حوزه پژوهش دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

برای مشاهده جزییات اولویت‌های پژوهشی دانشکده الهیات و ارشاد دانشگاه امام صادق روی لینک مقاله زیر کلیک کنید:

حوزه پژوهش دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

حوزه پژوهش دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

اولویت اول

علوم قرآن و حدیث

 1. معانی قرآن کریم با عنایت به مباحث میان رشته‌ای (زبان‌شناسی، معناشناسی و مردم‌شناسی)

 2. فقه‌الحدیث با عنایت به مباحث میان رشته‌ای معناشناسی

 3. روش‌شناسی تفسیر به ویژه در حوزه تفسیر معاصر

 4. توسعه روش‌های نقد حدیث با عنایت خاص به نقد متن‌محور

فلسفه و کلام:

 1. پژوهش‌های مساله‌محور (محورهای بازخوانی و استنباط) : معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی و فلسفه‌های مضاف

فقه و مبانی حقوق:

 1. پژوهش‌های فرامعرفتی مانند فلسفه/ فقه

 2. پژوهش‌های میان رشته‌ای مابین فقه و سایر علوم: فقه و حقوق، فقه و اقتصاد، فقه و مدیریت و ....

اولویت دوم

علوم قرآن و حدیث:

 1. تفسیر قرآن کریم با عنایت به نیازهای عصر حاضر و توسعه روش‌ها

 2. تاریخ مصحف شریف و قرائات با تکیه بر حوزه ایران و تشیع

فقه و مبانی حقوق:

 1. مسائل مبتلی‌به و موردنیاز جامعه مانند پیوند اعضاء، شبیه‌سازی، بیع متقابل، اوراق مالی و .....

فلسفه و کلام:

 1. پژوهش‌های تطبیقی: مقایسه آراء فیلسوفان و متکلمان دو نظام فلسفی و کلامی مسلمانان با یکدیگر یا مقایسه آراء یکی از فیلسوفان و متکلمان مسلمان با آراء یکی از فیلسوفان مغرب زمین

اولویت سوم

فقه و مبانی حقوق:

 1. نظام حقوقی اسلام و مقایسه آن با سایر نظام‌های حقوقی با نگاه سیستمی

اولویت چهارم

علوم قرآن و حدیث:

 1. ترجمه قرآن کریم و کوشش برای دستیابی به مبانی علمی نقد و ارزیابی آن

 2. کتابشناسی تاریخی و تحلیلی در حوزه قرآن‌شناسی و تفسیر

 3. تاریخ تدوین و سبک‌های تدوین در حدیث

فقه و مبانی حقوق:

 1. تاریخ فقه و اصول فقه

 2. روش‌شناسی اجتهاد و مکاتب فقهی + بحث‌های تطبیقی در سطح توصیف و تحلیل

فلسفه و کلام:

 1. بررسی نظریات مختلف در مورد یک مساله فلسفی در طول تاریخ یا یک دوره زمانی خاص

 2. پژوهش‌های شخص‌محور (تبیین اندیشه‌های فلسفی یا کلامی یک فیلسوف) + پژوهش‌های شرح‌محور

 

برای دیدن جزییات پژوهشی دانشکده الهیات و ارشاد دانشگاه امام صادق به لینک زیر مراجعه فرمائید:

 

 جزییات دانشکده الهیات و ارشاد

 

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: