پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت دانش سازمان

بزای دانلود پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت دانش سازمان روی لینک زیر کلیک کنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت دانش سازمان

 

هشت استراتژی اصلی مدیریت دانش در سازمانها عبارتست از :

  • استراتژی تشخیص دانش،

  • کسب دانش،

  • بسط دانش،

  • انتقال دانش،

  • بهره گیری از دانش،

  • حفظ و نگهداری دانش،

  • ذخیره سازی دانش  و ارزیابی دانش.

که مجموعاً شامل 194 پرسش‌ می‌باشد که پاسخگویی بر مبنای طیف 9 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

دانلود مدیریت دانش سازمان

 

 

پرسش‌نامه استراتژی‌های مدیریت دانش سازمان
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 313 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×