مقاله و پروژه مشاوره توانبخشی

معرفی رشته مشاوره توانبخشی

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

رشته مشاوره توانبخشی

رشته مشاوره توانبخشی یکی از رشته های کاربردی است که فارغ التحصیلان این رشته به توانمندسازی و آموزش افراد کم توان جسمی و ذهنی می پردازند. با توجه به اینکه مخاطبان کاری در این رشته، افراد کم توان ذهنی، معلول، معتاد، دارای وسواس های شدید فکری و رفتاری، نابینا، ناشنوا و سایر کم توانهای ذهنی و روحی و جسمی هستند، لذا در انتخاب این رشته دانشجویان عزیز باید دقت داشته باشند که از صبر و توانایی کافی و لازم برای تربیت و برخورد با این اقشار جامعه برخوردار باشند.

به دلیل حجم بالای افراد کم توان ذهنی و جسمی در جامعه و تعداد کم مربیان، بازار کار این رشته بازار کار خوب و با استعدادی است. فارغ التحصیلان این رشته، وظیفه توانمندسازی افراد کم توان ذهنی و جسمی را برای ورود عادی در جامعه، آمادگی برای ورود به مقاطع تحصیلی مختلف و ورود به بازار کار، دارند.

برخی از گرایش ها و زیرمجموعه های رشته مشاوره توانبخشی عبارتند از:

راهنمایی و مشاوره تحصیلی، راهنمایی و مشاوره شغلی، راهنمایی و مشاوره گروهی، نظریه های مشاوره و روان درمانی، مشاوره خانواده، کاربرد آزمون های هوش، استعداد و رغبت در مشاوره،  روانشناسی شخصیت، مشاوره ازدواج، آسیب شناسی روانی، مشاوره بحران،  مشاوره با معلولین جسمی و روانی، توان بخشی شغلی معلولان، مشاوره با معتادان، مشاوره با سالمندان، خانواده و توانبخشی، کارورزی در مشاوره توانبخشی. فیزیوتراپی، کاردرمانی، اورتز و پروتز، روانشناسی بالینی، گفتار درمانی، مدیریت توانبخشی، پرستاری، بینایی سنجی، آمار حیاتی، مددکاری اجتماعی، روانشناسی کودکان استثنایی، روانپزشکی، روانشناسی عمومی، طب فیزیکی، طب اطفال، جراحی، ژنتیک، نورولوژی، فیزیولوژی ورزش، روانپزشکی اطفال، سالمندی، شنوایی سنجی، توانبخشی قلبی، اعصاب اطفال، روانپزشکی سالمند، اعتیاد، توانبخشی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته مشاوره توانبخشی آورده شده است :

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

REHABILITATION COUNSELING BULLETIN

675

0.854

0.000280

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION

877

0.814

0.001960

Hand Surgery & Rehabilitation

93

0.571

0.000290

JOURNAL OF REHABILITATION

474

0.404

0.000150

PHYSIKALISCHE MEDIZIN REHABILITATION SMEDIZIN KURORTMEDIZIN

138

0.306

0.000140

Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation

185

0.223

0.000260

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی مشاوره توانبخشی ارائه شده است :

نام مجله

وابسته به

مجله علمی پژوهشی پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره

دانشگاه فردوسی مشهد

مجله علمی پژوهشی پژوهشهای مشاوره

انجمن مشاوره ایران

مجله علمی پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی

دانشگاه علامه طباطبایی

مجله علمی پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده 

دانشگاه کردستان

مجله علمی پژوهشی مجله توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مجله علمی پژوهشی طب توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مجله علمی پژوهشی پژوهش در علوم توانبخش

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی تهران

مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی

 

مجله علمی پژوهشی علوم پیراپزشکی و

توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

برخی از حوزه ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی عبارتند از:

آب درمانی، آپتامر نوکلئیک اسیدی، آرتروز، آرتیفکت، آزمایشهای بالینی، آزمون، آزمون الگوی دیرشی، آزمون رشد زبان، آزمون زبان، آزمون زبان پریشی دوزبانه، آزمون عملکردی غربالگری عملکرد حرکتی، آزمون کارکردهای شناختی-حرکتی، آزمون همراهی کتف، آسیب، آسیب حنجره، آسیب دهلیزی، آسیب شنوایی، آسیب مغزی تروماتیک، آسیب های زانو، آسیب ویژه زبانی(SLI)، آستزیومترCochet-Bonnet، آستیگماتیسم، آستیگماتیسم قرنیه‌ای، آغازگری-پاسخ‌دهی اجتماعی، آفازی/زبان‌پریشی، آفازی ناروان، آکادمی ملی پزشکی ورزشی، آگاهی بیمار، آگاهی صرفی، آگاهی کارکنان مدارک پزشکی، آلبینیسم، آلودگی قارچی، آمادگی، آماده سازی، آمپوتاسیون، آموزش توجه اشتراکی، آموزش فعل، آنتی بادی، آنتی بیوتیک، آنزیم پارااکسوناز، آنفارکتوس قلبی، آنمی فقر آهن، ابیراهی های رده بالا، ابیراهی های رده پایین، اُتیسم، اتولیت، اجزای سیستم، احتقان صورتف احشای شکمی، اختلالات اسکلتی-عضلانی، اختلال یادگیری، اختلال اوتیسم، اختلال پردازش شنیداری، اختلال حرکتی، اختلال در راستای کتف، اختلال در روانی گفتار، اختلال صدا اسپاسمودیک، اختلال صدا ناشی از تنش عضله، اختلال صوت، اختلال عملکردی صوت، اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی، اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی، ادراک، ایدز، ارب اسکن، ارتباطات اجتماعی، ارتباطات غیرکلامی، ارتز، اردبیل، ارزیابی، ارزیابی آیرودینامیکی، ارزیابی آکوستیکی، ارزیابی آمادگی، ارزیابی قابلیت استفاده، ارزیابی های شنوایی، اسپاستی سیتی، اسپلینت کوتاه شست، استافیلوکوکوس اورئوس، استخراج ویژگی، استرابیسم، استرس، استفاده از زمان، استقامت عضلانی، استقامت مرکز، استئوآرتریت، استئوآرتریت زانو، اسکولیوز ایدیوپاتیک، اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانی، اسکولیوز ناشناخته، اسلیت لامپی، اسمولاریتی اشک، اشرشیاکلی، اضطراب، اضطراب اجتماعی، اطلاعات آوران حسی، اطلاع رسانی سلامت، اعتیاد، اعتیاد استنشاقی به بنزین مزمن، اعتبار، اعتباریابی، اعتباربخشی، افتادن، افسردگی، افسردگی مادر، اقتصاد دویدن، اگزوتروپیای گاهگاهی، الایمنت پا، الکترواکولوگرافی، الکترودیاگنوزیس، الکترومایوگرافی، الکترومایوگرافی سطحی(sEMG)، الکترومیوگرافی، الگوی بازگشت، الگوریتم تشخیصی کمیته بین المللی ترومبوز و هموستاز، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، الگوهای حرکتی، امنیت اطلاعات، انحراف خارجی مچ پا، انحنا قدامی قرنیه، اندازه ضربه، اندام تحتانی، اندام فوقانی، انسجام، انعطاف‌پذیری، انکساری، اوپن سیم، باراسل، بازی درمانی، بازسازی رباط صلیبی قدامی، بازشناسی گفتار، بازیکنان فوتبال، بازی‌های زبان‌شناختی، بیان، بی‌ثباتی مزمن مچ پا، بخش مراقبت ویژه، برآمدگی قرنیه‌ای، بررسی کمی، برش جانبی، بریل خوانی، برنامهACTION، برنامه جامع توانبخشی خانواده محور، برونگرایی، بزرگسال، بسکتبال، بیماران سرپائی، بیمارستان آموزشی، بیمارستان تأمین اجتماعی، بیمارستان های آموزشی، بیماری قلبی، بیماری مزمن، بیماریهای قارچی سطحی و جلدی، بینایی محیطی، بهترین اسفر فیت شده، بیوآئروسل، بورخولدریا سپاشیا کمپلکس، بورخولدریا سودومالئی، بورخولدریا مالئی، بیوفیلم، بیومکانیک، بیومکانیک قرنیهای، پایایی، پای چرخیده به خارج، پایداری، پیاده‌سازی، پارامترهای زمانی- مکانی، پارکینسون، پارگی نسبی روتاتور کاف، پاسچروگرافی، پاسچروگرافی، پاسخگویی، پاکیمتری، پایگاه داده، پتانسیل برانگیخته بینایی، پتانسیل برانگیخته بینائی با الگوی معکوس شونده، پیچ خوردگی جانبی مچ پا، پیچ خوردگی حاد کناره خارجی مچ پا(LAS)، پرتاب بالای بازو، پرتاب بالای بازو، پردازش زمانی شنوایی، پریزم بار، پرستاران، پرسشنامه، پرسشنامه بارتل، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسش‌ نامه کانرز، پرسشنامه معلولیت سرگیجه، پرسویت، پرونده اورژانس، پرونده بستری، پزشکی از راه دور، پژوهش، پژوهش مورد- منفرد، پیش‌بینی آسیب، پیشگویی مثبت، پیلاتس، پلی نوروپاتی، پیلوکارپین، پنتاکم، پورتال بیمار، پولیپ تارصوتی، پولیپ صوتی، پیوند، تحریک دهلیزی، تحکیم، تحمل وزن، تخته تعادل، تربیت شنوایی، ترس، ترکی، ترکیب بدن، ترمینولوژی، تروپیکامید، تست D15، تست ایشی هارا، تست دید عمقT.N.O، تستهای آزمایشگاهی، تسهیل عصبی-عضلانی، تشخیص، تشخیص قافیه، تشخیص نادرست، تشدید، تشریح چشم، تشکیل پراکسید، تصادف ترافیکی، تصویر برداری قرنیه، تضاد رنگ، تعادل، تعادل ایستا، تعادل استاتیک، تعداد کل واژه‌ها، تفاوت نژادی، تقارن عملکردی، تکامل، تکامل حرکتی، تکامل کودک، تکلیف دو گانه، تله مدیسین، تمرین، تمریناتTRX، تمرینات اصلاحی، تمرینات پیلاتس، تمرینات پلایومتریک، تمرینات ترکیبی، تمرینات تعادلی، تمرینات ثبات مرکزی، تمرینات سنتی، تمرینات متقاطع، تمرینات مقاومتی، تمرینات منتخب، تمرین درمانی، تمرین درمانی در آب، تمرین کششی – تعادلی، تناسب با کار، تنفس، تنوع واژگانی، توانایی دستی، توانبخشی دهلیزی، توانبخشی وستیبولار، توان عضلانی، توپوگرافی قرنیه، توپوگرافی قرنیه، توجه پایدار، توزیع فشار کف پایی، توسعه، ثبات رنگ، ثبات مرکزی، جابه‌جایی مرکز ثقل، جبهه موج چشمی، جراحی اعصاب، جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی، جراحی کاراکت، جراحی مغز و اعصاب، جمعیت روستایی، جنبه محتوایی، جنبه های قانونی، جنین، چالش، چشم، حافظه فعال شنیداری، حافظه کاری کلامی، حافظه کاری واجی، حجم قرنیه، حداکثر زمان آواسازی، حدت بینایی، حدت بینایی، حدود طبیعی، حرکات چشم، حرکت درمانی، حرکت درمانی بر اساس ایجاد محدودیت، حرکت درمانی در آب، حساسیت، حساسیت بینایی، حساسیت به لمس، حساسیت قرنیه، حساسیت کانتراست، حساسیت کانتراست رنگی، حساسیت کانتراست روشنایی، حساسیت کانتراست غیررنگی، حس حرکت شانه، حس عمقی، حس عمقی مچ پا، حقوق آموزشی، حنجره، خانه سالمندان، خدمات سرپایی، خستگی، خستگی عضلانی، خستگی ناشی از دویدن، خیشومی شدگی، خطوط وگت، خواندن، خوانندگان، خود مدیریتی، دیابت، دیابت نوع 1، داده کاوی، دارو، داروهای اتوتوکسیک، داستان گویی، دامنه، دامنه حرکتی، دامنه حرکتی شانه، دامنه حرکتی مفصل شانه، دانش‏آموز، دانش آموزان، دانش ‌آموزان ابتدایی، دانش‌آموزان کم شنوایی، دانشجویان، دختران جوان تمرین‌کرده، دید بعد، دید دوچشمی، دید رنگ، دید عمق، دیدگاه کاربران، درخت تصمیم، درد، درد ساق پا، درد قدامی زانو، درد و ناتوانی شانه، دیرش واکه‌ای، درصد پاسخ های صحیح، درمان، درمان توانبخشی، دژنراسیون حاشیهای شفاف قرنیه، دستیاران تخصصی، دستگاه توموگرافی همدوسی نوری، دستگاه نیروی سنج(force plate)، دستور زبان، دیسلکسی، دقت، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری، دویدن، دوزبانگی، دوز پرتو درمانی، دونده مبتدی، دونده نخبه، راستای آناتومیک، رتینوسکوپی، ریسک فاکتورهای آسیب، رشد و تکامل، رطوبات چشم، رطوبت پذیری لنز تماسی، رنگ‌آمیزی قرنیه، روایی، روان نژندی، روایی و پایایی، روش بوبات، روش توماتیس، روش شنیداری-کلامی مبتنی بر بازی و موسیقی، روش شنوایی- کلامی، روشهای کامپیوتری، روند، زانو، زانوبند نئوپرن، زانوی پرانتزی، زاویه پشت پا، زاویه خیسی لنز تماسی، زاویه والگوس زانو، زبان، زبان بیانی، زبان دریافتی، زبان فارسی، زیر بازو، زیرساخت، زیر سیستم اطلاعات آزمایشگاه، زمان ‌بندی، زمان تاخیر، زمان رسیدن به اوج گشتاور، زمان رسیدن به پایداری، زمان شتاب‌گیری، زنان، زنان جوان، زنان چاق، زنان سالمند، ساختارهجایی، ساخت آزمون تصویری، سازگاری فردی، سازمان بیمه سلامت، سازمان جهانی بهداشت، سازه، ساکاد، ساکول، سالک، سالمند، سالمندان، سالمندان کم شنوا، سامانه، ستون فقرات، سر به جلو، سردرد، سرطان سینه، سرعت انقباض، سرعت خواندن، سرعت راه‌رفتن، سرعت گفتار، سرعت هدایت عصبی، سرعت واکنش، سرگیجه، سیستم اطلاعات، سیستم اطلاعات آزمایشگاه، سیستم اطلاعات بالینی، سیستم اطلاعات بیمارستان، سیستم دارویی، سیستم مگنوسلولار، سیستمهای اطلاعات سلامت، سقوط، سکته مغزی، سیگار، سیگنال پاسچر، سلامت روانی، سلامت مادران، سمعک، سندرم تونل کارپ، سندرم داون، سندرم گیرافتادگی شانه، سندرم متقاطع فوقانی، سندروم استرس داخلی درشت نی، سندروم درد کشککی-رانی، سندروم گیرافتادگی شانه، سینوزیت، سینوزیت مزمن، سونوگرافی، شاخص معلولیت صوت، شاخصهای آکوستیک، شاخص های تعادلی، شاخص¬های فیزیکی، شاخص های فیزیولوژیک، شاخص‌های لیپیدی، شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، شیب لگن، شبه کلمه، شبه مشمشه، شخصیت، شدت درد، شعاع انحنای قرنیه، شکاف کام، شیوع، صافی کف پا، صدادرمانی، صفحه نیرو، صندلی سرنشین خودرو، صوت، صوت درمانی فشرده، ضایعات گوش میانی، ضخامت شبکیه، ضخامت قرنیه، ضخامت مرکزی قرنیه، ضریب اغتشاش دید رنگی، ضریب آواسازی، ضربه، ضربه به سر، ضعف تقارب، طبابت غلط، طب ایرانی، طبقات چشم، طبقه‌بندی بین المللی کارکرد، طب مکمل و جایگزین، طراحی، طراحی پرتو درمانی، طرح پزشک خانواده روستایی، طول کلمه، طول نمونه زبانی، ظرفیت حیاتی، عامل خطرزا، عیب انکساری کروی، عدم تعادل، عدم تقارن، عروق کرونر، عصب رادیال، عضله مژگانی، عفونت دستگاه ادراری، عفونت های مجاری ادراری، علت‌شناسی، عملکرد بینایی، عملکرد تحصیلی، عملکرد جسمانی، عملکرد حرکتی درشت، عملکرد خانواده، عملکرد دست، عملکرد زبان دریافتی، عمل مجدد، عوامل مستعدکننده، عیوب انکساری، غربالگری بینایی، غربالگری حرکت عملکردی، غربالگری شنوایی، غلظت سرب خون، فارسی زبان، فاز اتکا، فاز نسبی پیوسته، فاکتور مقاومت قرنیهای، فتق دیسک کمری، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی، فرضیه، فرکانس پایه، فرود، فرود دوپا، فعالیت برونگرا آسیب‌زا، فعالیت عضله، فعل مجهول، فقدان شنوایی، فیلترهای رنگی، فلجی تارهای صوتی، فلج مغزی، فلوروسئین، فناوری اطلاعات، فن‌آوری اطلاعات سلامت، فواید طبی نماز، فوت اسکن، فوتبالیست ها، فولات، قدرت، قدرت ایزومتریک، قدرت انحنای قرنیه، قدرت عضلانی، قدرت مرکزی قرنیه، قرنیه، قطر مردمک، قوت‌ها، قوز قرنیه، قوس کمری، کاتاراکت سالخوردگی، کاراته، کارکرد اجرایی، کارکرد خانواده، کارکردهای شناختی، کارکنان، کارکنان معدن سرب و روی، کاشت حلزون، کاشت حلزون شنوایی، کانالهای نیم دایره و اتولیت ها، کاندیدا آﻟبیکنس، کاورتست، کراتکتومی فتورفرکتیو، کراتوکونوس، کراس لینکینگ قرنیه، کشتی‌گیر، کشتی‌گیران نخبه ناشنوا، کشیدگی رباط خارجی مچ پا، کفی، کف پای صاف، کف پای صاف ساختاری، کف پای صاف‌ منعطف، کف پای گود، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، کفی قوس دار همراه با گوه خارجی، کلاسه بندی، کلستریدیوم پرفرنجنس، کم بینا، کمبود، کمبود آهن، کمبود فاکتور سیزده، کمبود فولات، کم‌توان ذهنی، کمردرد، کمردرد مزمن، کم شنوا، کم شنوایی حسی عصبی، کنایه، کنتاکت لنز، کنترل پاسچر، کنترل پاسخ، کینتیک، کینماتیک، کوبالامین، کودک آسیب دیده شنوایی، کودکان، کودکان طبیعی، کودکان عادی و نارساخوان، کودکان کم‌‌شنوا، کودکان مدرسه‌ای، کودکان ناشنوا، کورتکس بینایی، کوررنگی، کوله سیستیت، گرانولوم تنگ ماهی، گشتاور، گفتار، گفتار روان، گفتار و زبان، گفتمان روایتی، گلوکوم، لباس فضایی، لکترومایوگرافی، لکنت، لنز RGP، لنز تماسی، ماساژ، ماساژ پا، ماساژ درمانی، ماساژ درمانی صورت، مایکوباکتریوم مارینوم، مالتیپل اسکلروزیس، میانگین طول گفته، میانگین طول گفته بر اساس تکواژ(MLUm)، مایورینگ، متادون، مچ پا، محدودیت جریان خون، محیط داخلی، مداخلات عصب‌روانشناختی، میدان بینایی، مدت بستری، مدیریت اطلاعات سلامت، مدل رگرسیون چندکی، مدل‌سازی، مدلسازی خطی و غیر خطی، مدل سه جزئی، مدل وایزبورد، مردان متاهل، مردان مسن، مرکز فشار، مرور نظام مند، میزان، میزان تکمیل، مشکلات خواندن، مشمشه، مصرف انرژی، مطالعه مبتنی بر جمعیت، معیارCCI، معلول ضایعه نخاعی، معلولین ذهنی، مفصل ران، مفصل زانو، مفصل کمری خاجی، مفصل مچ پا، مقاله مروری، مقاومت، مکانیسم، مکانیسم دید رنگ، مکانیسم عصبی دید رنگ، ملانین، مهارت تعریف واژه، مهارت های اجتماعی هیجانی، مهارت های ارتباطی، مهارت های درکی- حرکتی، مهارتهای زبان دریافتی و زبان بیانی، مهارت هماهنگی دوطرفه، مهارکننده، مواجهه شغلی، مولتیپل اسکلروزیس، مولفه افقی نیروی عکس العمل زمین، ناتوانی، ناتوانی عملکردی، نارساخوانی، نازومتری، ناشنوایی، ناکلمه، نامیدن در مواجهه، نانوذره آهن، نخبه، نرخ بارگذاری، نرم افزار، نرم‌افزارPraat، نیروی تماسی مفصل، نیروی عضلانی، نیروی عکس العمل زمین، نیروی عکس‌العمل زمین، نیروی مفصل، نزدیک‌ بینی، نیستاگموس، نسخه فارسی، نظام سلامت، نظریۀ ذهن، نوجوان، نویز، نوزادان، نویز همهمه، واروس، واژگان درکی، واژینوز، ﭘﺰﺷﻜﻲ تدافعی، واکه، ویتامینD3، وج پا، ورزشکار، ورزشکاران دارای حرکات بالای سر، ورزشکاران دانشجو، ورزش یوگا، ویژگی های آکوستیکی صوت، ویژگی ‌های روانسنجی، ویژگیهای نحوی، وضعیت پا، وضوح گفتار، ویلسون، هایپرتروفی، هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، هتروفوریا، هیسترزیس قرنیهای، هلیکوباکتر پیلوری، هم‌آهنگی بین‌سگمانی، همی پارزی، همی پلژی، همخوان خیشومی، هموسیستئین، یادگیری الکترونیکی، یافته های هماتولوژیک، آتروفی عضلانی-نخاعی، آدیپوکاین، آدیپونکتین، آرتریت روماتوئید، آرنج تنیس ­بازان، آزردگی عضلانی با شروع تاخیری، آزمونBerg، آزمون CANTAB و عملکردهای اجرای، آزمونMABC-2، آزمون یادگیری ری، آزمون یادگیری شنیداری کلامی ری، آزمون استپ­داون، آزمون استروپ، آزمون اعداد دایکوتیک، آزمون اولریخ، آزمون پتانسیل‌های، برانگیخته عضلانی دهلیزی گردنی، آزمون تشخیص وقفه­ی تصادفی، آزمون تمایز گفتاری، آزمون توالی الگوی دیرش، آزمون توالی الگوی زیروبمی، آزمون چیدمانی دید رنگ، آزمون درک بینایی راستای افقی، آزمون درک بینایی راستای عمود، آزمون سطح شناختAllen، آزمون عملکردی، آزمون غربالگری حرکت عملکردی، آزمون فاصله در نویز، آزمون فرود، آزمون لغزش خارجی اسکاپولا، آزمون نویز یکسان­ساز آستانه، آزمون های عملکردی، آزمون­ های عملکردی اندام تحتانی، آزمونهای غربالگری عملکردی، آزمون‌های نوروسایکولوژیف آزمون همخوان-واکه دایکوتیک، آزمون ویدیویی تکانه سر، آزمون ویدئویی ایمپالس سر، آیزواَمتروپی، آسیبACL، آسیب­ دیدگی، آسیب انتخابی، آسیب شنوایی، آسیب عصبی، آسیب عضلانی، آسیب غیر برخوردی، آسیب لیگامان صلیبی قدامی، آسیب لیگامان متقاطع قدامی زانو، آسیب مچ پا، آسیب های اندام تحتانی، آسیب های رباط صلیبی، قدامی زانو، آسیب های شانه، آسیب های شدید روانی، آسیب ­های ورزشی، آستانه شنیداری، آستیگماتیسم، آشفتگی­خیشومی، آشورت، آکوپیشن، آگاهی، آگاهی صرفی، آگاهی واج‌شناختی، آمادگی جسمانی، آمبلیوپی عملکردی، آموزش، آموزش پذیر، آموزش تلفیقی، آموزش حسی _ حرکتی، آموزش کاهش آسیب، آموزش مراقبت های ویژه، آموزش مستقیم، آموزش مهارت ها، آموزش مهارت های ارتباطی، آموزش هندلینگ (مراقبت ویژه)، آموزگار، آنالیز درصدی، آنالیز راه رفتن، آنتی اکسیدان، آنتروپومتری، آندی، آنیزوآستیگماتیسم، آنیزومایوپیک، آنیزومتروپی، آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ، آنیزوهایپروپیک، آنومالی های دو چشمی، آهنگ گفتار، آئینه درمانی، ابیراهه چشم، ابرومتری، ابزار ارزیابی، ابزار سنجش، ابزار نوسان پذیر، ابعاد بدن، ابعاد عضله، ای پی اس تراپی، اتریکول، اتیستیک، اتولیت، اثربخشی، اثر تکرار تمرین، اجرای حرکتی، احساس تنهایی، اختلالهای طیف اتیسم، اختلالات یادگیری، اختلالات اسکلتی – عضلانی، اختلالات حرکتی، اختلالات دید رنگ، اختلالات رفتاری، اختلالات روانی، اختلالات روان‌شناختی، اختلال اتیستیک، اختلال اتیسم، اختلالات شخصیت، اختلالات طیف اتیسم، اختلالات عضلانی- اسکلتی، اختلالات گفتار و زبان، اختلالات مفصل تمپورومندیبولار، اختلالات هیجانی رفتاری، اختلال یادگیری، اختلال یادگیری خاص، اختلال یادگیری ریاضی، اختلال یادگیری غیر کلامی، اختلال اضطراب، اختلال افسردگی کودکان، اختلال اوتیسم با عملکرد بالا، اختلال بینایی، اختلال پردازش حسی، اختلال پردازش شنیداری، اختلال پردازش شنوایی مرکزی، اختلال تعادل، اختلال حرکتی، اختلال خاص یادگیری، اختلال خواندن، اختلال دفع ادرار، اختلال رفتار مقابله‌ای(ODD)، اختلال سلوک، اختلال شناختی، اختلال شنیداری، اختلال صوت، اختلال عملکرد جسمی بزرگسالان، اختلال عملکرد شناختی، اختلال کمبود توجه- بیش فعالی بزرگسالان، اختلال کمبود توجه همراه با بیش­فعالی، اختلال مصرف مواد، اختلال نارسایی توجه-بیش‌فعالی، اختلال نقص توجه-بیش فعالی، اختلال نوشتن رشدی، اختلال هماهنگی تکاملی، اختلال هماهنگی رشدی، اختلال واج­شناسیف اختلال وسواس- اجبار، اخلاق، ادراک، ادراک بینایی، ادراک دیداری، ادراک شنیداری، ادراک عمقف ادم لنفاوی، ادم لنفاوی، ارب اسکن، ارتز، ارتز پا، ارتز زانو، ارتز نیمه‌سخت، ارتزهای گردنی، ارتعاش عمومی بدن، ارتعاش کامل بدن، ارتعاش کل بدن، ارتفاع­های متفاوت فرود، ارزیابی­های گوش واقعی، ارزیابی اسپاستیسیته، ارزیابی پایایی، ارزیابی شنوایی، ارزیابی فیزیکی، ارزیابی گفتار، ارزیابی گوش واقعی، ارزیابی مبتنی بر رایانه‌ای، ارزشیابی، ارگونومی، ایزوتروپیای تطابقی، ایزومتریک چندزاویه­ای، اسپاستیسیتی، اسپرین مچ پا، اسپرین مزمن مچ پا، اسپلینت، اسپلینت استاتیک استراحت دهنده دست، اسپلینت پَدل، اسپلینت شبانه، استراتژی مچ پا، استراتژی مفصل ران، استراتژی­های کنترل مفصل زانو، استرچ، استرچ استاتیک، استرس اکسیداتیو، استرس تحصیلی، استرئوپسیس، استفاده از زمان، استقامت، استقامت عضلانی، استقلال، استقلال در فعالیت های روزمره زندگی، استئوآرتریت، استئوآرتریت زانو، استئوآرتروز، استئوپروز، استئوپنی، اسید فولیک، اسکات تک­پا، اسکیزوفرنی، اسکیزوفرنیا، اسکلروز منتشر، اسکوات، اسکولیوز، اسکولیوزیس غیرساختاری، اشتغال، اصل ویژگی، اضافه وزن، اضطراب، اضطراب آسیب ورزشی، اضطراب آشکار و نهان، اضطراب صفتی، اطلاعرسانیپزشکی، اطمینان به حفظ تعادل، اعتبار محتوا، اعداد دوتایی، اعصاب محیطی، اعضای هیئت علمی، اغتشاش اینورژنی، اغتشاش داخلی، اغتشاش درمانی، افتادگی احشاء لگنی، افت شنوایی، افراد با آسیب نخاعی، افراد بهنجار، افراد تحت درمان با متادون، افراد سالخورده، افراد وابسته به اپیوئیدها، اکتیوریلیز تکنیک، اکستانسور، اکستنشن زانو، اکسنتریک، اکوستیکی، اگزرگیم، التراسوند، الکتروتراپی، الکترومایوگرافی، الکترومایوگرافی سطحی، الکترومیوگرافی سطحی، الکترومیوگرافی عضلات راست کننده ستون فقرات، الگوی استفاده از زمان، الگوی برخوردی، الگوی پاشنه-پنجه، الگوی حرکتی، الگوی حرکتی اندام فوقانی، الگوریتم‌های تکاملی، الگوی فعالیت عضلانی، الگوی میدفوت، ام.اس، امتروپیزیشن، امید به زندگی، اینتراکور، انجماد راه رفتن، اندام تحتانی، اندام دارای پروتز، اندام سالم، اندام فوقانی، انعطاف پذیری، انعطاف­ پذیری ستون فقرات، انعطاف پذیری کمر، انقباض برونگرا، انقباض­پذیری بطن چپ، انقباض درونگرا، انگیختگی، انگیزش، انگیزه پیشرفت، انواع کف پا، اهداف تقویتی، اولتراسونوگرافی، اولویت درمانی، بی­ثباتی عملکردی مچ پا، بی­ثباتی مزمن مچ پا، بی اختیاری ادراری، بی اختیاری استرسی ادراری، بادی بلید، باردهی هرمی، باردهی هرمی معکوس، بارگذاری هرمی، بار مسئولیت، بازی های رایانه ای، بازآموزی پوسچر، بازآموزی حرکتی، باز آموزی موتور کنترل، بازتوانی حرکتی، بازتوانی قلبی، بازخورد، بازخورد بینایی، بازخورد کلامی، بازخورد هنجاری، بازی ساختاریافته، بازشناسی احساسات، بازشناسی بیان چهره ای، بازشناسی گفتار، بازشناسی گفتار در حضور نویز، بازشناسی هیجان، بازی کامپیوتری فعال، بازیکنان مرد حرفه ای، بازیکنان نخبه هندبال، بازنمایی فضایی، بازنمایی کورتیکال دست، بازی های اصلاحی، بازی‌های توجهی، بازی‌های حرکتی ریتمیک، بازی های مجازی، بازی وانمودین خود انگیخته ی کودک، بافت چربی، بافت همبند، بالشتک بادی لاستیکی “o” شکل، بیانات چهره‌ای، بانداژ، بانداژ حمایتی، بانداژ ورزشی مچ پا، بی ثباتی عملکردی مچ پا، بی ثباتی مچ پا، بدشکلی بدن، بدعملکردی دریچه‌ی کامی-حلقی، برتری گوشی، بریس، بریس پروفیلاکتیک، بریس زانو، بریل، برنامه آموزش مراقبت از کمر، برنامه آموزشی نقطه­های فضایی، برنامه بازگشت به اجتماع، برنامه تمرین، برنامه تمرینی اتاگو و تای­چی، برنامه حرکتی منتخب، برنامه عصبی-شناختی، برنامه فرزندپروری مثبت، برنامه مداخله ای، برنامۀ عصبی-شناختی رایانه محور، بزاق، بسامد پایه، بسته مشاوره ای، بیماران پارکینسون، بیماران روانپزشکی، بیماران روانی مزمن، بیماری پارکینسون، بیمار سکته مغزی، بیماری قلبی، بیماری کبد چرب غیرالکلی، بیماری مولتیپل اسکلروسیس، بهره حرکتی درشت، بهزیستی، بهزیستی روان‌شناختی، بیومکانیک، بیومکانیک پرش- فرود، پایایی آزمون-بازآزمون، پای برتر و غیر برتر، پای پرونیت، پای چرخیده به خارج، پایداری دینامیک موضعی، پارامترهای بیومتریک چشم، پارامترهای راه رفتن، پارامترهای زمانی-فضایی گام‌برداری، پارکینسون، پارگی کامل رباط صلیبی قدامی، پای رومی، پاسچر، پاسچر Sway-Back، پاسچر پا، پاسچر جلو آمده سر، پاسچر رو به جلوی سر، پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گقتار، پاسخ شنوایی ساقه مغز، پاسخ قلبی، پاسخ های عصبی-عضلانی، پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی، پاسخ های کورتیکال، پای شبه رومی، پاک سازی، پای مصری، پاوربال، پای یونانی، پتانسیل برانگیخته دهلیزی چشمی، پتانسیل برانگیخته دهلیزی گردنی، پتانسیل­های برانگیخته شنیداری، پتانسیل های وابسته به رخداد، پیچیدگی، پدوباروگرافی، پرتاب دارت، پیرچشمی، پرخاشگری، پرخیشومی، پردازش اطلاعات حسی، پردازش بالا به پایین، پردازش پایین به بالا، پردازش حسی، پردازش زمانی، پردازش زمانی شنوایی، پردازش شنیداری مرکزی، پردازش شنوایی، پردازش شنوایی مرکزی، پردازش گفتار، پردازش موسیقی، پرسش­نامهNEI VFQ-25، پرسش­نامهSTarT، پرسشنامه راتر، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک، پرسشنامه مشارکت کودکان، پرسش نامه هوش هیجانی بار–اون، پرش اسکوات، پریشانی روان‌شناختی، پرش عمودی، پرش-فرود، پرش فرود تک پا، پرعرق کردنی اولیه، پرکاری مثانه، پروتان، پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیت زندگی، پروتکل پیشگیری، پروتکل خستگی فوتسال، پروتیئن واکنشگر-C، پروژه کویین، پرونیشن، پرونیشن بیش از حد پا، پسران فوتبالیست نوجوان، پسران کم­توان ذهنی، پیش‌بینی، پیشرفت تحصیلی، پیشگیری، پیشگیری از آسیب، پلات فورم، پلاریته محرک، پلاستیسیتی شنیداری، پله و سطح شیب‌ دار، پنتاکمHR، پنج عامل بزرگ شخصیت، پینگوکولا، پهنای توزیع پلاکتی، پوزیشنال ریلیزتکنیک، تاب­آوری، تایچی، تی‌آر‌ایکس، تبحر حرکتی، تیپینگ، تحریکات الکتریکی، تحریک الکتریکی جریان مستقیم از طریق جمجمه، تحریک الکتریکی داخل عضلانی، تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه(tDCS)، تحریک الکتریکی مغز، تحریک الکتریکی مغز از طریق جریان مستقیم، تحریک دهانی بکمن، تحریک عصب تیبیال خلفی، تحریک فراجمجمه‌ای مغز با جریان مستقیم، تحریک وستیبولار، تحقیقات مداخله ای، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا، تحمل گریپ، تحول، تداخل زمینه ای، ترابکولکتومی، تراز پذیرش نویز، تراز قابل قبول نویز، تراکم استخوانی مهره های کمری، تراکم دامنه‌ای، تراکم معدنی استخوانی، تراکم مواد معدنی استخوان، تیرانداز، تیراندازی با کمان، ترانس آمینازها، ترجمه، تردمیل، تردمیل حمایتی، ترس از افتادن، ترس از حرکت/آسیب مجدد، ترس از سقوط، ترکیب بدن، تیرکشیدن پهلو، تریگرپوینت، تروما زانو، تست ستاره، تست کنتراست فریبورگ، تستوسترون، تشخیص وقفه تصادفی، تصادفات رانندگی، تصلب چندگانه، تصمیم گیری پرخطر، تصویر بدنی، تصویربرداری اولتراسوند، تصویربرداری قرنیه، تصور ذهنی از راستای عمود، تطابق،  تطابق فرهنگی، تظاهرات روانی، تعادل، تعادل ایستا، تعادل پویا، تعادل پوسچرال، تعادل دینامیک، تعادل دینامیکیف تعاملات اجتماعی، تعامل با همسال، تعامل دوگوشی، تعداد پلاکت ها، تعداد دفعات دفع ادرار، تعدیل عصبی، تعریف واژه، تعلل ورزی تحصیلی، تعویض مفصل زانو، تغییر آستانه دائمی، تغییر آستانه موقت، تغییرپذیری، تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی، تفکر انتقادی، تقارن بین اندامی، تقارن راه رفتن، تکالیف دوگانه، تکامل یادگیری و تکامل شناخت، تکامل حافظه، تکامل سیستم عصبی، تکامل شنوائی، تکرار انجماد، تکرارپذیری، تکرار کلمات و ناکلمات، تک زبانگی، تک زبانه، تکلیف ثانویه، تکلیف دوگانه، تکلیف دوگانه حرکتی، تکلیف دو گانه شناختی، تکنیک های انرژی عضلانی، تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی، تکنیک الکساندر، تکنیک نوسان آزاد، تکنیکهای فیزیوتراپی ضد احتقانی، تکنیک‌های لب‌خوانی، تکواندو، تلاش شنیداری، تیلت جلویی، تیلت لگن، تلسکوپ، تمایل به خودکشی، تمریناتCX WORX، تمریناتNASM، تمرینات ادراکی-حرکتی، تمرینات اسپارک، تمرینات اصلاحی، تمرینات اصلاحی عملکردی، تمرینات اکسنتریک، تمرینات با توپ جیم بال، تمرینات بدنی، تمرینات پرشی، تمرینات پیش­رونده پرش-فرود، تمرینات پیشگیری، تمرینات پیلاتس، تمرینات پلایومتریک هاپینگ، تمرینات تی ­آر­ ایکس، تمرینات تحریک دهلیزی، تمرینات تداومی، تمرینات تراباند، تمرینات ترکیبی قدرتی و تعادلی، تمرینات تعادلی، تمرینات تقویتی، تمرینات تکواندو، تمرینات تناوبی خیلی شدید، تمرینات توانبخشی، تمرینات توانبخشی شناختی، تمرینات ثباتی، تمرینات ثبات­بخش مرکزی، تمرینات ثبات دهنده کتف، تمرینات ثبات دهنده مرکزی، تمرینات ثبات دهنده مرکزی رایج، تمرینات ثبات دهنده معلق، تمرینات ثبات مرکزی، تمرینات ثبات مرکزی اندام تحتانی، تمرینات ثبات مرکزی بدن، تمرینات جسمانی، تمرینات چابکی، تمرینات دایره ای، تمرینات ریتمیک، تمرینات شدید تناوبی، تمرینات صندلی و کارمندان، تمرینات طناب زنی، تمرینات عصبی-عضلانی، تمرینات فال پروف، تمرینات قدرتی، تمرینات کششی، تمرینات کششی قدرتی، تمرینات کنترل حرکتی، تمرینات معلق، تمرینات هاپینگ، تمرینات هوازی، تمرینات ورزشی موازی، تمرین ایزومتریک، تمرین استقامتی، تمرین اصلاحی، تمرین اصلاحی سنتی، تمرین با باند کششی، تمرین بینایی، تمرین پروکسیمال، تمرین پیلاتس، تمرین تحریک دهلیزی، تمرین تداومی، تمرین ترکیبی، تمرین تصادفی، تمرین تعادلی، تمرین تقویتی، تمرین تناوبی با شدت بالا، تمرین حس عمقی، تمرین در آب، تمرین درمانی، تمرین دیستال، تمرین دستکاری، تمرین ذهنی، تمرین فیدبکی، تمرین کششی و قدرتی، تمرین متغیر تصادفی، تمرین مسدود، تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی با کش، تمرین مقاومتی دایره ای، تمرین مقاومتی غیرخطی، تمرین هوازی، تمرین ویبریشن، تمرین یوگا، تنبلی چشم، تنبلی چشم،  بستن تمام وقت،  بستن پاره وقت، آمبلیوپی غیر استرابیسمی، تنبلی چشم یکطرفه آنیزومتروپیک مقاوم به درمانف، تندرنس، تنظیمات پاسچرال پیش بینانه، تنظیمات وضعیتی پیش بینانه، تنظیم شناختی هیجان، تنه، توالی الگوی دیرش، توالی الگوی زیروبمی، توانبخشی دست، توانبخشی شناختی، توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت، توانبخشی وستیبولار، توان عمودی، توپوگرافی بافت، توجه انتخابی، توجه پایدار، توجه دیداری، توجه درونی و بیرونی، توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه و مهارتهای حرکتی، تورم، توزیع فشار کف پایی، توهم شنوایی، جاگینگ، جراحی ترمیمی زیبایی فک، جراحی فتورفرکتیو کراتکتومی، جریان مستقیم پالس دار، جریان مستقیم پیوسته، جستجوی بینایی، جسچر، جلسات متفاوت، جلیقه وزین، جهت چرخش زمینه ی بینایی، جودو، چارت چاپی، چارت دیجیتال، چرخش درشت نی، چرخش ران، چشم سالم، چک لیستSIVD، چگالی استخوانی، چهره خنثی، حافظه شنیداری-کلامی، حافظه کاری، حافظه کاری شنیداری-کلامی، حافظه کاری فضایی، حافظه کلامی- شنیداری، حافظه کوتاه مدت، حجم اتاق قدامی، حداکثر انقباض ایزومتریک ارادی، حداکثر دیرش آواسازی، حداکثر قدرت ایزومتریک، حداکثر نیروی انقباض ایزومتریک، حدت بینایی، حدت زمانی، حرفه کاردرمانی، حرکات درشت و ظریف، حرکات زودهنگام، حرکات کلیشه ای، حرکت­درمانی، حرکت فرود، حساسیت تباین، حساسیت کانتراست، حساسیت کنتراست، حس عمقی، حس نیرو، حس وضعیت، حس وضعیت مفصل، حفظ شغل، حفظ ‌نویسی، حل مسئله، حمایت اجتماعی، خاطره گویی گروهی، خدمات توانبخشی، خیرگی ناتوان کننده، خروجی سمعک، خستگی اندام تحتانی، خستگی ذهنی، خستگی شنیداری، خستگی عضلات کمربند شانه ای، خستگی عضلانی، خستگی عملکردی، خستگی عمومی، خستگی موضعی، خستگی ناحیه مرکزی بدن، خصوصیات دموگرافی، خطای بازسازی زاویه، خطای فرود، خطای گفتاری بی ثبات، خطر آسیب، خطر سقوط، خط کش انعطاف پذیر، خودتعلیمی کلامی، خود شفقت ورزی، خودگفتاری، خودناتوان سازی تحصیلی، دایپلژی اسپاستیک، دیاستاز رکتی، دامنه تطابق، دامنه حرکتی اندام تحتانی، دامنه حرکتی ران، دامنه حرکتی شانه، دامنه حرکتی فعال، دامنه حرکتی گردن، دامنه حرکتی مفاصل، دامنه حرکتی مفصل شانه، دانشجویان پسر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشجویان تربیت بدنی، دانشجویان توانبخشی، دانشجویان دختر جوان غیرفعال، دانشکده توانبخشی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاههای علوم پزشکی، دانه کرفس، دی پلژی اسپاستیک، دید دوچشمی، دیدگاه والدین، ددلیفت، دریافت بازخورد بینایی از طریق آئینه، درخواست رفتاری، درخواست غیرکلامی، درد اسکلتی-عضلانی، درد کشککی رانی، درصد پلاکت ها، درصد همخوان‌های درست، درصد واج‌های درست، درمان، احتقان زدایی مختلط، درمان آینه ای، درمان بازآموزی وزوز، درمان پاسخ­ محور، درمان پذیرش و تعهد، درمان دستی، درمان یکپارچگی حسی، درون آزمونگر، دژنراسیون قرنیه ای حاشیه ای شفاف، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن، دست‌برتری، دستگاه پدوسکوپ، دستگاه دهلیزی، دستگاه شنوای، دستگاه کمک به سرفه، دستگاه های اندازه گیری، دستگاه ها و ابزارها، دیسفانکشن مفصل ساکروایلیاک، دیسکنزیای کتف، دیسلکسیا، دقت بازسازی نیرو، دقت تشخیصی، دقت حسی، دلسوزی نسبت به خود، دلک و غمز، دمانس آلزایمر، دین، دینامیک، دینامومتر، دندان­پزشکان عمومی، دوتان، دوچرخه ثابت، دوربینی، دورسی فلکشن، ذره بین، ذوزنقه ای فوقانی، رابطه با جنس مخالف، رادیکال آزاد، راستی آزمایی بر اساس کوپلر، راستای آناتومیک، راستای اندام تحتانی، راستای زانو، راستی آزمایی سمعک، راستای ستون فقرات، راستای کشکک، راستای لگن، راستای (ولگوس) داینامیک زانو، رافنس سطح، راهبردهای خودتنظیمی انگیزش، راهبرد های مقابله ای، راه رفتن الاستیکی، راه رفتن و کنترل عصبی-عضلانی، راه مگنو سلولار، راهنمایی ‌شناختی، راهنمای عملکرد بالینی، ریترکشن، ریتم اسکاپولوهومرال، رتینایتیس پیگمنتوزا، رتینوپاتی دیابتی، رزیستین، رساندن زانو به دیوار، رسش عصبی، ریسک فاکتور، ریسک فاکتورهای درونی و قابل تعدیل، رشته‌های مختلف ورزشی، رشد حرکتی، رشد زبان، رضایتمندی بیمار، رفتار تطابقی، رفتارهای مقابله ای، رفلکسH، رفلکس دهلیزی-چشمی، رفلکسولوژی، رقابت، رکاب زدن، ریکاوری، ریلکسیشن، روابط فضایی، روایی صوری، روایی ظاهری، روایی محتوا، روانشناسی مثبت، روانی فعل، روانی کلامی، روانی معنایی، روانی واجی، روبات دوپا، روتاتور کاف و الکترومیوگرافی کینزیولوژیک، روتین تیراندازی، روشREBA، روش اتصالی یکسان در راستی آزمایی سمعک، روش ارتباطی مکمل و جایگزین، روش فیدبک، روش های اصلاح رفتار، رویکرد تکلیف مدار، رویکرد کلمات پایه، رونویسی، زانوبند نئوپرن، زاویهQ، زاویه اتاق قدامی، زاویه ی اولیه، زاویه بهینه، زاویه پشت پا، زاویه تیلت خارجی کشکک، زاویه فاسیکل، زاویه فیس فرم، حدت بینایی، زاویه کانگروئنس، زاویه کرانیوورتبرال، زاویه کیو، زاویه والگوس، زبردستی، زبردستی حرکات ظریف، زمان جراحی اولیه ی کام، زمان رسیدن به پایداری، زمان رسیدن به ثبات، زمان شروع فعالیت، زمان عکس االعمل، زمان کشش، زمان واکنش، زمان واکنش بینایی ساده، زمینه ی بینایی ثابت، زمینه ی بینایی متحرک، زنان یائسه، زنان پیش سالمند، زنان جوان فعال، زنان غیرورزشکار، زنان فعال، زنان میانسال غیرفعال، زنان ورزشکار، زنجیره بسته، زوایای مفاصل اندام تحتانی، ژل پیروکسیکام، ساب اکسیپیتال، ساختار ظریف زمان، ساختار عضله، ساختار قلب، ساختار نانوبیومکانیکی سلول، ساخت پذیری، سازگاری های عصبی- عضلانی، ساکول، سبک دلبستگی، سبک‌های مقابله با استرس، ستون فقرات، سد خونی مغز، سیرتوئین، سردردتنشنی مزمن، سرطان پستان، سرطان روده، سرعت عمودی، سرعت نامیدن، سرعت نوشتن، سرعت و دقت، سرگیجه خوش­خیم وضعیتی، سرما درمانی، سرمایه‌روانشناختی، سرینی بزرگ، سیستم پدار، سیستم تعادلی بایودکس، سیستم شنوایی مرکزی، سیستم نورون های آینه ای، سیستم نوشتاری ایران، سیستم های حسی، سیستم هوشمند تشخیصی، سیستم وابران شنوایی، سیستم وستیبولار، سطح پذیرش نویز، سطح تماس کینزیوتیپ، سطح زمین بازی، سطح نویز قابل قبول(ANL)، سطح هدایت الکتریکی پوست، سطوح مختلف ورزشی، سفتی اندام تحتانی، سفتی پوسچرال، سفتی سطح، سفتی مفاصل، سکته مغزی مزمن، سمی تندینوس، سمعک های رسیور داخل مجرای گوش، سن آغاز کاردرمانی، سنجش حرکت کودکان، سندرم بی حرکتی، سندرم تونل کارپ، سندرم درد پاتلوفمورال، سندرم درد کشککی- رانی، سندرم فریزر، سندرم گیرافتادگی شانه، سندرم متقاطع فوقانی، سندرم هایپرموبیلیتی عمومی، سندرم ولوکاردیوفاشیال، سندروم پرادرویلی، سندروم پروناسیون اندام تحتانی، سندروم تونل کارپ، سندروم درد پاتلوفمورال، سندروم درد کشککی رانی، سندروم درد مایوفاشیال، سندروم فشار داخلی تیبیا، سندروم هایپرموبیلیتی عمومی، سینرژی عضلانی، سنگینی اندام، سینماتیک مفاصل، سینه بزرگ، سواد سلامت، سوپر اکسید دسموتاز، سوپینیشن، سوزن خشک، سوزن زدن خشک، سوگیری توجه، سوماتوسنسوری، شاخص پاسخ ارادی، شاخص پیش‌بینی بلوغ، شاخص تشابه، شاخص تقارن، شاخص توده بدنی، شاخص راه رفتن پویا، شاخص های اسپیرومتری، شاخص های اکوستیک، شاخص های آنتروپومتریکی، شاخص های بلین-آمبروسیو، شایستگی حرکتی، شایستگی مهارت حرکتی ادراک شده، شایستگی مهارت حرکتی واقعی، شانه به جلو، شیب­سنج لگنی، شبکه عصبی تابع پایه شعاعی، شبکه عصبی مصنوعی تابع پایه شعاعی، شبکه عصبی مصنوعی چندلایه پرسپترون، شیب لگن، شتاب چرخشی، شتاب خطی، شدت اعتیاد، شدت انجماد، شدت انقباض، شدت بازتاب، شدت درد، شیر مادر، شروع راه‌ رفتن، شعاع انحنای پایه لنز، شکاف کام، شکستگی استخوانی، شلی مفصلی، شناخت نقص شناختی ملایم، شنت، شنوایی دایکوتیک، شنوایی دو گوشی، شنوایی سنجی گفتاری، شنوایی فضایی، شنوایی هنجار، صحت خواندن، صدمه عضلانی ناشی از تمرین اکسنتریک، صرع، صفحه ساژیتال، صفحه نیرو، صلاحیت بالینی، ضخامت عضله، ضعف عضلانی، طب سنتی ایران، طب سوزنی، طب مکمل، طرح تک آزمودنی، طرح ریزی، طیف اوتیسم، طیف فرکانس، طیف فرکانس نیروی عکس العمل زمین، طول کشکک، ظرفیت حافظه کاری، ظرفیت ریوی، ظرفیت شنیداری، عامل خطر، عیب انکساری، عیب انکساری تصحیح نشده، عدسی تماسی رنگی آزمایشی با قابلیت استفاده مجدد، عدسی تماسی نرم سیلیکون هیدروژلی، عدسی طبی، عدم تعادل عضلانی، عصب پرونئال مشترک، عصب مدیان، عضلات آرنج، عضلات اطراف زانو، عضلات اکستانسور، عضلات تنه و ران، عضلات چهارسرران، عضلات خلفی_فوقانی گردن، عضلات دیواره شکم، عضلات دیواره طرفی شکم، عضلات ساق پا، عضلات سطحی گردن، عضلات شانه، عضلات فلکسور، عضلات کف لگن، عضلات کمربند لگنی، عضلات کوادریسپس، عضلات ناحیه مرکزی، عضلات همسترینگ، عضله تیبیالیس انتریور، عضله چهارسر، عضله چهارسرران، عضله دو سر بازویی، عضله راست شکمی، عضله عرضی شکم، عضله مایل خارجی، علائم و پیامدها، علوم پزشکی، عمیق ترین زاویه خم شدن زانو، عملکرد مجموعه کمری­لگنی، عملکردهای بینایی پایه، عملکردهای غیراخلاقی، عملکرد هوشی مرزی، عینک نامناسب، عوارض چشمی دیررس، عوامل خطر، عوامل خطرزای بروز پارگی لیگامنت متقاطع قدامی، عوامل خطرساز، عوامل خطر متابولیک، عوامل محافظ، عوامل محافظت کننده، عیوب انکساری، عود، غالبیت، غان وغون کانونی، غربالگری پیش از فصل، غربالگری شنوایی، غربالگری عملکرد حرکتی، غلبه کوادریسپس، فاکتورهای آنتروپومتریکی، فیبرینوژن، فیتینگ سمعک در کودکان، فتوگرامتری، فیدبک افزوده، فراتحلیل، فراخنای اعداد، فرآیند جانشینی، فرآیند ساخت هجا، فرآیندهای واجی، فرزند سالم، فرسودگی تحصیلی، فرسودگی شغلی، فرکانس آگاهی از نتیجه، فرکانس پایه، فرمولNAL-NL2، فیزیوتراپی تنفسی، فشار اکسیداتیو، فشار متناوب پمپ پنوماتیک، فضای درمانی مناسب، فعالیت الکتریکی، فعالیت الکتریکی عضلات، فعالیت الکترومایوگرافی، فعالیت تناوبی استقامتی ویژه فوتسال، فعالیت میوالکتریکی، فعالیت های پایه روزمره زندگی، فعالیت های پیشرفته روزمره ی زندگی، فعالیت های رسم، فعالیت های غیر رسمی، فعالیت های کارساز روزمره زندگی، فیلتر بسامدی، فلج مغزی دای پلژی اسپاستیک، فلکسی بار، فوتورفراکتیو کراتکتومی، فونوفورزیس، فووه آ، قدرت عضلات اندام تحتانی، قدرت عضلات شکم، قدرت گرفتن سه تایی، قشر پیش پیشانی، قصد و نیت ارتباطی، قطع عضو، قوز قرنیه، قوس افزایش یافته کمری، قوس ستون فقرات کمری، قوس سینه‌ای، قوس طولی داخلی، قوس کمری، قوس های ستون فقرات، کاتدی، کارآزمایی بالینی تصادفی، کاردرمانی زودهنگام، کاردرمانگران، کارکردهای اجرایی عصب شناختی، کارکردهای حسی-حرکتی، کایفوز، کایفوز پشتی، کایفوز سینه ای، کایفوز وضعیتی، کاهش شنوایی حسی عصبی، کتابخانه های پزشکی، کتابدرمانی، کتاب شنیداری، کراتوکونوس، کریپتوافتالموس، کیستیک فیبروزیس، کشیدگی همسترینگ، کشش استاتیک، کشش پویا، کشش دینامیک، کشش عضلانی، کفی بافت دار، کف پای صاف ساختاری، کیفیت زندگی و پوکی استخوان، کفی تکسچر، کفش کنترل حرکتی، کفش هیدرودینامیک، کیفوز، کیفوز پشتی، کلاویکل، درک شنیداری، کاردرمانی، کلینیک توانبخشی، کم شنوایی حسی-عصبی، کم تحرک، کمترین تباین، عینکهای قوس دار، کم توانی ذهنی، کم ‏توانی ذهنی آموزش ‏پذیر، کمردرد غیراختصاصی مزمن، کنتاچک، کنترل بالانورد و کنترل پایین نورد، کنترل پاسچر، کنترل پاسچرال، کنترل پیش­بینانه پاسچر، کنترل پوسچر، کنترل پوسچر در ناشنوایان، کنترل تعادل، کنترل حرکتی، کنترل شیء، کنترل گلیسمیک، کنترل لمبوپلویک، کنترل مهاری، کنترل نوروماسکولار، کینتیک، کینزیوتیپ، کینزیوتیپینگ، کینزیوتیپ و فیزیوتراپی، کنسول بازی نینتندو، کینماتیک، کینماتیک اسکاپولا، کینماتیک اندام تحتانی، کینماتیک زانو، کینماتیک مفاصل، کوادریسپس، کوچینگ، کوچینگ عملکرد کاری، کودکان اتیستیک با عملکرد بالا، کودکان با آسیب شنوایی، کودکان با کم شنوایی متوسط تا شدید، کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی، کودکان دارای کاشت حلزون شنوایی، کودکان کاشت حلزون، کودکان کم توان ذهنی، کودکان کم‌توان ذهنی آموزش پذیر، کودکان کم شنوا، کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا، کودکان ناشنوا، کودکان نرمال، کودک در معرض آسیب، کودک دوزبانه، کودک شنوا، کودک فلج مغزی، کودک کم توان ذهنی، کودک کم‌شنوا، کورتیزول، کوفتگی عضلانی تاخیری، کولار سخت، کولار نرم، گاستروکنمیوس، گردن درد، گیرنده های عمقی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه‌درمانی حمایتی، گزارش یک مورد، گسیل‌های صوتی گوش، گسیل های صوتی ناشی از اعوجاج گوش، گشتاور، گشتاور آزاد، گشتاور سه بعدی، گفتار نشانه دار، گلبال، گلوکوم، گونیامتر، لازک، لباس فضایی، لب‌خوانی، لیزر کم توان، لکنت، لکنت رشدی، لیگامان صلیبی قدامی، لیگامان صلیبی قدامی آسیب دیده، لیگامنت صلیبی قدامی، لیگامنت متقاطع قدام، لندمارک آناتومی، لنز تماسی سخت، لنزومتری، لنف ادم اندام فوقانی، لینه آلبا، لوردوز، لوردوز افزایش یافته کمری، لوردوزکمری، مادران کودکان فلج مغزی، ماساژدرمانی، ماستر، مالتیپل اسکلروزیس، مالون دی آلدئید، میانگین حجم پلاکتی، مانورAbdominal drawing-in، مانور توقف پرش تک پا، مانومتری آنورکتال، مایوتونومتری، مت آمفتامین، متخصصان توان‌بخشی، متغیرهای بیومکانیکی، متغیرهای فشار کف پایی، متغیرهای کینتیکی، متغیرهای کینماتیکی، مثانه عصبی، مجروح جنگی، مچ پای ناپایدار، محتوای فرکانس، محتوای معدنی استخوان، محدودیت جریان خون، محدودیت‌درمانی، محدودیت درمانی اجباری اندام فوقانی و مرور ادغام یافته، محدودیت دورسی فلکشن مفصل مچ پا، محدوده پویایی گفتار، محرکISTS، محرک نوری سبز، محرک نوری قرمز، محیط اندام، محیط تحت تقویت آکوستیک، مخچه، مداخلات بهنگام، مداخلات کاردرمانی، مداخلات مبتنی بر حس، مداخله، مداخله‌ی فشار هوای مثبت مداوم، مداخله ماتریکس، مداخله واژگان پایه، میدان بینایی، مداوم، مدیریت، مدل اکولوژی کارکرد انسان، مدل جرم-فنر، مدل‌سازی ویدئویی، مدل سه‌بعدی، مدل کار انسان، مدل کارکف، مراقبت و مراقب، مردان مبتلا به سندرم متابولیک، مرکز جرم، مرگ سلولی، مرور نظام مند و فراتحلیل، میزان بازشدن فعال دهان، میزان درصد چربی، میزان رضایتمندی، میزان کشش کینزیوتیپ، مسیر پیشرفت شغلی، مشارکت پذیری، مشخصات ابزارهای ارزیابی، مشخصات دموگرافیک، مشکلات برونی سازی شده، مشکلات درونی سازی شده، مشکلات رفتاری، معیارs/z، معیار رابینوویتس، معلمان مدارس استثنایی، معلولین صندلی چرخدارران، مفصل آرنج، مفصل تیبیوفیبولار فوقانی،  آزاد سازی مایوفاشیال- فوتبالی، مفصل فکی گیجگاهی، مقیاس آشوورث، مقیاس انعطاف پذیری ستون فقرات و دامنه حرکتی(SAROMM)، مقیاس بار مسئولیت، مقیاس تعادلی کودکان، مقیاس طبقه بندی عملکردی حرکتی درشت، مقوله‌های تصریفی اسم، مکان یابی، مکانیزم های جبرانی، مکانیک فرود، میکروارگانیسم، میکروسکوپ، میکروفون جهت‏دار، میگرن، میگرن دهلیزی، میلو مننگوسل، منابع اطلاعاتی بهداشت، مناطق مرده حلزون، منقطع، مهارتهای تعادلی، مهارت ادراکی- حرکتی، مهارت پردازش، مهارت پیش بینی، مهارت جرأت ورزی، مهارت خواندن، مهارت درشت دست، مهارت کنترل خشم، مهارتهای اتباطی و تعاملی، مهارتهای اجتماعی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های بنیادی، مهارت های ترسیمی، مهارت های حرکتی، مهارت های حرکتی درشت، مهارتهای حرکتی ظریف، مهارت‌های زبانی، مهار دگرطرفی، مهار عصبی – عضلانی، مهار مفصلی، مواجهه ی شغلی، مواد هایپرالاستیک، موانع محیطی، موبیلیزاسیون، موج منفی ناهمخوانی، موسیقی درمانی، مولتی فیدوس گردنی، مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین، نابینای مطلق، نابینائی، ناپایداری عملکردی مچ پا، ناپایداری مزمن مچ پا، ناتوانی یادگیری، ناتوانی و آستانه درد، ناحیه مرکزی بدن، ناخوشی ناشی از حرکت، نارساخوانی، نارسایی قلبی، ناروانی، نیاز توجهی، نیازسنجی آموزشی، نیازهای اطلاعاتی، نیاز هایانگیزشی، ناکارآمدی تقاربی، ناگویی هیجانی، نامیدن تصویر، نامیدن در مواجهه، ناهنجاری زانوی ضربدری، ناهنجاری لوردوز کمر، ناهنجاری‌های ستون فقرات، نخستین بارداری، نرخ بارگذاری، نرم افزار تخمین زمان واکنش و مهارت پیش بینی، نرمالیزاسیون، نیروی برشی قدامی، نیروی برشی قدامی زانو، نیزالانس، نزدیک بینی، نیزومتر، نسبتVMO/VL، نسبت تستوسترون به کورتیزول، نسبت همسترینگ به کوادریسپس، نسخه فارسی مقیاس خستگی پارکینسون(PFS-16)، نشانگان داون، نشستن و خمش به جلو، نظرات و تجربیات، نظریه بسترزاد، نظریه ذهن، نقاشی درمانی، نقاط ماشه ای،نقص توجه و بیش فعالی، نقص شنوایی، نقص عصبی عضلانی، نقص فعال سازی، نقص‌های حرکتی، نقص وستیبولار یکطرفه، نقطه‌ی زانویی، نقطه ماشه ای، نگرش به دین، نگرش های ناکارآمد، نمایش خلاق، نمای لیاپانوف، نیمرخ ساختاری، نیمرخ لیپیدی، نمونه گفتاری، نواربندی، نوار کینزیوتیپ، نوروپاتی دیابتی، نوروپاتی محیطی دیابتی، نورودینامیک عصب مدین، نوروساینس، نوروفیدبک، نوروموبیلیزاسیون عصب و فیزیوتراپی، نوزادان نارس، نویز باریک باند، نویز زمینه قابل تحمل، نویز همهمه، نوسانات وضعیتی، نوسان پوسچر، نوع پیکری، نوع شکاف، واربل تون، راهبردهای خودتنظیمی انگیزش، کانون توجه بیرونی، انگیزش پیشرفت، واستوس مدیالیس، واقعیت مجازی، والدگری مبتنی بر ذهن‌آگاهی، والگوس زانو، ویبریشن کل بدن، ویپلش، ورزشکاران بالای سر، ورزشکاران دانشگاهی، ورزشکار تفریحی، ورزشکار حرفه ای، ورزشکار کم‌توان ذهنی، ورزشکار نیمه حرفه ای، ورزش ناشنوایان، ورزشهای رزمی، ورودی حسی افزوده، ویژگی های آنتروپومتریکی، ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای فردی، ویژگیهای محیطی، وسایل تطابقی، وسایل کمک بینایی، وستیبولار، وسیله پخش موسیقی، وسواس اجبار، وضعیت تهدید ثبات، وضعیت جلوآمده سر، وضعیت دمر، وضعیت سر به جلو، وضعیت سلامت عمومی، وضوح جمله، وضوح کلمه، وضوح گفتار، وظایف نقش والدینی، وکتور کدینگ، هایپرتروفی، هایپرکایفوز، هایپرلوردوزیس ناحیه کمری، هایپرموبیلیتی، هالوکس والگوس، هیپوکامپ، هیجان ابرازشده، هیسترزیس، همی پلژی، همخوان انفجاری، همخوان سایشی، همسانی، همسترینگ، همسترینگ و دوقل، همسویی غالبیت، هم‌وابستگی، هموسیستئین و مقاومت به انسولین، هموگلبین گلیکوزیله، هنجاریابی، هنجاریابی آزمون های تونال پردازش شنوایی، هنجار نمره‌ی نیزالانس، هندلینگ مادری، هوش معنوی، هوش هیجانی، یادگیری‌ اجتماعی-هیجانی، یادگیری حرکتی، یادگیری ناشی از تجربه، یونتوفورزیس

مقاله و پروژه مشاوره توانبخشی
ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 863 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
برچسب: پایان نامه
ورود ثبت نام
×