خانه علمی‌پژوهشی آی‌اس‌آی اسکوپوس نمایه‌سازی درباره ما تماس با ما ورود

معرفی رشته حقوق بشر

حقوق بشر به حقوق عمومی انسان‌ها در زمینه‌های مختلف حق کار، حق تحصیل، حق بهداشت و درمان، حق بیمه، حق بر آب، حق بر غذا و غیره می‌پردازد. معرفی رشته حقوق بشر

معرفی رشته حقوق بشر

رشته حقوق بشر یکی از رشته‌های جدیدی است که با مدرن شدن زندگی بشر و رونق مبادلات تجاری بین کشورها و تقویت ارتباطات، شکل گرفته است. حقوق بشر به حقوق عمومی انسان‌ها در زمینه‌های مختلف حق کار، حق تحصیل، حق بهداشت و درمان، حق بیمه، حق بر آب، حق بر غذا و غیره می‌پردازد. در پس تعریف و شکل‌گیری مفهوم حقوق بشر، سازمان‌های بین المللی پشتیبان حقوق بشر نیز در کشورهای مختلف تأسیس گردید که این سازمان‌ها در پی جلوگیری از ضایع شدن حقوق معمولی انسان‌ها در کشورهای مختلف بخصوص کشورهای جهان سوم هستند.

برخی از مهمترین سازمان‌های حقوق بشری عبارتند از: 


سازمان عفو بین‌الملل، بین‌الملل ضد برده‌داری کمیته دانشمندان نگران، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سازمان ریش‌سفیدان، سازمان بردگان را آزاد کنید، خانه آزادی، مسئولیت حمایت، دیدبان حقوق بشر، اتحاد بین‌المللی زنان، کمیسیون بین‌المللی قضاتف نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (خصوصی، سازمان مستقل)، گروه بین‌المللی بحران، فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، گروه بین‌المللی حقوق اقلیت‌ها، گزارشگران بدون مرز، دیدبان حقوق شیعیان، مرکز عدالت طاهره شفافیت بین‌الملل، سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیر رسمی، سازمان حقوق بشر رابرت اف. کندی.
فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در حوزه‌های تدریس و وکالت پرونده‌های حقوق بشری به فعالیت بپردازند.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (ISI JCR)  در گرایش حقوق بشر آورده شده است:

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

Human Rights Journals

BMC International Health and Human Rights

958

1.656

0.002080

Health and Human Rights

489

1.407

0.001210

Journal of Human Rights

447

1.185

0.001120

Human Rights Law Review

511

1.175

0.000790

Netherlands Quarterly of Human Rights

168

1.120

0.000170

HUMAN RIGHTS QUARTERLY

1,469

0.985

0.001090

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات حقوقی فارسی و علمی پژوهشی داخلی حقوق بشری ارائه شده است:

نام مجله

وابسته به

حقوق بشر

مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد

مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی

دانشگاه شهید بهشتی

مطالعات حقوق بشر اسلام

بنیاد صیانت از حقوق شهروندی

دانش حقوق مدرن

دانشگاه پیام نور

 

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته حقوق عبارتند از:

 

الف)


آزادی، آزادی بیان، آزادی دینی، آزادی و مسئولیت، آزار جسمی، آزار و اذیت مذهبی‌آکویناس، آموزش،
آموزش حقوق بشرآموزه‌های دینی، آوارگی، ابعاد اجتماعی فقر، اتحادیه‌اروپا، ایثارگران، اثبات‌گرایی‌حقوقی، ایجاد‌صلح، اجتماعی و فرهنگی، اجماع، اجماع همپوشان،احیای سیاره، احترام و اجرای قواعد حقوق بشری، اخلاق، اخلاق‌اسلامی، اخلاق‌حسنه، اخلاق رایج ، اخلاق زیستی خلاق زیستی، اخلاق زیست محیطی، اخلاق‌گرایی‌قانونی،  اخلاق میانه‌‌‌گرا، اخلاق مسیحی، ادیان، ارتـداد، ارزیابی آموزشی، ارزش‌اخلاقی، ارزش‌های‌اسلامی، اروپا، اساسنامة رم، استانداردهای جهانی، اسلام، اسلام معاصر، اسلام و غرب، اسناد بین‏ المللی مربوط به مقابله با کودک آزاری، اسناد حقوق بشری، اسناد حقوق بشرجهانی، اصلاحات، اصلاح‌طلبان مذهبی، اصول اخلاق زیستی، اطفال، اظهارات موجه، اعلامیة جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد، افشای دلایل محرمانه، افلاطون، اقتصاد، اقلیت، اقلیت‌ها، الگوی سنتی حکومت، امنیت ملی، انتخابات دموکراتیک، انتخابات دموکراتیک، انسان، انواع حق، اولویت‌استخدامی


ب)


بحران معنوی، برابری، برابری اقتصادی، برابری جنسیتی، برابری زن و مرد، بررسی‌های تاریخی، برنامه‌بین‌المللی حذف کار کودک، برهان کار ویژه، بنیاد اخلاقی، بنیاد الاهیاتی، بین‌المللی شدن، بنتهام، به هم پیوستگی اقتصادی کشورها


پ)


پاسخگویی، پدرسالاری‌قانونی، پراگماتیسم، پروتکل الحاقی به پیمان‏ نامه حقوق کودک درباره فروش، پژوهش برسوژه‌های انسانی، پست مدرنیسم، پیشینة دینی، پیشوایان دینی، پلورالیسم، پیمان نامه حقوق کودک،  پناهندگی


ت)


تأدیب، تاریخ‌دین، تألیف قلوب، تبعیض، تبعیض‌روا، تبعیض ناروا، تبلیغ دین، تجاوز به حق جنسی، تجدد، تحریم اقتصادی، تحلیل گفتمان، تخفیف، تخفیف مجازات، تدابیر پیشگیرانه، تربیت‌کودک تشکلات مذهبی، تصدی‌گری زنان، تضاد‌کاذب، تعریف ارسطویی، تعریف بشر، تعریف به مثابه معنی، تعقیب، تعلیق، تغییرات اقلیم، تغییر دین، تفاوت، تفاوت جنسیتی، تفاوت‌ها، تفاوت‌های جبری، تفسیر، تفسیراسلامی، تفسیر به رای، تفسیر غربی، تفسیر متون دینی، تقسیم بندی حق‌ها، تکثر گرایی، تکثرگرایی حقوقی، تکلیف‌گرایی، تنبیه، تنبیه بدنی توسط معلم، تنویح‌مذهبی، تنوع، تنوع فرهنگی، توانش و نگرش کارشناسان، توسعه، تئوری حق ـ تکلیف، تئوری دولت مسئول ‌و حقوق بشر


ج)


جامعه باز، جامعه‌پذیری هنجاری، جامعه شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه مدنی، جامعۀ اطلاعاتی، جامعۀ چند فرهنگی، جامعۀ مدنی، جرم‌انگاری، جزا، جغرافیای صلح، جماعت‌گرایی‌، جمهوری، جمهوری ‎اسلامی ‎ایران، جنسیت، جهاد، جهاد ابتدائی، جهاد ‌دفاعی، جهان‌بینی اسطوره‌ای، جهانی‌سازی، جهانی‌ شدن، جهان‌شمولی حقوق بشر، جهان‌شمول گرایی، جوامع چند قومیتی، جوامع دینی


چ)


چالش‌های جهانی، چالش‌های گفت‌وگوی بین الادیانی، چرخه زندگی، چند فرهنگ گروی


ح)


حاکمیت، حاکمیت خدا، حاکمیت‌قانون، حد متعارف تأدیب و تربیت، حدود، حفاظت، حق، حق آزادی مذهب، حق اشتغال، حق آموزش کودکان، حق اولویت والدین در انتخاب نوع تربیت کودک، حق برآموزش، حق بر حاکمیت بی‌طرف، حق برخورداری از صلح، حق برخورداری از صلح، حق بر سلامتی، حق تامین اجتماعی، حق حاکمیت، حق دسترسی به غذا و دارو، حق شرط، حق شرط‌های مبتنی برمذهب، حق طبیعی، حقیقت انسان، حق متفاوت بودن، حق‌های بشری، حقوق حقوق ایران، حقوق اسلام، حقوق اقتصادی، حقوق انتخاباتی، حقوق انسانی، حقوق انگلستان، حقوق‌بشر، حقوق بشر بمعنی الاخص،حقوق بشردوستانه، حقوق بشر غربی، حقوق بشر فربه، حقوق بشر نحیف، حقوق بشر ویتنامی، حقوق بیمار، حقوق بنیادین، حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشر،  حقوق جنسی زوجه، حقوق جهانی، حقوق رفاهی، حقوق زنان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعی، حقوق کار، حقوق کودک، حقوق کودکان، حکمرانی، حکمرانی‌خوب حکمرانی‌مطلوب، حکومت جمهوری ، حکومت دینی، حکومت قانون، حمایت دیپلماتیک، حوزۀ‌عمومی


خ)


خاص‌گرایی، خانواده ، خیر، خشونت، خشونت خانگی علیه کودک، خشونت دینی، خشونت‌سیاسی، خشونت سکولار، خود، خود‌استقلالی، خودآگاهی، خویش، خویشتن


د)

 دادرسی منصفانه، دادستان، ، دادگاه حقوق بشر اروپا، دیالوگ، دانش، دیدگاه کاتولیک، دیدگاه مذهبی، دزدی دریایی، دموکراسی، دموکراسی توافقی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی‌مشورتی، دین، دینداری، دوران پهلوی دوم، دوستی، دولت ، دولت مدرن


ذ)


ذات‌گرایی، ذهنیت


ر)


رابطة حقوق بشر و دین رابطه دولت-مذهب، رخداد ناخوشایند، رسانه‌های جمعی، رسانه‌های گروهی و مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان، رهبری، رهبران و روحانیون دینی، رورتی، روشنفکران، روشنفکران دینی، رویکرد اسلامی، رویکرد جایگزین، رویکرد چند وجهی به رشد و توسعه، رویکرد روانشناسی، رویکرد لیبرال


ز)


زبان مادری، زیست جمعی، زن، زنان افغان، زنان بزهکار


س)


ساختن کشور، سازمان بین‌المللی کار، سازمان تجارت جهانی، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ‎ملل‎ متحد، سیاست‌های کودکان، سرمایه‌داری، سیره تربیتی، سن بلوغ و رشد جزایی، سنت، سنت فلسفی، سنگسار، سن مذهبی، سهم‌خواری، سوء استفاده جنسی درکودکان، سوگندنامه‌های پزشکی


ش)

شایسته‌سالاری، شبیه‌سازی انسانی، شخصی سازی، شرایط تاریخی،  شرافت‌پزشکی، شرکت‌های چند ملیتی، شناسنامه علمی دوفصلنامه حقوق بشر، شهروند جهانی، شورای امنیت، شورای امنیت، شورای حقوق بشر


ص)


صاحبان حق، صلح، صلح پایدار، صلح جهانی، صلح مثبت، صلح منفی


ض)

ضد مبناگرایی، ضرورت


ط)


طراحی برنامه درسی


ع)


عام‌گرایی، عدالت، عدالت اجتماعی، عدم تبعیض، عرفی‌گرایی، عصبیت، عقاید مذهبی، عقلانیت، عقلانیت مدرن، عقلانیت مدرن، علت موجهۀ جرم، علل مخففه، عوامل تاثیرپذیر از تنبیه بدنی


غ)


غایت‌گرایی،


ف)


فحشاء هرزه نگاری کودکان و الحاق ایران به پروتکل،  فرآیند صلح‌سازی، فرهنگ، فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ‌دینی، فرهنگ صلح، فرهنگ و تنبیه بدنی، فضای‌عمومی، فقر کودکان، فقه سیاسی، فقـه سنتـی، فلسفة حق، فلسفه سیاسی اسلامی، فلسفه سیاسی کانت، فمینیسم، فوکو


ق)


قاعده آزادی قانون، قانون اساسی، قانون الاهی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذاری غیر الاهی، قدرت، قدرت هنجاری، قرآن، قرآن کریم، قطب، قوانین جهان‌شمول، قوانین شرعی، قومیت


ک)


کار کودک، کانت، کرامت انسانی، کشورهای در بحران، کشورهای مسلمان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، کهنه‌سربازان، کودک، کودک آزاری، کودکان، کودکان اقلیت‌ها، کودکان بزهکار


گ)


گفتگو، گفتگوی عمومی، گفتگوی فرهنگی


ل)


لیبرال، لیبرالیسم، لیبرالیسم سیاسی


م)


ماده 2 پیمان نامه، ماهیت حقوق بشر، مبانی حقوق بشر، مبانی فقهی، مبانی نظری حقوق بشر، متهم، متون مقدس، مجمع عمومی، محافظه کاری، محاکمة عادلانه، محدودیت‌ها، محیط، محیط زیست، محمد غزالی، مخاصمات داخلی و بین المللی، مخاصمات مسلحانه، مدارا ، مدرسه، مدرنیته، مذهب، مرتضی مطهری، مرحلة تأیید اتهامات، مستضعفان، مسیحیان، مسیحیت، مسئولیت بین المللی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مسئولیت حمایت، مشارکت، مشکلات ساختار سازمانی، مشورت، ، مطالعات صلح، مطالعات مذهبی، مطلق گرایی، مظلومان، معاهدات حقوق بشـر، معرفت‌شناسی، مفاهیم ذاتیِ حقوق بشر،  مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان، مقاتله، مکتب رایزنی، منافع مشترک، منزلت انسانی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان، منشور ملل متحد، مهلت معقول، مولوی


ن)


نابرابری، ناسیونالیسم، نیچه، نسبی باوری، نسبیّت، نسبیت‌گرایی فرهنگی، نسبت میان حقوق بشر و رسانه‌های جمعی، نسبی‌گرایینسل اول حقوق بشر، نسل دوم حقوق بشر،  نظام بین‌المللی حقوق بشر، نظام حقوق اساسی، نظام حقوقی اسلام، نظام حقوق، بشری ادیان، نظام خودمختاری قضایی، نظام سلسله مراتبی مقبول، نظام هنجاری جهانی، نظریه سیاسی، نظریه‌های اجتماعی، نظریۀ گفتمان، نفی سلطه، نقش زنان، نگاه سنتی و سکولار‌، نمادهای دینی، نهادی‌های ناظربر معاهدات حقوق بشر، نو اندیشی، 


و)


واقعیت تکثر معقول، واکنش‌ها، والدین، وحی، وراثت، ونسکو 


هـ)


هابرماس، هرمنوتیک، همبستگی، همزیستی ادیان و اقوام، همزیستی مسالمت‌آمیز، هویت، هویت‌یابی، هویت اجتماعی، هویت اجتماعی کودک، هویت انسان، هویت تُرکی، هویت ملی


ی)


یورگن‌هابرماس

تاریخ:
مؤلف: ایران‌‌تز تدبیرساز
بازدید: 430
مطالب مرتبط با معرفی رشته حقوق بشر

مقالات مرتبط


برچسب‌ها

ثبت سفارش آنلاین یا تلفنی
مراجعه حضوری شنبه تا پنجشنبه: 9:00 الی 18:00 با هماهنگی قبلی

فرم ثبت سفارش

چنانچه نیاز به خدماتی از سمت ما دارید می‌توانید با استفاده از فرم زیر به صورت آنلاین ثبت درخواست کنید. درخواست شما به طور اتوماتیک در صف بررسی قرار گرفته و حتما پیگیری خواهد شد.

گزارش خطا: چنانچه در ثبت فرم و یا مسائل فنی سایت سؤالی دارید می‌توانید با بخش فنی تماس بگیرید. 09015581885
بازخورد کاربران در مورد معرفی رشته حقوق بشر

امتیاز به این مطلب

Stars

اشتراک گذاری