پروپزال و مقالات جامعه‌شناسی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM فازی

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی پایان‌نامه، پروپزال و مقالات موسسه ایران‌تز رشته علوم اجتماعی گرایش جامعه‌شناسی

برخی از موضوعات پیشنهادی موسسه ایران‌تز در حوزه جامعه‌شناسی عبارتند از :

 • بررسی و تحلیل محدودیت‌های اجتماعی قومیت‌های مختلف کشور

 • بررسی جامعه شناختی اعتیاد به موبایل و شبکه‌های اجتماعی

 • بررسی تأثیر ارزش‌های فرهنگی، قومی و جامعه‌پذیری سازمانی بر تعهد کاری

 • تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه فرهنگی، سرمايه اجتماعي و هويت ملي با استفاده از روش کمی معادلات ساختاری

 • ارائه مدلی جهت ارزیابی و سنجش سرمایه فرهنگی در کشور

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر احساس ناامنی زنان در استان تهران

 • بررسی جامعه شناختی اعتیاد به مواد مخدر

 • بررسی جامعه شناختی اعتیاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی

 • تحلیل جامعه شناختی بیحجابی

 • بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی شهروندان

 • استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ساماندهی فعالیت‌های مذهبی

 • الگوسازی رفتار شهروندی سازمانی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی وزارت صمت)

 • ارائه مدلی جهت تدوین شاخص‌های سازمانی و فردی رفتار شهروندی سازمانی در راستای بهینه‌سازی آن (مطالعه موردی وزارت صمت)

 • مدل‌سازی ارتباط دین، رسانه و فرهنگ با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

 • بررسی نقش شبکه‌های ماهواره‌ای بر هویت و باورهای جوانان

 • شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روش‌های MADM فازی

 • مدل‌سازی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمايه اجتماعي با هويت ملي با استفاده از معادلات ساختاری

 

پروپزال و مقالات جامعه‌شناسی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 299 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×