معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش ژئومورفولوژی

رشته ژئومورفولوژی است که علم بررسی و تحلیل شکل‌های مختلف پستی بلندی ها و ناهمواری‌های زمین و ریخت شناسی زمین است.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش ژئومورفولوژی

 

یکی از گرایش‌های علوم جغرافیا، رشته ژئومورفولوژی است که علم بررسی و تحلیل شکلهای مختلف پستی بلندی‌ها و ناهمواریهای زمین و ریخت شناسی زمین است. ژئومورفولوژی به رشته علوم زمین شناسی نزدیک است و از سه بخش Geo  به معنای زمین، Morphe  به معنای شکل و Logos به معنای شناسایی تشکیل شده است.

رشته ژئومورفولوژی شامل دو گرایش: برنامه ریزی محیطی و هیدروژئومورفولوژی است.

در این رشته، تمرکز اصلی بر اتفاقات سطح زمین است. پدیده های مانند : ریخت شناسی که بیانگر و منعکس کننده اتفاقاتی است که درون زمین اتفاق می افتد. اتفاقاتی همچون لرزه های شدید در لایه های مرکزی زمین، جاری شدن گدازه ها. تفاوتی که بین دو علم زمین شناسی و ژئومورفولوژی وجود دارد این است که در علم زمین شناسی به اتفاقات درون زمین و لایه های عمیق و سطوح مرکزی زمین پرداخته می شود ولی در ژئومورفولوژی، پدیده های خارجی و سطح زمین بررسی و تحلیل می شود که البته این پدیده های سطحی، خود عامل و تابعی است از اتفاقات لایه های دورنی و عمیق زمین. لذا می توان پیوستگی و ارتباطی عمیق بین دو رشته زمین شناسی و ژئومورفولوژی همیشه قائل شد.

برخی از مهمترین مباحث رشته ژئومورفولوژی عبارتست از :

ژئومورفولوژی مناطق شهری، نقشه‌ها و نمودارهای ژئومورفولوژی، هیدرولوژی کاربردی، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، تفسیر نقشه یا توپوگرافی و زمین شناسی. جغرافیای آبها، جغرافیای خاک‌ها، جغرافیای زیستی، ژئومورفولوژی ایران، منابع و مسائل آب ایران، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه‌ای، مبانی جغرافیای جمعیت، مبانی جغرافیای روستایی، مبانی جغرافیای اقتصادی- کشاورزی، مبانی جغرافیای اقتصادی- صنعت، حمل و نقل و انرژی، جغرافیای سیاسی، مبانی جغرافیای شهری، جغرافیای کوچ نشینی، فلسفه جغرافیا و جغرافیای کاربردی، کارتوگرافی(نقشه کشی)، سنجش از دور،کاربرد عکسهای هوایی و ماهواره ای در جغرافیا، زمین شناسی برای جغرافیا، مبانی اقلیم شناسی، آب و هوای کره زمین، مبانی ژئومورفولوژی، جغرافیای قاره ها، جغرافیای کوارترنر، زمین شناسی ایران، مسایل جغرافیایی مناطق خشک ایران، حفاظت خاک، جنگل و مرتع و مسایل آن در ایران، جغرافیای ناحیه ای ایران، متون جغرافیای طبیعی به زبان خارجی، جغرافیای انسانی، ژئومورفولوژی اقلیمی.

علم ژئومورفولوژی بصورت کلی شامل دو نوع متفاوت است :

ژئومورفولوژی ساختمانی : که علم شناسایی و مطالعه پوسته زمین است و به نحوه شکلگیری و چیدمان سنگ ها و پدیده های حاصل از تکتونیک، می پردازد.

ژئومورفولوژی فرسایشی :همانطور که از نامش پیداست به بررسی عوامل طبیعی که باعث تخریب و ایجاد تغییرات عمیق در طبیعت و سطح زمین می شود، می پردازد. عوامل طبیعی مانند آب‌های جاری، زمین لرزه ها، بادهای شدید، یخچال های طبیعی. به این شاخه، ژئومورفولوژی دوره‌ای نیز اطلاق می‌شود.

 

در جدول زیر مشخصات برخی از بهترین مجلات معتبر جهانی (isi jcr) در رشته ژئومورفولوژی آورده شده است:

 

Full Journal Title

Total Cites

Journal Impact Factor

Eigenfactor Score

GEOMORPHOLOGY

22,272

3.681

0.026220

ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE

1,442

0.987

0.001210

Geomorphologie-Relief Processus Environnement

381

0.667

0.000250

MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY

12,161

3.538

0.019250

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات فارسی و داخلی رشته ژئومورفولوژی ارائه شده است:

 

نام مجله

وابسته به

پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی

انجمن ژئومورفولوژی

پژوهشهای فرسایش محیطی 

دانشگاه هرمزگان

جغرافیای طبیعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

هیدروژئومورفولوژی

دانشگاه تبریز

دو فصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

دانشگاه حکیم سبزه واری

 

برخی از حوزه‌ها و کلمات کلیدی و سرتیترهای پژوهشی در رشته علوم جغرافیایی گرایش ژئومورفولوژی عبارتند از :

 • آب زیر زمینی
 • آب زیرزمینی
 • آب قابل بارش
 • آب معادل برف
 • آب و هوا و رشد مرتع
 • آب و هواشناسی دیرینه
 • آب و هواشناسی سینوپتیک
 • آب و هواشناسی همدید
 • آب و هوای دیرینه
 • آبخوان
 • آبخوان پرآو-بیستون
 • آبخوان کارستی
 • آبخوان کارستی خورین
 • آبخوان کارستی گُلین
 • آبخوان‌های کارستی
 • آبخیز نمرود
 • آبدهی
 • آبراهه فعال
 • آبراهه‌های گسلی
 • آبرفت‌گذاری
 • آبشینه
 • آبهای زیرزمینی
 • آبکندها
 • آب‌ قابل بارش
 • آب‌وهواشناسی همدید
 • آب‏وهوای گذشته
 • آتشفشان تفتان
 • آتشفشان دماوند
 • آتش‌فشان
 • آتش‏سوزی
 • آذربایجان
 • آذربایجان غربی
 • آذربایجانغربی
 • آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال
 • آزادراه خرم‌آباد– پل زال
 • آزادشهر
 • آزمون آماری
 • آزمون تی تست
 • آزمون دانکن
 • آزمون من- کندال
 • آزمون من‏- ‏کندال
 • آزمون ناپارامتری
 • آزمون نفوذ استاندارد
 • آزمون‏های آماری
 • آسایش آب ‏وهوایی
 • آسایش حرارتی
 • آستانه
 • آستانه بارندگی
 • آسیب پذیری
 • آسیب‌پذیری
 • آسیب‌پذیری محیطی
 • آسیب‌پذیری کیفی
 • آسیبپذیری
 • آسیب‏ پذیری
 • آسیب‏پ ذیری
 • آشوب
 • آشکارسازی
 • آشکارسازی تغییرات
 • آشکارسازی روند
 • آشکارسازی گرد و غبار
 • آق ل
 • آمارگیری
 • آمایش سبز (کم کربن)
 • آمایش سرزمین
 • آنالیز بافت
 • آنالیز حساسیت
 • اقان چای
 • آلاداغ
 • آلبدوی سطحی
 • آلودگی هوا
 • آلومتری
 • آمار فضایی
 • آمار مکانی
 • آنالیز رگرسیون
 • آنالیز عوامل درونی و بیرونی
 • آنتروپوژنیک
 • آنتروپی
 • آنومالی NDVI
 • آهنگ لغزش
 • آپسیم
 • ابخوان کارستی مانشت
 • ابرمکعب لاتین
 • ابعاد پلات
 • اتورگرسیو
 • اتومات سلولی
 • اتومای سلولی
 • اجتماع گرده‌های گیاهی
 • احتمال وقوع
 • احیای مرتع
 • اخترآباد
 • اختلاف درجة حرارت دریا و هوا
 • اختلاف چگالی
 • اخص Spi
 • اراضی زراعی
 • اراک
 • ارتفاع خط تعادل
 • ارتفاع لایة تروپوپاز
 • ارتفاع موج
 • ارتفاع ژئوپتانسیل
 • ارتفاعات بینالود
 • ارتوفتو
 • اردبیل
 • اردکان
 • ارزش اطلاعات
 • ارزیابی
 • ارزیابی آماری
 • ارزیابی توان بوم‌شناختی
 • ارزیابی دقت
 • ارزیابی سریع ژئومورفیک
 • ارزیابی عوامل
 • ارزیابی قابلیت اراضی
 • ارزیابی و استخراج مدل
 • ارزیابی چرخة حیات
 • ارزیابی کمی
 • ارسباران
 • ارومیه
 • اروندرود
 • ارگ
 • ارگ حسن‌آباد بافق
 • ازبک‌کوه

 

 • ازن
 • اسارت رودخانه
 • استان آذربایجان غربی
 • استان اردبیل و زنجان
 • استان اردبیل
 • استان اصفهان
 • استان البرز
 • استان ایلام
 • استان خراسان جنوبی
 • استان سمنان
 • استان مازندران
 • استان هرمزگان
 • استان چهارمحال و بختیاری
 • استان کردستان
 • استان کرمان
 • استان کرمانشاه
 • استان کهگیلوبه و بویراحمد
 • استان گلستان
 • استان گیلان
 • استان گیلان
 • استحصال آب باران
 • استدلال شهودی
 • اسفزاری
 • اسپلاین
 • اسپکل (نویز لکهای)
 • اشترانکوه
 • اشتهارد
 • اشکال بادی
 • اشکال پریگلاسیری
 • اشکال ژئومورفولوژیکی
 • اصفهان
 • اعتبار سنجی
 • اعتبارسنجی
 • اعتبارسنجی متقاطع
 • افت سفره آب زیرزمینی
 • افت فشار
 • افزایش تراز آب
 • اقتصاد ساکنان
 • اقلیم
 • اقلیم آسایشی
 • اقلیم ایران
 • اقلیم شناسی کشاورزی
 • اقلیم گذشته
 • اقلیم گردشگری
 • اقلیم¬های خشک و مرطوب
 • اقلیمشناسی درختی
 • اقیانوس هند
 • البرز جنوبی
 • البرز شرقی
 • البرز شمالی
 • البرز غربی
 • البرز مرکزی
 • الندان
 • النینو
 • الگوریتم MNF
 • الگوریتم SVM
 • الگوریتم TecDEM2.0
 • الگوریتم جست‏وجوی گرانشی (GSA)
 • الگوریتم درخت تصمیم
 • الگوریتم سبال

 

 • الگوریتم طبقه بندی BRT
 • الگوریتم ماشین پشتیبان بردار
 • الگوریتم ژنتیک
 • الگوریتم‌های طبقه‌بندی
 • الگوریتم‏های فراابتکاری
 • الگوهای رفتار اقلیم
 • الگوهای روند
 • الگوهای سینوپتیک
 • الگوهای سینوپتیکی
 • الگوهای فرمی
 • الگوهای فشار
 • الگوهای فصلی
 • الگوهای مکانی ـ زمانی
 • الگوهای همدید
 • الگوهای گردش جوی
 • الگوهای گردشی
 • الگوی SWAT
 • الگوی TecDEM
 • الگوی استقرار خطی
 • الگوی امگا
 • الگوی باد
 • الگوی تغییر اقلیم
 • الگوی دمای سطوح
 • الگوی رود
 • الگوی رودخانه
 • الگوی زهکشی
 • الگوی سینوپتیکی
 • الگوی فرارفتی
 • الگوی فضایی
 • الگوی ناوه
 • الگوی همدید
 • الگوی همدیدی
 • الگوی پیچان رودی
 • الگوی گردش جو
 • امواج سرمایشی
 • امکانات زیستی
 • امکان‌سنجی
 • انباشت سرمایی
 • انباشت گرمایی
 • انتقال آب
 • انتقال آب بین حوضه‌ای
 • انتقال رطوبت
 • انحراف رودخانه
 • انحلال
 • انحلال میان لایه‌ای
 • انحلال کارست
 • انحناء سطح
 • انحنای دامنه
 • اندازه پاره سنگ
 • اندازه‌ی دانه‌های رسوبی
 • انرژی باد
 • انرژی جنبشی باران
 • انسان
 • انگشت‌نگاری رسوب
 • انگور
 • اهر
 • اهر چای
 • اهر – ورزقان
 • اهرچای
 • اهواز

 

 • اوجان چای
 • اورامانات
 • اولویت گذاری
 • اولویت‌بندی
 • اولویت‌بندی سیل‌خیزی
 • اکوتوریسم
 • اکوریژن
 • اکوژئومورفولوژی
 • ایران
 • ایران مرکزی
 • ایزو دیتا
 • ایستگاه سینوپتیک قزوین
 • ایستگاههای هیدرومتری
 • ایلام
 • ایمنی جاده‌ای
 • اینترفرومتری تفاضلی
 • اینورژن
 • ایگنمبریت
 • بابل
 • باد 120 روزة سیستان
 • باد شمال
 • باد گرمایی
 • بادهای 120 روزه
 • بادهای مداری و نصفالنهاری
 • بار رسوب
 • بار رسوبی
 • بار رسوبی معلق
 • بار معلق
 • باران
 • باران ماهواره
 • باران‌ساز مصنوعی
 • باران‌نگار
 • بارزسازی
 • بارش
 • بارش اکتبر ـ می
 • بارش ایران
 • بارش تابستان
 • بارش تگرگ
 • بارش سنگین
 • بارش سنگین و فراگیر
 • بارش شدید
 • بارش شدید و خیلی ‏شدید
 • بارش فراگیر بهاره
 • بارش فصلی
 • بارش مؤثر
 • بارش ماهواره ‏ای
 • بارش- رواناب
 • بارشهای ناگهانی
 • بارش‌های رعدوبرقی
 • بارش‌های سنگین
 • بارشهای شدید و متوسّط
 • بارش‏ فرین
 • بارندگی
 • بازسازی پالئودبی‌ها
 • بافت شهری
 • بالاآمدگی تکتونیکی
 • باهوکلات
 • بخاری
 • بخش غیر فعال مخروط افکنه
 • برآمدگی های تکتونیکی

 

 • برآورد
 • برآورد بارش
 • برازش مشخصه طیفی
 • برخان
 • بردار وزن مرکزی
 • بردار ویژه
 • برداشت مصالح
 • بررسی تغییرات
 • برش رسوبی نوده
 • برش عرضی
 • برف
 • برف مرز
 • برفمرز
 • برف‌مرز
 • برف‏خوان
 • برنامه مدیریتی خطر
 • برنامه‏ریزی ژنتیک
 • برنامه‏نویسی پایتون
 • برنامۀ الحاقی TecDEM
 • برنج آمل
 • برنج
 • برگ درختان
 • بریده‌بریده
 • بزرگی روند
 • بزرگ‏ترین نمای لیاپانوف
 • بستان‌آباد
 • بستر رودخانه
 • بشرویه
 • بعد فرکتال
 • بقایای گیاهی
 • بلوط مازودار
 • بند زیرزمینی
 • بندال
 • بندر امیرآباد
 • بندر جاسک
 • بندر زیارت
 • بندر سیریک
 • بندر صدرا (نکاء)
 • بندرتنگ
 • بهبهان
 • بهشهر
 • بهینه‌سازی شبکة باران‌سنجی
 • به‏گزینی کشاورزی
 • بوشهر
 • بُعد فراکتال
 • بُعد فرکتالی
 • بُعد همبستگی
 • بیابان
 • بیابان لوت
 • بیابان‌زایی
 • بیجار
 • بیرجند
 • بیشینه
 • بیضی استاندارد
 • بیلان آب ـ خاک
 • بیلان آبی
 • بیماران تنفسی
 • بیماری قلبی‏- عروقی
 • بینالود
 • تأثیرات سدها

 

 • تأثیرات ژئومورفولوژیکی
 • تئوری Run
 • تئوری احتمالاتی دمپستر-شفر
 • تئوری بیزین
 • تابش خالص
 • تابع توزیع ویبول
 • تابع همبستگی نشان‏دار
 • تاب‏ آوری
 • تاثیرات مئاندرها
 • تاریخ کاشت
 • تاریخ گل‏دهی
 • تاریخچة پوشش گیاهی
 • تاریخ‌ آغاز کشت
 • تاقدیس نسار
 • تاقدیس کبیرکوه
 • تالاب
 • تالاب جازموریان
 • تالاب هورالعظیم / هورالهویزه
 • تاوایی
 • تاپسیس
 • تبخیر
 • تبخیر تعرق مرجع
 • تبخیر و تعرق
 • تبخیر و تعرق گیاه‌مرجع
 • تبخیر و تعرّق
 • تبخیر و تعرّق بالقوّه
 • تبخیر- بارندگی
 • تبخیر- تعرق
 • تبخیر- تعرق واقعی
 • تبخیر- تعرق گیاه مرجع
 • تبریز
 • تجزیة علیت
 • تجزیه و تحلیل ریخت زمین ساختی
 • تجزیه واریانس
 • تجن
 • تحلیل PLS
 • تحلیل آماری گردوغبار
 • تحلیل آماری- پویشی
 • تحلیل خطر لرزه‌ای تعینی (DSHA)
 • تحلیل خوشه ای
 • تحلیل خوشه¬ای
 • تحلیل خوشه‌ای
 • تحلیل خوشهای
 • تحلیل خوشه‏ای
 • تحلیل روند
 • تحلیل رگرسیون لجستیک
 • تحلیل ساختارسلسله مراتبی
 • تحلیل ساختاری
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • تحلیل سلسله‌مراتبی
 • تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
 • تحلیل سلسلهمراتبی (AHP)
 • تحلیل سلسله‏مراتبی (AHP)
 • تحلیل سینوپتیکی سرماهای شدید
 • تحلیل سینوپتیکی گردوغبار
 • تحلیل شبکه
 • تحلیل شبکه (ANP)
 • تحلیل شبکه(ANP)
 • تحلیل طیفی

 

 • تحلیل عاملی
 • تحلیل فضایی
 • تحلیل مؤلف ههای اصلی
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی
 • تحلیل مؤلفههای اصلی
 • تحلیل مؤلفۀ مبنا
 • تحلیل مؤلّفهی اصلی
 • تحلیل ماهواره‌ای گردوغبار
 • تحلیل مسیر
 • تحلیل مولفه‌های اصلی
 • تحلیل همدید
 • تحلیل همدیدی
 • تحلیل همسازه‌ها
 • تحلیل واریانس
 • تحلیل چند متغیره
 • تحلیل چندمعیارة مکانی
 • تحلیل کمی و کیفی
 • تحلیل‌های کمی
 • تحلیلهای فضایی
 • تحول لندفرمی
 • تحولات مورفولوژیکی
 • تحولات ژئومورفولوژیکی
 • تخت سلیمان
 • تخریب چشم‌انداز
 • تخلخل
 • تخلیّهی اضطراری
 • تخمین تبخیر
 • تخمین رسوب
 • تخمین مقادیر بارش
 • تخمینگر شیب سن
 • تداخل سنجی تفاضلی راداری
 • تداخل سنجی راداری
 • تداخل‏ سنجی راداری
 • تداوم
 • تداوم یخبندان
 • تراز 500 هکتوپاسکال
 • تراز دریا
 • تراس دریایی
 • تراورتن
 • تراکم زهکشی
 • تراکم شبکه زهکش
 • تراکم پوشش گیاهی
 • تربت‏حیدریه
 • ترسالی
 • تروپوپاز
 • ترکیب خطی وزن‏دار
 • ترکیب کانیشناسی
 • تشکیل خاک
 • تصادفات
 • تصاویر راداری

 

 • تصاویر سنجش از دوری
 • تصاویر لندست
 • تصاویر ماهواره Envisat
 • تصاویر ماهواره‌ای
 • تصاویر ماهواره‌ای NOAA
 • تصاویر ماهواره‌ای رادارست
 • تصاویر ماهواره‌ها
 • تصاویر ماهواره‏ای
 • تصمیم‏گیری چندمعیاره
 • تصویر مادیس
 • تصویر ماهواره ای GeoEye-1
 • تصویر ماهواره‌ای
 • تطبیق لندفرمی
 • تعادل ژئومورفولوژیکی
 • تعرق واقعی
 • تغذیه
 • تغذیه و اداری
 • تغییر اقلیم
 • تغییر سطح اساس
 • تغییر مجرا
 • تغییر ناگهانی
 • تغییر کاربری اراضی
 • تغییر کاربری زمین
 • تغییر کاربری و پوشش اراضی
 • تغییرات
 • تغییرات آب و هوایی
 • تغییرات اقلیم
 • تغییرات اقلیمی
 • تغییرات اقلیمی.
 • تغییرات بستر
 • تغییرات بستر رود
 • تغییرات تاوایی
 • تغییرات تراز آب دریا
 • تغییرات جانبی
 • تغییرات جانبی مجرا
 • تغییرات خط ساحل
 • تغییرات خط ساحلی
 • تغییرات خطوط ساحلی
 • تغییرات خط‌ساحلی
 • تغییرات دبی و رسوب
 • تغییرات دمایی
 • تغییرات رطوبتی
 • تغییرات رودخانه
 • تغییرات زمانی
 • تغییرات زمانی‌- مکانی
 • تغییرات ساحلی
 • تغییرات سطح آب دریا
 • تغییرات سطح اساس
 • تغییرات فرم
 • تغییرات لند فرم
 • تغییرات لندفرم ها
 • تغییرات مجرا

 

 • تغییرات محلی تراز آب دریا
 • تغییرات مورفولوژیک
 • تغییرات مکانی
 • تغییرات مکانی- زمانی
 • تغییرات نمکزار
 • تغییرات هندسی
 • تغییرات پلایاها
 • تغییرات کاربری
 • تغییرات کاربری زمین
 • تغییرخط ساحلی
 • تغییرنما
 • تغییرپذیری
 • تغییرپذیری روزبه‏روز دما
 • تفت؛ دوره 4، شماره 16، 1396، صفحه 43-59
 • تفکیک افقی
 • تفکیک زمانی و مکانی مزارع برنج.
 • تلة رسوب‏گیر MDCO
 • تلفات انسانی
 • تلفات خاک
 • تمرکز
 • تنش برشی
 • تنش حرارتی
 • تنوع زمینی
 • تنگ بستانک
 • تنگ گزی و واحد همگن
 • تنگناهای ژئومورفولوژیکی
 • تنگۀ هرمز
 • تهران
 • تواتر
 • توالی روز بارش
 • توالی مخروط‌افکنه
 • توان لرزه زایی
 • توان‌سنجی اقلیمی
 • توده آتشفشانی سهند
 • توده الوند
 • توده پرآو ـ بیستون
 • تودۀ نفوذی الوند
 • توزیع اندازه ذرات
 • توزیع ذرات رسوب
 • توزیع زمانی- مکانی
 • توزیع فضایی
 • توزیع قائم گردوغبار
 • توزیع مکانی
 • توزیع ویبول
 • توسعة شهری
 • توسعة فیزیکی
 • توسعة پایدار گردشگری
 • توسعة کارست
 • توسعه ای شهری
 • توسعه فیزیکی
 • توسعۀ شهر
 • توفان تندری

 

 • توفان های گرد و غبار
 • توپوگرافی
 • تپة‏ ماسه‏ای
 • تپه شاهدهای تراورتنی
 • تپه ماسه‌ای
 • تپه های ماسه ای
 • تپه های ماسه ای ساحلی
 • تپه­های ماسه­ای
 • تپه‌ ماسه‌ای
 • تپه‌های ماسه‌ای
 • تپههای ماسهای ساحلی
 • تپه‏ های ماسه‏ ای
 • تپه‏ های ماسه‏ ای ساحلی
 • تکامل
 • تکامل خاک
 • تکتونیک
 • تکتونیک جنبا
 • تکتونیک فعال
 • تکتونیک فعّال
 • تکتونیک نمکی
 • تکتونیک ژئومورفولوژی
 • تکنیک InSAR
 • تکنیک فراکتال
 • تیلیت
 • تیپ هوا
 • تیپ‌های دشت‌سر
 • جابجایی
 • جابهجایی نصف النهاری
 • جابه‏ جایی نمک
 • جاجرود
 • جاده خلخال - سرچم
 • جاده هراز
 • جادّهی تبریز ـ مرند
 • جازموریان
 • جبهه‌زایی
 • جبهه‏زایی
 • جدول احتمال وقوع
 • جراحی‏- زهره
 • جریان ساحلی
 • جریان مواد
 • جریانات واریزه‌ای
 • جزایر رسوبی
 • جزیرة حرارتی
 • جزیرهی گرمایی شهری
 • جزیرۀ هنگام
 • جغرافیا
 • جغرافیای نظامی
 • جلگه ساحلی
 • جلگه ساحلی مکران
 • جلگه مکران
 • جلگۀ گیلان
 • جنب‏ یخچالی

 

 • جنوب ایران
 • جنوب خلیج گرگان
 • جنوب شرق ایران
 • جنوب شرقی دریای خزر
 • جنوب غرب ایران
 • جنوب غربی ایران
 • جنوب و جنوب شرق دریای کاسپین
 • جنوب و جنوب غرب ایران
 • جنوب ‏شرق ایران
 • جنوب‌خاوری دریای خزر
 • جنوب‌غرب ایران
 • جنوب‌غربی ایران
 • جنگل
 • جنگل متراکم
 • جنگل گلستان
 • جنگل¬کاری
 • جنگل‏زدایی
 • جوامع اولیه
 • جورشدگی
 • جگین
 • حاجی‌آباد
 • حاجیعرب
 • حجم
 • حجم ذخیره دینامیکی.
 • حجم رسوبات نبکا
 • حجم و مساحت زمین‌لغزش
 • حداقل فاصله
 • حداکثر احتمال
 • حداکثر درستنمایی
 • حداکثرشباهت
 • حرکات آب دریا
 • حرکات تکتونیکی
 • حرکات دامنه ای
 • حرکات پوستهای
 • حساسیت
 • حساسیت زمین لغزش
 • حساسیت لندفرم
 • حساسیت‌پذیری
 • حساسیت‌پذیری بیابان‌زایی
 • حسّاسیّت اراضی
 • حسین‌آباد
 • حفاظت
 • حفاظت زمینی
 • حلقه های درختی
 • حوزه آبخیز بروجن
 • حوزه زاینده‌رود
 • حوزه سه قلعه
 • حوزه ی آبریز سد 2 گلستان
 • حوض سلطان
 • حوضة آبخیز بهشت‌آباد
 • حوضة آبخیز معرّف امامه
 • حوضة آبریز دریاچة ارومیه
 • حوضة آبریز چرچر
 • حوضة الوند
 • حوضة تالار
 • حوضة خضرآباد
 • حوضة دشت کاشان
 • حوضة رودخانة کن
 • حوضة رودک
 • حوضة زاینده‌رود
 • حوضة زاینده‏رود
 • حوضة سقز (کردستان)
 • حوضة سیف آباد لاغر
 • حوضة ماسوله
 • حوضة هراز
 • حوضة کارون شمالی
 • حوضة کرخه
 • حوضة گرمابدشت
 • حوضة گرین
 • حوضه آبخیز آبشینه
 • حوضه آبخیز جاجرود
 • حوضه آبخیز خلخال‌چای
 • حوضه آبخیز رباط ترک
 • حوضه آبخیز سد‌یامچی
 • حوضه آبخیز طالقان
 • حوضه آبخیز قورچای
 • حوضه آبخیز کمه
 • حوضه آبخیز گرو
 • حوضه آبریز
 • حوضه آبریز آجرلو چای
 • حوضه آبریز ابراهیم آباد
 • حوضه آبریز تسوج
 • حوضه آبریز خلیج فارس
 • حوضه آبریز سجاسرود
 • حوضه آبریز طالقان
 • حوضه آبریز کنجانچم
 • حوضه آبریز گرمی‌چای
 • حوضه آذرشهر چای
 • حوضه اوجان
 • حوضه اوجان چای
 • حوضه باراندوز چای
 • حوضه برنجستانک
 • حوضه تنگ چنار
 • حوضه تنگوئیه
 • حوضه جاجرود
 • حوضه حاجیلرچای
 • حوضه دزعلیا
 • حوضه روئین
 • حوضه رودبار
 • حوضه رودخانه زاب
 • حوضه زاب
 • حوضه زارم رود
 • حوضه زهکشی
 • حوضه سرندچای
 • حوضه سعید‌آباد‌چای
 • حوضه سیمره چنار
 • حوضه فارسان
 • حوضه قرنقو
 • حوضه ماربر. GIS
 • حوضه مرگ
 • حوضه مهران لامرد
 • حوضه میقان
 • حوضه های آبریز
 • حوضه های شمال تبریز
 • حوضه پیوه‌ژن
 • حوضه چناران
 • حوضه کذاب
 • حوضه کسیلیان
 • حوضه کششی سیه چشمه
 • حوضه کن
 • حوضه گزاز چای خلخال
 • حوضه یایجیلو
 • حوضه‌آبریز تنگراه
 • حوضه‌ی آبخیز گابریک
 • حوضه‌ی بجنورد
 • حوضهی آبخیز حصارک
 • حوضهی آبریز مردق‌چای
 • حوضهی آبریز واز
 • حوضهی جاجرود
 • حوضهی حبلهرود
 • حوضهی زهکشی
 • حوضهی زوّاریان قم
 • حوضۀ آبخیز رودخانۀ فهلیان
 • حوضۀ آبخیز سولاچای
 • حوضۀ آبخیز گربایگان دشت فسا
 • حوضۀ آبریز شاهرود
 • حوضۀ ارس
 • حوضۀ رودخانۀ جاجرود
 • حوضۀ رودخانۀ قرانقو
 • حوضۀ زال
 • حوضۀ گرمچای
 • حوضۀ گزازچای
 • خاورمیانه
 • خاک
 • خاک قدیمی
 • خاک‏ورزی حفاظتی
 • خدمات اکوسیستم
 • خراسان
 • خراسان رضوی
 • خرد اقلیم شهری
 • خرّمآباد
 • خزه
 • خسارت
 • خشک و نیمه‌خشک
 • خشکسالی
 • خشکسالی هواشناسی
 • خشکسالی کشاورزی
 • خشک‏سالی
 • خصوصیات بیوفیزیکی
 • خصوصیتهای فیزیکی و شیمیایی خاک
 • خضرآباد یزد
 • خضرآبادیزد
 • خط برف دائمی
 • خط تعادل آب و یخ
 • خط ساحلی
 • خطر سیل
 • خطر سیلاب
 • خطرپذیری سیل
 • خط‌ساحل
 • خط‌هوشمند ساحلی
 • خلخال
 • خلیج عمان
 • خلیج فارس
 • خلیج گرگان
 • خلیج‌فارس
 • خندق
 • خندق زایی
 • خندق موقتی
 • خواص هندسی حوضه‌ها
 • خودسازماندهی
 • خودهمبستکی فضایی
 • خودهمبستگی فضایی
 • خودهمبستگی فضایی موران
 • خوزستان
 • خوش هبندی چندهست های
 • خوشه بندی
 • خوشه‌ باستانی سگز آباد
 • خوشه‌بندی
 • خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی
 • خوشهبندی
 • دادة شبکه‏ای
 • داده های ژئودینامیکی
 • داده‌های GPCC
 • داده‌های آفرودیت
 • داده‌های حرارتی ماهواره‌ای.
 • داده‌های دانشگاه دی‌لور
 • داده‌های شبکه‌ای
 • داده‌های چندزمانة SAR
 • داده‌های ژئومورفیک
 • دادههای تجربی
 • دادهکاوی
 • داده‏کاوی
 • دالکی
 • دامغان
 • دامنه رو به باد
 • دامنه های شمالی
 • دامنه پشت به باد
 • دامنه‌های شرقی کوهستان سهند
 • دامنه‌های شمالی بینالود
 • دانه سنجی
 • دانه‌بندی
 • دانه‏بندی
 • دبی
 • دبی لبالبی
 • دبی‌های حداکثر لحظه‌ای
 • دراستیک
 • درجة روز سرمایش و گرمایش
 • درجة ساعت‏های رشد
 • درجه
 • درجه حرارت
 • درجه ـ روز
 • درجه پیچش رودخانه
 • درجۀ مقاومت
 • درخت سیب
 • درخت صنوبر
 • درصد پوشش گیاهی
 • درصدِ ابرپوش
 • دره اصلی حوزه آبخیز
 • دره هراز
 • دره‌های شرابی شکل
 • دره‌های یخچالی
 • دره‌های یخچالی سهند
 • درون‏یابی
 • درۀ طالقان
 • دریاچة ارومیه
 • دریاچة مهارلو
 • دریاچه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه سدی
 • دریاچه میقان
 • دریاچه پریشان
 • دریاچه‌ی خزر
 • دریاچه‌ی زریبار
 • دریاچههای طشک و بختگان
 • دریاچۀ ارومیه
 • دریاچۀ زریبار
 • دریای خزر
 • دریای عمان
 • دریای مازندران
 • دریای کاسپین
 • دشت
 • دشت آزادگان
 • دشت اردبیل
 • دشت ارومیه
 • دشت ایذه
 • دشت بیلوردی
 • دشت دامغان
 • دشت دهگلان
 • دشت ذهاب
 • دشت سوسن
 • دشت سیلابی
 • دشت صوفیکم
 • دشت فاروق- سیدان
 • دشت لوت
 • دشت مرودشت
 • دشت مشهد؛ (مقالات آماده انتشار)
 • دشت ملایر
 • دشت نجف ‏آباد
 • دشت نیشابور
 • دشت هرزندات مرند
 • دشت کویر
 • دشت یزد اردکان
 • دشت یزد-اردکان
 • دشت ‌کهور لامرد
 • دشت‌سر
 • دشت‌سر اپانداژ
 • دشت‌سر لخت
 • دشت‌سر پوشیده
 • دفاع‌غیرعامل
 • دق سرخ
 • دلتا
 • دلتای اروندرود
 • دلتای جگین
 • دلتای سفیدرود
 • دما
 • دما و بارش سالانه
 • دما و بارندگی
 • دما و بیماری سالک
 • دماوند
 • دمای بیشینه
 • دمای خاک
 • دمای درخشایی
 • دمای درخشندگی
 • دمای درخشندگی جو بدون ابر
 • دمای رویة خاک
 • دمای سطح
 • دمای سطح دریا (SST)
 • دمای سطح زمین
 • دمای سطحی دریاچه‌ی خزر
 • دمای مؤثر
 • دمای هوا
 • دمای کمینه
 • دندروژئومورفولوژی
 • دندروکرونولوژی
 • دهانه‌ های آتشفشانی
 • دهستان ساحلی
 • دوال
 • دوالیتی
 • دور سنجی
 • دوربین چندطیفی
 • دورة بازگشت
 • دورة گرم
 • دورسنجی
 • دوره های خشک
 • دوره های مرطوب
 • دوره‌های کم‌آبی و پرآبی
 • دولین
 • دِبی
 • دگرریختی ثقلی ژرف شیب
 • دگرسانی
 • دیاگرام تیلور
 • دیرینة محیط
 • دیرینه ژئومرفولوژیک
 • دیرینه ژئومورفولوژی
 • دینامیک
 • دینامیک دریا
 • دینامیک رود
 • دینامیک مجرا
 • ذرات ‏معلق
 • رابطه لین
 • رابطه همبستگی
 • رادار
 • رادار هواشناسی
 • راست‏آزمایی
 • رامیان
 • راه آهن لرستان
 • راه‌های مرزی
 • رتبه‌های مولفین
 • رخداد بارش
 • رخساره ژئومرفولوژی
 • رخساره‌های سیلابی
 • رخنمون
 • رده-آرایه‌ای
 • ردیاب بهینه
 • رسوب
 • رسوب مشاهده‌ای
 • رسوب معلق روزانه
 • رسوبات
 • رسوبات آب راکد
 • رسوبات بادی
 • رسوبات دریاچه‌ای
 • رسوبات لس
 • رسوبات لسی
 • رسوبدهی
 • رسوب‌شناسی
 • رسوب‌گذاری
 • رسوبشناسی
 • رسوبهای دریاچهای
 • رسوب‏گذاری
 • رشته‌کوه شتری
 • رشد قطری دوایر سالانه
 • رطوبت جو
 • رطوبت خاک
 • رطوبت نسبی
 • رفتار بیابان
 • رفسنجان
 • رواناب
 • رواناب ها
 • رود سیمره
 • رود قشلاق
 • رود کر
 • رود کشکان
 • رود کُل
 • رودباد
 • رودباد جنب حاره
 • رودباد جنب‏حاره‏ای
 • رودباد سطح پایین
 • رودبار
 • رودباهای جنب حاره ای و جبهة قطبی
 • رودخانة تروال
 • رودخانة زاینده‏رود
 • رودخانة سقز
 • رودخانة قره‏سو
 • رودخانة مادرسو
 • رودخانه
 • رودخانه ارس
 • رودخانه بالیخلو
 • رودخانه بشار
 • رودخانه تجن
 • رودخانه تفتو
 • رودخانه خرم‌آباد
 • رودخانه خرم‌آباد - دوآب ویسیان
 • رودخانه دربند
 • رودخانه سرباز
 • رودخانه سردر
 • رودخانه سقز
 • رودخانه سیلاخور
 • رودخانه شور
 • رودخانه علامرودشت
 • رودخانه قرنقو
 • رودخانه قره‌سو
 • رودخانه قزل‌اوزن
 • رودخانه لاویج
 • رودخانه لیقوان
 • رودخانه مارون
 • رودخانه نکا
 • رودخانه کارون
 • رودخانه کلقان چای
 • رودخانه گاماسیاب
 • رودخانه گلالی
 • رودخانه‌های کوهستانی
 • رودخانهی حصارک
 • رودخانهی درونگر
 • رودخانهی شور
 • رودخانهی قزل اوزن
 • رودخانهی گیلانغرب
 • رودخانۀ کرخه و هولوسن
 • رودسنگ
 • روز
 • روز بارانی
 • روز همراه با رعد و برق
 • روزهای برفپوشان
 • روزهای خطرناک
 • روزهای یخبندان
 • روزگن
 • روستای کندوان
 • روستای گوگرد
 • روش Coutagne
 • روش GWR
 • روش Mangine
 • روش SCS
 • روش TIIDI
 • روش USDA
 • روش اشنایدر
 • روش بریلها
 • روش تاپسیس
 • روش تحلیل سلسله مراتبی
 • روش تحلیل سلسله‌مراتبی
 • روش تحلیلی بهترین- بدترین
 • روش تحلیل‌ شبکه عصبی‌مصنوعی
 • روش ترانسکت
 • روش ترکیبی
 • روش تصمیم‌گیری چند‌معیاره
 • روش تصمیم‌گیری‌ چند شاخصه
 • روش جمع سادۀ وزنی
 • روش حداکثر احتمال
 • روش دلفی
 • روش رزگن
 • روش رگرسیون کمترین مربعات فازی
 • روش سلبی
 • روش شعبان
 • روش شی‌گرا
 • روش فازی
 • روش فازی آرتمپ
 • روش فازی وAHP
 • روش فاسیلوس
 • روش فیزیوگرافی
 • روش ماشین بردار پشتیبان
 • روش مانجین
 • روش مورفومتری
 • روش مورگان - فینی M M F))
 • روش های تجربی
 • روش وزنهای نشانگر
 • روش ویکور
 • روش پرالونگ
 • روش پرسولفات
 • روش پنمن مانتیث فائو
 • روش پیمایشی ـ تحلیلی
 • روش‌های آماری
 • روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره
 • روش‌های درون‌یابی
 • روش‌های فعال و غیرفعال
 • روش‌های ناپارامتری
 • روشهای تنش برشی
 • روش‏های چندمتغیره
 • روند
 • روند تاریخی
 • روند تغییرات
 • روند تغییرات بارش
 • روند تغییرات سطح برف
 • روند خطی و پلی‌نومیال
 • روند مکانی
 • روند واحدهای گرمایی طول فصل رشد
 • روچا
 • رویه‌های سه‌گوش
 • رویکرد مدیریتی
 • رژیم باد
 • رژیم دما
 • رژیم هوازدگی
 • رگرسیون
 • رگرسیون بردار پشتیبان
 • رگرسیون خطی
 • رگرسیون خطی و غیرخطی
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • رگرسیون فرایند گاوسی
 • رگرسیون فضایی
 • رگرسیون لجستیک
 • رگرسیون لجستیک و چند متغیره
 • رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی
 • رگرسیون چندمتغیره
 • رگرسیون چندگانه
 • رگرسیون کریجینگ
 • رگرسیون گام به گام
 • ریزش
 • ریزمقیاس نمایی
 • ریزمقیاس نمایی دینامیکی
 • ریزمقیاس ‌نمایی
 • ریزمقیاس‌نمایی
 • ریزگردانی دینامیکی
 • ریز‏مقیاس‏ نمایی
 • ریسک ‏پذیری
 • ریسک‏پذیری
 • ریشه درخت
 • ریپل مارک
 • ریپل مارک درشت
 • ریپلمارک
 • ریگ
 • ریگ اردستان
 • ریگ صادق‏آباد- بافق
 • ریگ چاه جام
 • ریگ چاه‌جام
 • ریگزار
 • زاگرس
 • زاگرس شکسته
 • زاگرس مرتفع
 • زاگرس میانی
 • زرینه‌رود
 • زرینه‏رود
 • زعفران
 • زلزله
 • زلزله داهوئیه
 • زمان
 • زمان تمرکز
 • زمان سنجی کربن
 • زمین آمار‏
 • زمین ساخت
 • زمین شکل
 • زمین ـ گردشگری
 • زمین لغزش
 • زمین لغزش-نهندچای
 • زمین گردشگری
 • زمین‌آمار
 • زمین‌باستانشناسی
 • زمین‌ساخت
 • زمین‌ساخت جنبا
 • زمین‌ساخت جوان
 • زمین‌ساخت فعال
 • زمین‌لغزش
 • زمین‌لغزش سیمره
 • زمینشناسی
 • زمینلغزش
 • زمین‏آمار
 • زمین‏لغزش
 • زنجان
 • زنجیرة مارکف
 • زنجیره مارکوف
 • زنجیرۀ مارکف
 • زون سنندج – سیرجان
 • زون گسلی قم- زفره
 • زون گسلی قم-زفره
 • زیتون
 • زیرحوضه امامه
 • زیست‏اقلیم‏شناسی
 • ساحل
 • ساحل غربی مکران
 • ساختار سلسلهمراتبی
 • ساری
 • ساز وکارگسل
 • سازند زمین شناسی
 • سازند مزدوران-لار
 • سازند هرمز
 • سازندهای زمین‏شناسی
 • سازگاری دمایی
 • ساعات پروازی
 • سامان اطلاعات جغرافیایی(GIS).
 • سامانة اطلاعات جغرافیایی
 • سامانة همرفتی میان‌مقیاس
 • سامانة پُرفشار
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • سامانه بندالی
 • سامانه های جوی
 • سامانه های همدید
 • سامانه پشتیبانی تصمیم
 • سامانه‌های بارشی
 • سامانه‌های سینوپتیک
 • سامانه‌های همرفتی
 • سامانههای جوّی
 • سامانه‏های بندالی
 • سایه- رنگ‏زنی محاسباتی
 • سبزوار
 • سبلان
 • سختی سنگ
 • سد استقلال
 • سد ایلام
 • سد شاه‌چراغی
 • سد قلعه چای
 • سد قلعه‌چای
 • سد لغزشی
 • سد مخزنی
 • سد مخزنی گیلانغرب
 • سدزیرزمینی
 • سدّ ساحلی
 • سردشت
 • سرعت باد
 • سرعت باد سطحی (SWS)
 • سرعت جابجایی
 • سرعت قائم
 • سرعت قائم هوا
 • سرمازدگی
 • سرماهای شدید
 • سرمای ژانویه
 • سرپل زهاب
 • سری CMIP5
 • سری‌زمانی
 • سزیم 137
 • سطح آب زیرزمینی
 • سطح ایستابی
 • سطح بام
 • سطح پوشش برف
 • سفرهای نوروزی
 • سله
 • سن گندم
 • سناریو‏های RCP
 • سنجش از دور
 • سنجش از دور ابرطیفی
 • سنجش از دور انعکاسی
 • سنجش از دور حرارتی
 • سنجش از دور و GIS
 • سنجش از دور و رشد پوشش گیاهی
 • سنجش تناسب اراضی
 • سنجش ‏از دور
 • سنجش‌از دور
 • سنجش‌ازدور
 • سنجندة مودیس آکوا
 • سنجندة مودیس تررا
 • سنجنده TM
 • سنجندهی مادیس
 • سنجندۀ مودیس آکوا
 • سنجندۀ مودیس تررا
 • سنقروکلیایی
 • سنندج
 • سنندج ـ سیرجان
 • سنگ سرگردان
 • سنگفرش بیابانی
 • سنگ‌فرش
 • سنگ‌های آهکی
 • سنگدانه
 • سنگفرش بیابان
 • سهم موضوعی مقالات
 • سهند
 • سوئیتینگ
 • سواحل جنوبی خزر
 • سواحل جنوبی دریای خز
 • سواحل جنوبی دریای خزر
 • سواحل دریای خزر
 • سواحل مکران
 • سوبسیدانس
 • سوپر دیسیژن
 • سویا
 • سپتامبر
 • سپیدرود
 • سگمنت‌سازی
 • سیرجان
 • سیرک
 • سیرک یخچالی
 • سیستان
 • سیستان و بلوچستان
 • سیستم
 • سیستم استنباط فازی
 • سیستم استنتاج فازی
 • سیستم استنتاجی فازی عصبی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • سیستم رودخانه‌ای
 • سیستم‌های ارضی
 • سیل
 • سیل خیزی
 • سیل گیری
 • سیل
 • سیلاب
 • سیلاب تاریخی
 • سیلاب شدید
 • سیلاب شهری
 • سیلاب معمولی
 • سیلاب کاتاستروفیک
 • سیلاب‌ها
 • سیلت
 • سیل‌خیزی
 • سیمای سرزمین
 • سیمره
 • سینوسیته‌ی جبهه‌ی کوهستان
 • سینوپتیک
 • سیکلون
 • سیکلون حاره‌ای
 • سیگنال‌های اقلیمی
 • شاخص
 • شاخص DVI
 • شاخص EI30
 • شاخص IAT
 • شاخص PI
 • شاخص T.I.B.I
 • شاخص UDI
 • شاخص آلودگی PM10
 • شاخص آنتروپی
 • شاخص استاندار شنا
 • شاخص استانداردشدة z
 • شاخص اقلیم تعطیلات (HCI)
 • شاخص اقلیم گردشگری (TCI)
 • شاخص اقلیم گردشگری(TCI)
 • شاخص انتقالی انسو
 • شاخص انشعابات
 • شاخص انشعبات
 • شاخص باد
 • شاخص بارش استاندارد (SPI)
 • شاخص بارندگی استاندارد شده
 • شاخص بندالی
 • شاخص تقعر
 • شاخص تقعر پروفیلی
 • شاخص خسارت
 • شاخص خشکسالی
 • شاخص خطر
 • شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
 • شاخص شدّت بلاکینگ
 • شاخص شوری
 • شاخص فورنیه
 • شاخص لکة داغ
 • شاخص مداری باد
 • شاخص مقاومت نسبی بستر
 • شاخص مقبولیت
 • شاخص موران
 • شاخص مورفومتریکی
 • شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI)
 • شاخص موقعیت جغرافیایی (TPI)
 • شاخص ناهنجاری سلسلهمراتبی
 • شاخص نوسانهای جنوبی
 • شاخص های مورفومتری
 • شاخص های ناپایداری TT
 • شاخص های ژئومورفیک
 • شاخص همپوشانی
 • شاخص همگنی وزش باد
 • شاخص پایایی
 • شاخص پایداری
 • شاخص پوشش گیاهی
 • شاخص ژئودایورسیتی
 • شاخص ژئومورفولوژی
 • شاخص ژئومورفیک
 • شاخص کیفیت مورفولوژیکی(MQI)
 • شاخص کیفیت هوا (AQI)
 • شاخص گیاهی
 • شاخصTPI
 • شاخصهای زمین‌ریختی
 • شاخص‌های آسایش
 • شاخص‌های آماری
 • شاخص‌های تکتونیک فعال
 • شاخص‌های ریخت‌سنجی
 • شاخص‌های طیفی
 • شاخص‌های مورفو تکتونیک
 • شاخص‌های مورفوتکتونیکی
 • شاخص‌های مورفولوژیکی
 • شاخص‌های مورفومتری
 • شاخص‌های ژئومورفولوژی
 • شاخص‌های ژئومورفولوژیکی
 • شاخص‌های ژئومورفوکلیمایی
 • شاخص‌های ژئومورفیک
 • شاخص‌های ژئوموروفومتری
 • شاخصهای هواشناسی کشاورزی
 • شاخصهای ژئومورفولوژیکی
 • شاخصهای ژئومورفیک
 • شاخصهای کشاورزی دقیق
 • شاخص‏های اقلیمی
 • شاخص‏های حدی
 • شاخص‏های ژئومورفیک
 • شار رطوبت
 • شار گرمای محسوس
 • شالیزار
 • شاهو
 • شبهجزیرۀ میانکاله
 • شبکة عصبی مصنوعی
 • شبکة عصبی پرسپترون چندلایه
 • شبکة هیدروگرافی
 • شبکه آبراهه
 • شبکه خودسازمانده
 • شبکه زهکشی
 • شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه عصبی- فازی تطبیقی
 • شبکه‌بندی
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی.
 • شبکههای عصبی مصنوعی
 • شبکهی عصبی مصنوعی
 • شبکهی عصبی پرسپترون چندلایه
 • شبکۀ عصبی مصنوعی
 • شبیه ساز باران
 • شبیه سازی
 • شبیه سازی منحنی فروکش
 • شبیه‌سازی
 • شبیه‌سازی عددی
 • شبیه‌‌سازی سیلاب
 • شبیهسازی
 • شدت
 • شدت فرسایش
 • شدت وارونگی
 • شدّت سیل خیزی
 • شرایط آب و هوایی
 • شرایط اقلیمی
 • شرایط توپوگرافی
 • شرایط جوی
 • شرق ایران
 • شرق بابلسر
 • شعاع قوس
 • شق
 • شمارة منحنی
 • شمال بیرجند
 • شمال شرق ایران
 • شمال غرب ایران
 • شمال ‏غرب ایران
 • شمال‌غرب استان کرمانشاه
 • شمالغرب ایران
 • شمال‏غرب ایران
 • شمیل -تخت
 • شن و ماسه
 • شنا
 • شناسایی
 • شهداد
 • شهر اردبیل
 • شهر تهران
 • شهر کرمانشاه
 • شهر کلات
 • شهر گیوی
 • شهرستان اسلام‏آباد غرب
 • شهرستان تالش
 • شهرستان جغتای
 • شهرستان داراب
 • شهرستان رودان
 • شهرستان ساری
 • شهرستان سقز
 • شهرستان مراغه
 • شهرستان پاوه
 • شهرستان پلدختر
 • شهرستان گرگان
 • شهرکرد
 • شهرکلات
 • شهریار
 • شواهد ژئومورفولوژی
 • شواهد ژئومورفولوژیک
 • شواهد ژئومورفولوژیکی
 • شکاف زمین
 • شیءگرا
 • شیب دمای سطح زمین
 • شیب روند
 • شیب سن استیمیتور
 • شیرکوه
 • شیرکوه یزد
 • شیو فشاری
 • صحت‌سنجی
 • صحت‏سنجی
 • صنعت گردشگری
 • صوفی‏چای
 • ضخامت برف
 • ضرایب تصحیح
 • ضریب آلفا
 • ضریب تداوم
 • ضریب تغییرات
 • ضریب خط خاک
 • ضریب خمیدگی
 • ضریب سیمسون
 • ضریب شانون
 • ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن
 • ضریب هورتون
 • ضریب پایداری
 • ضریب پراکندگی رادار
 • ضریب گیاهی و لایسیمتر
 • طاقدیس
 • طالقانرود
 • طبس
 • طبقه بندی
 • طبقه بندی آبخوان
 • طبقه بندی الگوهای فشار
 • طبقه بندی خودکار
 • طبقه بندی رودخانه
 • طبقه بندی پیکسل پایه
 • طبقه‌بندی
 • طبقه‌بندی رود
 • طبقه‌بندی رودخانه
 • طبقه‌بندی فازی
 • طبقه‌بندی پیکسل پایه
 • طبقه‌بندی رودخانه‌ای
 • طبقهبندی C میانگین فازی
 • طبقهبندی الگوهای جوی
 • طبقهبندی راسگن
 • طبقهبندی رودخانه
 • طبقه‏بندی رزگن
 • طراحی اقلیمی
 • طرحواره‌های بارش همرفت
 • طوفان گردوغبار
 • طوفان‌های تندری
 • طول دورة رشد
 • طول دوره رشد
 • طول دوره یخبندان
 • طول دورۀ رشد
 • طول رشد
 • طول روز
 • طول فصل رشد
 • طول موج
 • طیف‌نگار
 • ظرفیت انتقال رسوب
 • عامل اطمینان
 • عدم قطعیت
 • عشق‌آباد
 • عصبی تطبیق
 • عصبی- موجک
 • عصر مفرغ
 • عقدا
 • علم‌کوه
 • عمق اپتیکی آئروسل
 • عمق برف
 • عمق سنجی
 • عملکرد
 • عملکرد کمّی
 • عملکرد کیفی
 • عملکرد گندم
 • عملگر گاما
 • عملیات آفندی و پدافندی
 • عناصر اقلیمی
 • عوارض مورفولوژیک فرونشست
 • عوامل اقلیمی
 • عوامل طبیعی
 • عکس هوایی
 • عکس‌های هوایی
 • غار سهولان
 • غارنشینی
 • غرب البرز مرکزی
 • غرب ایران
 • غرب میانی ایران
 • غرب و جنوبغرب ایران
 • غرب و شمال غرب ایران
 • غلظت آلاینده CO
 • فارس
 • فاز اقل
 • فازی
 • فاصله از کانال اصلی
 • فاصله ماهالانوبیس
 • فاکتور قطعیت
 • فدامی
 • فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
 • فرآیند تحلیل شبکه
 • فرآیند تحلیل شبکه‌
 • فرآیند تحلیل شبکه‌ای
 • فرآیندهای یخچالی
 • فرارفت
 • فرارفت تاوایی
 • فرارفت دمایی
 • فرارفت سرد
 • فرارفت هوای سرد
 • فراسایی دامنه
 • فراوانی
 • فراوانی حداکثر دما
 • فراوانی سالانه
 • فراوانی فصلی چرخندی
 • فراوانی و شدت بارش
 • فراکتال
 • فرایند بادی
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
 • فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
 • فرایندبارش- رواناب
 • فرایندهای رسوب‏‏شناسی
 • فرایندهای ژئومورفولوژی
 • فرسایش
 • فرسایش بادی
 • فرسایش بدلند
 • فرسایش خاک
 • فرسایش خندقی
 • فرسایش ساحلی
 • فرسایش و رسوب
 • فرسایش و رسوبگذاری
 • فرسایش ورقه‌ای
 • فرسایش پذیری
 • فرسایش کارستی
 • فرسایش کاوشی و تراکمی
 • فرسایش کرانه رود
 • فرسایش یخچالی
 • فرسایش‌خندقی
 • فرسایش‌پذیری
 • فرسایش‌پذیری بادی خاک
 • فرسایش‌پذیری خاک
 • فرسایندگی
 • فرودگاه اردبیل
 • فرونشست
 • فرونشست زمین
 • فروچاله
 • فرکتال
 • فشار تراز دریا
 • فصل سرد
 • فصل پاییز
 • فضا
 • فضای ترامتنی. مدنیت سرد و گرم
 • فضای سبز شهری
 • فعالیت تکتونیکی
 • فعالیت کشاورزی
 • فعالیت‌های تکتونیکی
 • فناوری‌های سنجش از دور
 • فنولوژی
 • فیلتر
 • قانون توان
 • قدرت تفکیک مکانی
 • قدرت رودخانه
 • قره چای
 • قزل‌اوزن
 • قشلاق
 • قضیه بیز
 • قطعه‌بندی تصویر
 • قنات
 • لارستان
 • لاهار
 • لاویج رود.
 • لرزه‏ خیزی
 • لس
 • لغزش
 • لغزش سیمره
 • لنبران
 • لند فرم ها
 • لندست
 • لندست 8
 • لندست- 8
 • لندفرم
 • لندفرم های سطحی
 • لندفرم ژئومورفولوژیکی
 • لندفرمهای ژئومورفولوژیکی
 • لندفرم‌های بادی
 • لندفرم‌های موروثی
 • لندفرم‌های ژئومورفولوژی
 • لندفرم‌های یخچالی
 • لندفرمهای ژئومورفولوژی
 • لندفرمهای کواترنر
 • لوت
 • لیتولوژی
 • لیقوان‌چای
 • مآندر
 • مؤلفة مداری
 • مؤلفة نصفالنهاری
 • مؤلفه‏ های ایجاد بارش
 • مئآندر
 • مئاندر
 • ماتریس همبستگی
 • ماتریس یو استار
 • ماده آلی
 • مادیس
 • مازندران
 • ماسه‌ ساحلی
 • ماسه‌زارهای ساحلی
 • ماسه‌سنگ آغاجاری
 • ماسه‌های بادی اهواز
 • ماسه‌های روان
 • ماسک ابر ناحیه ‏ای
 • ماسکینگام
 • ماشین بردار پشتیبان
 • ماشین‌بردار پشتیبان
 • مانور
 • ماهانه
 • ماهوارة لندست
 • ماهواره لندست
 • ماهواره‌ لندست
 • ماه‌نشان
 • ماکرو
 • ماکو
 • متریک
 • متغیر کمکی
 • متغیرهای آب‏وهوایی
 • محصول MOD 10
 • محور کرج ـ چالوس
 • محور گسترش
 • محورظ
 • محوطه‌های باستانی
 • محیط
 • مخاطرات اقلیمی
 • مخاطرات طبیعی
 • مخاطرات محیطی
 • مخاطرات ژئومورفولوژیک
 • مخاطرات ژئومورفولوژیکی
 • مخاطرات ژئومورفیک
 • مختصات جغرافیایی
 • مخروط افکنه
 • مخروط واریزه‌ای
 • مخروطه افکنه
 • مخروط‌افکنه
 • مخروط‌افکنه ده نمک
 • مخروط‌افکنه
 • مخروط‌افکنه‌ها
 • مخروط‌افکنهی مروست
 • مخروطافکنه
 • مدل
 • مدل ANP
 • مدل CropSyst
 • مدل DVI
 • مدل EGEM
 • مدل EH5OM
 • مدل ENVI_met
 • مدل GUHR
 • مدل HEC-HMS
 • مدل HEC-RAS
 • مدل HMS
 • مدل KARSTLOP
 • مدل L-THIA
 • مدل LIM .
 • مدل LNRF
 • مدل LST
 • مدل MLP
 • مدل PRECIS
 • مدل RUSLE
 • مدل RegCM
 • مدل RegCM4
 • مدل SAW
 • مدل SIMCLIM
 • مدل SINMAP
 • مدل SWAT
 • مدل TAPM
 • مدل VIKOR-AHP
 • مدل WEPP
 • مدل WRF
 • مدل آماری
 • مدل آنتروپی
 • مدل ارتفاعی رقومی
 • مدل اقلیمی
 • مدل انتقال تابش
 • مدل تابع تبدیل
 • مدل تاپسیس
 • مدل تحلیل شبکه
 • مدل تحلیلی
 • مدل تغییر اقلیم
 • مدل تک‏ پنجره
 • مدل جاذبه
 • مدل حائری - سمیعی
 • مدل درختی 5M
 • مدل دمپسترشافر
 • مدل دمپسترشفر
 • مدل رزگن
 • مدل رقومی ارتفاع
 • مدل رقومی ارتفاع (DEM)
 • مدل روزگن
 • مدل رگرسیون
 • مدل رگرسیون خطی
 • مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی
 • مدل رگرسیونی
 • مدل رگرسیونی.
 • مدل ریزمقیاس نمایی آماری (SDSM)
 • مدل ریسک
 • مدل رینارد و Topsis
 • مدل ساریما
 • مدل سازی
 • مدل سلسله مراتبی
 • مدل شاخص زمین‌لغزش.
 • مدل عددی
 • مدل فائو
 • مدل فازی
 • مدل فرایند محور
 • مدل فلوئنت
 • مدل فنولوژی
 • مدل قرینه DEM
 • مدل منطق فازی
 • مدل منطقه‏ای
 • مدل منطقه‏ای آب و هوا
 • مدل نسبت فراوانی
 • مدل های احتمالاتی
 • مدل های باکس جنکینز
 • مدل های جبری
 • مدل های زمین آماری
 • مدل هندسی
 • مدل هیدرودینامیکی HEC-RAS
 • مدل وزن شاهد
 • مدل ویکور
 • مدل پارامتریک
 • مدل پلتیر
 • مدل گردش عمومی جو
 • مدل گردش عمومی جو HadCM2 و ECHAM4
 • مدلMPSIAC
 • مدلWEPP
 • مدلWRF
 • مدل¬های استوکاستیک
 • مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی
 • مدل­سازی تغییر سرزمین (LCM)
 • مدلسازی
 • مدل‌رقومی‌ارتفاعی
 • مدل‌سازی
 • مدل‌سازی اقلیمی
 • مدل‌سازی بارش-رواناب
 • مدل‌سازی جریان
 • مدل‌سازی فرسایش خاک
 • مدل‌سازی فیزیکی
 • مدل‌سازی ژئومورفولوژیکی
 • مدل‌های GCM
 • مدل‌های امری کاظمی
 • مدل‌های ترکیبی
 • مدل‌هایCMIP5
 • مدلسازی
 • مدلهای آماری
 • مدلهای گردش عمومی جو
 • مدل‏سازی
 • مدل‏سازی فضایی
 • مدل‏سازی معادلات ساختاری
 • مدل‏های AOGCM
 • مدل‏های گردش عمومی جو
 • مدنیّت
 • مدیترانه
 • مدیریت
 • مدیریت آبخوان
 • مدیریت خشک‏‏سالی
 • مدیریت محیطی
 • مدیریت مناطق ساحلی
 • مراتع ایران
 • مراحل ایزوتوپ دریایی
 • مراحل نمو
 • مراغه
 • مرتع
 • مرفومتری
 • مرنجاب
 • مزارع فتوولتائیک
 • مس و سنگ
 • مساحت رده آبراهه
 • مستقیم
 • مسیر حرکت ذرّات
 • مسیر ورود
 • مسیریابی
 • مسیریابی بهینه
 • مشارکت نهادها
 • مشاهدات میدانی
 • مشخصات بارش
 • مصرف برق
 • مطالعات باستان‏شناختی
 • مطالعه‌ میدانی
 • معادلات سهمی
 • معادله Number - Size
 • معدن مس سونگون
 • معدن کاری
 • معیار
 • مقادیر حدّی بارش و دما
 • مقاطع عرضی
 • مقاومت فشاری تکمحوری
 • مقایسه روند
 • مقدار تغییرات
 • مقدار واقعی و پیشبینیکننده
 • مقیاس
 • مقیاس زمانی
 • مقیاس فی
 • ملاک اطلاع آکائیک
 • من
 • من ـ کندال
 • منابع آب
 • منابع آب زیرزمینی
 • منابع آب شور
 • مناطق تغذیه
 • مناطق حفاظت‏شده
 • مناطق خشک و بیابانی
 • مناطق مستعد
 • مناطق مورفوژنتیکی
 • مناطق کارستی
 • مناطق کوهستانی شمال‌غرب کشور
 • منحنی (ROC)
 • منحنی تاریسمان
 • منحنی سنجة رسوب
 • منحنی سنجه رسوبی
 • منحنی فرود هیدروگراف
 • منحنی فروکش
 • منحنی میزان
 • منشأ تولید
 • منشأیابی
 • منشأیابی رسوب
 • منشأ‌یابی
 • منطق بولین
 • منطق فازی
 • منطقة ارسباران
 • منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس
 • منطقه جوانرود
 • منطقه شمال غرب ایران
 • منطقه فعّال تکتونیکی
 • منطقه‌بندی
 • منطقهی یک تهران
 • منطقۀ غرب دریاچۀ ارومیه
 • منطق‌فازی
 • من‏- کندال
 • مه
 • مهاجرت عرضی
 • مه‌پاش
 • مواریث یخچالی
 • موانع طولی رودها
 • موج
 • موج سرما
 • مودیس
 • مودیس تررا
 • مورفوتکتونیک
 • مورفودینامیک
 • مورفوسکپی
 • مورفولوژی
 • مورفولوژی بستر
 • مورفولوژی خندق
 • مورفولوژی رودخانه
 • مورفولوژی نوری
 • مورفولوژی و مورفومتری
 • مورفولیتولوژی
 • مورفومتری
 • مورفومتری حوضه‌
 • مورفومتری کانال رود
 • مورفوژنتیک
 • مورفوژنز
 • مورفوکلیما
 • مورفوکلیماتیک
 • مورن سرگردان
 • مورن ها
 • موقعیت چرخند
 • مکان
 • مکان‌گزینی
 • مکان‌یابی
 • مکانیابی
 • مکان‏گزینی ریگزار
 • مکان‏یابی
 • مگایاردانگ
 • میانگین الگوهای هواشناسی همدیدی
 • میانگین اندازه ذرات
 • میانگین خطا
 • میانگین متحرک وزنی
 • میانگین هندسی قطر ذرهها
 • میان‌یابی
 • میانیابی‏
 • میان‏ تروپوسفر
 • میدان باد
 • میدان‏های نفتی
 • میراث زمین شناسی
 • میزان رسوبدهی
 • میشو داغ
 • میشوداغ
 • میناب
 • نئوتکتونیک
 • ناحیة خزری
 • ناحیه غرب فارس.
 • ناحیه ‏بندی
 • ناحیه‏بندی
 • نازلوچای
 • ناهمواری‌های ساحلی
 • ناهنجاری دمایی
 • ناهنجاری زهکشی
 • ناهنجاری سلسله مراتبی زهکشی
 • ناهنجاری‌های آب‌ قابل بارش
 • ناودیس
 • ناوه مدیترانه
 • ناوهی مدیترانه
 • ناپایداری
 • ناپایداری جوی
 • ناپایداری دامنه ای
 • ناپایداری دامنه‌ای
 • ناپایداری شیبی
 • ناپایداری مجرا
 • ناپایداری منابع آب
 • ناپایداری‌های دامنه‌ای
 • ناهنجاری دمای حدّاقل
 • نبکا
 • نخود دیم
 • نسبت تحویل رسوب
 • نسبت تعادل مساحت-ارتفاع
 • نسبت فراوانی
 • نسبت گرده‏ای
 • نسبیت
 • نسبی‏گرایی
 • نسیم دریا- خشکی
 • نظریة آشوب
 • نظریة فرکتالی
 • نظریه سیستم خاکستری
 • نظریهی گراف
 • نفوذپذیری
 • نقشة پتانسیل خطر
 • نقشه خاک
 • نقشه خطر
 • نقشه کاربری اراضی
 • نقشه‌بردار زاویه‌ای طیفی
 • نقشه‌های هم‌فرساینده
 • نقشهی SL
 • نقشهی پوشش اراضی
 • نقشهی پیش‏بینی
 • نقشۀ آسیبپذیری
 • نقشۀ خودسازمانده
 • نمایة (TM)
 • نمایة موران و Gi*
 • نمایه PI
 • نمایه تمرکز بارندگی
 • نمایه ‏های آب ‏وهوایی
 • نمایهی تأثیر خشکسالی (IDI)
 • نمودار QAPF
 • نمودار QQ
 • نمونه‌برداری
 • نهشتة دشت سیلابی
 • نهشته‌های کواترنری
 • نو زمین‌ساخت
 • نواحی روستایی
 • نوبران ساوه
 • نوزمین ساخت
 • نوزمین‌ساخت
 • نوزمینساخت
 • نوسان
 • نوسان اطلس شمالی
 • نوسان اقلیمی
 • نوسان بارش
 • نوسان شمالگان
 • نوسانات اقلیمی
 • نوسانات دیرینة سطح آب
 • نوسانات سطح آب
 • نوسانات سطح دریا
 • نوسان‌‌های سطح آب
 • نکارود
 • نگارة سرزمینی
 • نیاز آبی
 • نیاز سرمایشی
 • نیازهای سرمایشی
 • نیازهای گرمایشی
 • نیتروژن
 • نیشکر
 • نیمرخ ارتفاعی تروپوپاز
 • نیمرخ تعادل
 • نیمرخ طولی
 • نیمرخ طولی رود
 • نیمرخ طولی رودخانه
 • نیمرخ طولی نرمالشدهی رود
 • نیمرخ طولی و عرضی
 • نیمرخ عرضی دره‌ها
 • نیمه‌کوچ‌نشینی
 • نیمهی جنوبی کشور
 • نیمکرة شمالی
 • نیک پوینت
 • هارمونیک
 • هایپریون
 • هراز
 • هردینگ سیستم
 • هردینگ‌سیستم کرج
 • هرمزآباد
 • هرمزگان
 • هریرود
 • هستة رودباد
 • هستۀ مرکزی
 • هم¬فشار
 • همبستگی
 • همبستگی تأخیری
 • همدان
 • همدان
 • همدید
 • همرفت
 • همگرایی
 • همگرایی و واگرایی
 • هندسه فرکتال
 • هوازدگی زیستی
 • هولوسن
 • هویت مکانی
 • هیدرودینامیک
 • هیدرودینامیک رودخانه
 • هیدرودینامیک ساحلی
 • هیدروشیمیایی
 • هیدرولوژی
 • هیدرومورفوتکتونیک
 • هیدروژئومورفولوژی
 • هیدروگراف آبخوان
 • هیدروگراف واحد
 • هیرمند
 • واحدهای مورفولوژی مکران
 • واحدهای گرمایی
 • واحدهمگن؛ (مقالات آماده انتشار)
 • وارونگی دما
 • واریانس
 • واریانس تخمین
 • واریزه
 • واسنجی
 • واسنجی (کالیبراسیون)
 • واچرخند
 • واژگان کلیدی: شوری خاک
 • واکاوی مکانی
 • واکنش سیل واحد
 • واگرایی اطلاعات طیفی
 • واگرایی شار رطوبت
 • وایازی گام‏به‏گام
 • ورامین
 • وردایی زمانی- مکانی
 • وردش‏های مکانی دما
 • ورزشهای آبی
 • ورنالیزاسیون
 • وزش دمایی
 • وقوع بارندگی
 • ولکانوکلاستیک
 • ویژگی فیزیکی شیمیایی
 • ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
 • ویژگی‌های خاک
 • ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک
 • ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک
 • ویژگی‌های ژئومورفیک
 • ویژگیهای فیزیکی خاک
 • ویژگی‏های خاک
 • ویکور
 • پادگانة دریاچه‌ای
 • پادگانه دریاچه ای
 • پادگانه دریاچه‌ای
 • پادگانه‎‎ی دریاچه‌ای
 • پارامتر شکل و مقیاس
 • پارامتر های امتیاز دهی
 • پارامتر ژئومورفیک
 • پارامترهای اقلیمی
 • پارامترهای محیطی و جمعیتی
 • پارامترهای مغناطیسی
 • پارامترهای مورفومتری
 • پارامترهای هندسی
 • پارامترهای هواشناسی
 • پارامترهای ژئومورفومتری
 • پاره‌ساحل
 • پاسخ طیفی
 • پاشمان
 • پالئوسیلاب
 • پالئوهیدرولوژی
 • پالئوژئومورفولوژی
 • پانل
 • پایداری جانبی
 • پایداری نسبی بستر رود
 • پایداری کرانه
 • پایش تغییرات
 • پایش ماهواره‏ای
 • پایش مکانی-زمانی
 • پایگاه بارش یاخته‏ای APHRODITE
 • پایگاه دادة ECMWF
 • پایگاه دادة بازواکاوی‏شده
 • پایگاه داده- بارش آفرودیت
 • پاییز
 • پتانسیل آب‌های زیرزمینی
 • پتانسیل انرژی باد
 • پتانسیل تولید سیل
 • پتانسیل سیل خیزی
 • پتانسیل سیل‌خیزی
 • پتانسیل کارست
 • پخش سیلاب
 • پدافند غیر عامل
 • پدیدارشناختی
 • پدیدهی انسو
 • پذیرفتاری مغناطیسی
 • پراکنش فضایی
 • پرسپترون چندلایه
 • پرفشار آزورز
 • پرفشار تبت
 • پرفشار جنب حاره
 • پرفشار جنب حاره‌ای عربستان
 • پرفشار جنب‌حاره
 • پرفشار سیبری
 • پرندة بدون سرنشین
 • پرورش آرتمیا
 • پروفیل طولی
 • پسیاک
 • پسیاک اصلاحشده
 • پس‌پردازش
 • پشوئیه
 • پلئیستوسن
 • پلان‌فرم
 • پلایا
 • پلایای سبزوار
 • پلایای سیاه‌کوه
 • پلتیر
 • پلی گون تغییرات
 • پلیئستوسن
 • پنمن
 • پهنة شمالی ایران
 • پهنة نمکی
 • پهنه بندی
 • پهنه بندی خطر سیلاب
 • پهنه بندی زمین لغزش
 • پهنه گسلی قم- زفره
 • پهنه‌بندی
 • پهنه‌بندی خطر
 • پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش
 • پهنه‌بندی زمین لغزش
 • پهنه‌بندی زمین‌لغزش
 • پهنه‌بندی
 • پهنه‌های سیلابی
 • پهنهبندی
 • پهنهبندی ارتفاعی
 • پهنهبندی اقلیمی
 • پهنه‏بندی
 • پهنه‏بندی خطر سیلاب
 • پهنه‏های بارشی
 • پوشش اراضی
 • پوشش سطحی
 • پوشش و کاربری زمین
 • پوشش گیاهی
 • پُرفشار
 • پُرفشار جنب حاره
 • پُرفشار جنب‏حاره‏ای عربستان
 • پُرفشارهای شمالی
 • پژوهش‌های جغرافیایی.
 • پیامدهای محیطی
 • پیران
 • پیست اسکی
 • پیش بینی
 • پیش بینی آلودگی‌های هوایی
 • پیش بینی بارندگی
 • پیش بینی عملکرد گندم دیم
 • پیشروی و پسروی
 • پیش‌بینی
 • پیش‌بینی بارش
 • پیشبینی بارش ماهانه
 • پیش‏ بینی دما
 • پیش‏بارخانی
 • پیش‏بینی
 • پیش‏بینی دما
 • پیش‏بینی‏های همادی
 • پیچان
 • پیچانرود
 • پیچان‌رود
 • پیچان‏رود
 • پیکان ماسه‌ای
 • پیکسل مبنا
 • چابهار
 • چالة میقان
 • چرخة هیدرولوژی
 • چرخندهای بادپناهی
 • چرخه دریای خزر
 • چشمه ساسان
 • چشمه‌علی دامغان
 • چشمه‌های اتمسفری
 • چشمه‌های کارستی
 • چشمه‌ی کارستی
 • چند میانگین
 • چهارمحال و بختیاری
 • چهارچوب استیل رود
 • چهل چشمه
 • چکش اشمیت
 • چگالی برف
 • چگالی توان باد
 • چیتگر
 • چیدمان فضا
 • ژئوتوریسم
 • ژئودایورسیتی
 • ژئودموگرافیک
 • ژئوسایت
 • ژئوشیمی رسوبی
 • ژئوفورمیک
 • ژئومرفولوژی
 • ژئومرفولوژی ساحلی
 • ژئومورفودایورسیتی
 • ژئومورفوسایت
 • ژئومورفولوژی
 • ژئومورفولوژی جریانی
 • ژئومورفولوژی حوضه
 • ژئومورفولوژی دیرینه
 • ژئومورفولوژی رودخانه
 • ژئومورفولوژی رودخانه‌ای
 • ژئومورفولوژی زاگرس جنوبی
 • ژئومورفولوژی ساحلی
 • ژئومورفولوژی کاربردی
 • ژئومورفولوژی کارست
 • ژئومورفولوژی کمی
 • ژئومورفومتری
 • ژئومورفومتری. شاخص ژئومورفیک
 • ژئومورفومتریک
 • ژئومورفیک
 • ژئوپارک
 • ژئوپدولوژی
 • ژئوکانزرویشن
 • ژانویه 2008
 • ژلی‏فلوکسیون
 • ژیونگ
 • کاربری اراضی
 • کاربری/ پوشش اراضی
 • کارست
 • کارست گچی
 • کارن
 • کاسه پاشمان
 • کامیاران
 • کانال‌های پخش سیلاب
 • کانالهای جریانی
 • کانون‌های یخساز
 • کانی های تبخیری
 • کانی پالیگورسکیت
 • کانیون شمخال
 • کانی‌شناسی
 • کاهش ریسک
 • کرانة خط ساحلی
 • کرانة شرقی الوند
 • کراپ‌وات
 • کرایوپدیمنت
 • کرایوپلانیشن
 • کربن آلی
 • کربنات پدوژنیک
 • کربنات کلسیم
 • کرج
 • کرخه
 • کردآباد
 • کردستان
 • کرسیا
 • کرمان
 • کرمانشاه
 • کریجینگ
 • کریگینگ و عکس فاصله
 • کشاورزی دقیق
 • کشت دیم
 • کفایت مدل
 • کلاته سادات سبزوار
 • کلاسه‌بندی فازی
 • کلانشهر تهران
 • کلان‌شهر
 • کلان‌شهر تهران
 • کلزا
 • کلوت
 • کلید واژه‌ها: تنگناهای طبیعی
 • کلید واژگان: رسوب
 • کلیدی سیلاب‌های شهری
 • کلید‌واژه‌ها: بافت خاک
 • کلید‌واژه‌ها: تفت
 • کلید‌واژه‌ها: سیلاب
 • کلید‌واژه‌ها: شبیه‌سازی
 • کلید‌واژه‌ها: لاپیه
 • کلید‌واژه‌ها: لرزهخیزی
 • کلید‌واژه‌ها: مخروط‌افکنه
 • کلید‌واژه‌ها: پیشبینی
 • کلید‌واژه‌ها: ژئومورفولوژی
 • کلید‌واژه‌ها: کواترنری
 • کلید‌واژه‌ها: مخروطافکنه
 • کم فشار ایسلند
 • کمبود و مازاد آبی
 • کمندان
 • کم‌فشار سودانی
 • کمفشار
 • کمفشار دینامیکی
 • کم‏فشار سودان
 • کم‏فشار سودانی
 • کم‏فشار گنگ
 • کن
 • کندال
 • کنگلومرا
 • کواترنر
 • کواترنر پایانی
 • کواترنری
 • کوربل
 • کومانسکو
 • کوه سهند
 • کوه های شکراب
 • کوه کیامکی.
 • کوهستان بیدخوان
 • کوهستان زاگرس
 • کوهستان سهند
 • کوهستان سهند.
 • کوههای تالش
 • کوهیرنس
 • کوه‌ریگ
 • کوه‌های شکراب
 • کوه‌های گرین
 • کویر ابراهیم‌آباد
 • کویر حاج علی قلی
 • کویر حاج علی‌قلی
 • کویر سیرجان
 • کویرسیاه کوه
 • کیفیت
 • کیفیت خاک
 • گاز طبیعی
 • گاز متان
 • گامای فازی
 • گاهشناسی
 • گرانولومتری
 • گرجوال (استدراج)
 • گرد و غبار
 • گردش جو
 • گردش عمومی جو
 • گردشگری
 • گردشگری ورزشی
 • گردشهای جوّی
 • گرده شناسی
 • گردوخاک
 • گردوغبار
 • گردوغبار ریزشی
 • گرمایش جهانی
 • گرمایش و سرمایش
 • گروه های هیدرولوژیکی خاک
 • گرگان
 • گرگانرود
 • گرگان‌رود
 • گرگانرود
 • گسترش شهر
 • گسترش طولی
 • گسترش کانال
 • گسل
 • گسل اصلی زاگرس
 • گسل ایذه
 • گسل بناروان
 • گسل جوان زاگرس
 • گسل دهشیر
 • گسل فعال
 • گسل فعّال
 • گسل قربیلک
 • گسل قوشاداغ
 • گسل میناب
 • گسل نهاوند
 • گسل کلمرد
 • گسل کوهبنان
 • گسل گرمسار
 • گسل گیلاتو-سیه چشمه-خوی
 • گسل
 • گسلش
 • گلباد
 • گلرنگ
 • گلرنگ بهاره
 • گلرود
 • گلباد
 • گلطوفان
 • گلغبار
 • گلماسه
 • گنبد نمکی
 • گنبد نمکی شمال غرب
 • گنبد نمکی کرسیا
 • گنبدنمکی
 • گندم
 • گندم دیم
 • گوجان چال نمد
 • گونه گیاهی ساحلی
 • گونو
 • گُلسنگ
 • گیلان
 • گیلبرت
 • یاسوج
 • یخبندان
 • یخبندان‌های بهاره و پاییزه
 • یخچال
 • یخچال های طبیعی
 • یخچال کوهستانی
 • یخچال‌های کواترنر
 • یزد
 • یونیفورمی تاریانیسم (همبستگی)
 • یک‌جانشینی

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

 

02140220450

همچنین جهت سفارش کار، می توانید به بخش "ثبت سفارش" رفته، فرم مربوط به سفارش خود را تکمیل نمایید :

لینک فرم ثبت سفارش

 

معرفی رشته علوم جغرافیایی گرایش ژئومورفولوژی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 585 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×