چاپ مقاله علمی پژوهشی و ISI رشته تاریخ

چاپ مقاله در مجلات معتبر ارزش علمی بالایی به همراه دارد. انتخاب مجله هدف با موضوع مرتبط، از مهم‌ترین نکات چاپ مقاله علمی پژوهشی است.

چاپ مقاله علمی پژوهشی و ISI  رشته تاریخ

 چاپ مقاله علمی پژوهشی و ISI رشته تاریخ

 

برخی از سرفصل‌های تحقیقاتی در رشته تاریخ عبارتند از:

 

گرایش باستان شناسی:

 

پيش از تاريخ شمال غرب ايران

پيش از تاريخ ايران و
 بين النهرين

ژنتيك انساني

---

آغاز تاريخ شمال غرب ايران

هنر و معماري دوران هخامنشي

باستانشناسي دوران اشكاني

تكنولوژي و ضرب سكه

هنر دوره ساساني

 

 

 

گرایش تاریخ ایران اسلامی:

تاريخ اسلام   

شناخت منابع و مآخذ تاريخي

روش تحقيق و تاريخ نگاري

جامعه شناسي تاريخي و تاريخ اجتماعي و فكري ايران

 

 

در ادامه نام چند ژورنال تخصصی ISI JCR در حوزه تاریخ ارائه شده است:

 

JOURNAL 

ISSN 

Journal of Global History  

1740-0228 

DIPLOMATIC HISTORY  

0145-2096 

JOURNAL OF MODERN HISTORY  

0022-2801 

HISTORY OF SCIENCE 

0073-2753 

  

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: