روش‌های انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله ISI

در مقاله زیر برای شما دانشجویان، روش‌های انتخاب یک مجله مناسب جهت چاپ مقاله ISI را شرح داده‌ایم.

روش‌های انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله ISI

روش‌های انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله ISI

یکی از نکات مهم و اساسی، پس از تدوین مقاله، انتخاب مجله مناسب برای سابمیت (SUBMIT) یا ثبت و ارسال مقاله به آن مجله است، چراکه مجلات معتبر، اکثرا تخصصی بوده و مطابق با زمینه (SCOPE) تعریف شده خود، اقدام به پذیرش و داوری مقالات می‌کنند و چنانچه عنوان و یا مطالب مقاله با زمینه‌های تخصصی مجله انطباق نداشته باشد معمولا ظرف مدت یک هفته مقاله را رد (reject) می‌کنند.

برای از دست ندادن زمان، ضروری است مجله‌ای دقیقا منطبق با عنوان و محتوای مقاله سرچ شود. بدین منظور ابتدا می‌توان در لیست مجلات listed و یا jcr و wos (web of science) کلمات کلیدی مقاله رو سرچ م وجله یا مجلات مرتبط را پیدا نمود. همچنین در لینک تامسون رویترز مربوط به مجلات  (http://science.thomsonreuters.com/) بعد از اسم و مشخصات مجله و در بخش coverage، ایندکس‌هاس تخصصی مجلات ذکر می‌شود. البته خیلی از مجلات isi listed دارای Zoological Record یا ایندکس عمومی و جنرال اند. این قبیل مجلات معمولا در رشته ها و حوزه های مختلف اقدام به پذیرش زودهنگام مقاله کرده و چاپ ماهیانه دارند.

مجلات دیگر و با اعتبار بیشتر دارای ایندکس تخصصی در coverage هستند. بعنوان مثال مجلاتی که در بخش coverage سایت تامسون دارای ایندکس تخصصی Social Sciences Citation Index هستند اقدام به پذیرش و چاپ مقالات در حوزه های علوم اجتماعی می کنند و یا مجلات با ایندکس Arts & Humanities Citation Index اقدام به پذیرش و چاپ مقالات در حوزه‌های هنر و علوم انسانی می‌کنند.

معمولا مجلاتی که در تامسون در بخش coverage ایندکس تخصصی دارند، یا web of science و یا jcr بوده و از اعتبار بالایی برخوردارند.

به منظور ارزیابی زمان داوری، اکسپت و چاپ هم می‌توان مقالات چاپ شده در آخرین ولووم مجله را بررسی نمود معمولا زمان دریافت، اکسپت و چاپ ابتدای مقاله ذکر می‌شود.

  

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: