت ملی و میزان احترام به قوانین

 • بررسی رابطه طرحواره‌های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان

 • بررسی تاثیرپذیری وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زنان روستايي از توسعه

 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی دانشجویان و برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف

 • تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبك‌هاي اسنادي دانش آموزان

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر جمع‌گرایی دانشجویان

 • بررسي رابطه خود – مهاري و پایگاه اجتماعی دانشجویان

 • بررسي رابطه خود – مهاري، جمع گرايي و عزت نفس دانشجويان

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر خود  تنظیمی دانشجویان با رویکرد فازی

 • بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شكوفايي دانش آموزان

 • بررسی رابطه پایگاه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان

 • رابطه توسعه پایدار و رفاه اجتماعی جوامع روستایی

 • عوامل موثر بر رفاه اجتماعی و اقتصادی زندگی و سنجش کیفیت زندگی بر اساس شاخص‌های شناسایی شده

 • رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

 • بررسی رابطه عملکرد رسانه‌های جمعی با اعتماد ميان فردي، عام و نهادي

 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی، سرمایه کالبدی و اعتماد اجتماعی

 • رابطه سرمايه‌هاي اجتماعي و كالبدي شهروندان با آسيب شناسي اجتماعي شهر

 • سنجش ابعاد مختلف هويت فرهنگي جمعي(هويت فرهنگي ديني، ملي، قومي درون مرزي، قومي فرامرزي)

 • عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق

 • عوامل فرهنگی مؤثر بر نگرش افراد به مقوله طلاق

 • رابطه دینداری و نگرش به جهانی شدن

 • بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پايبندي به ارزش‌هاي ديني

 

پروپزال و مقالات گرایش توسعه اجتماعی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 321 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×