گرایش سیستماتیک و بوم شناسی

معرفی رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم شناسی

گرایش سیستماتیک و بوم شناسی

 

 

رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی یکی از گرایش‌های رشته زیست‌شناسی جانوری است که به مطالعه طبقه‌بندی، تنوع و روابط تکاملی جانوران و همچنین مطالعه روابط بین جانوران و محیط زیست آنها می‌پردازد.

دروس پایه رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی

 • زیست‌شناسی عمومی
 • شیمی عمومی
 • ریاضیات عمومی
 • زبان تخصصی
 • آمار زیستی
 • آناتومی و فیزیولوژی جانوران
 • زیست‌شناسی تکوینی
 • ژنتیک
 • زیست‌شناسی سلولی

دروس تخصصی رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی

 • سیستماتیک جانوران
 • بوم‌شناسی جانوران
 • اکولوژی تکاملی
 • زیست‌شناسی حفاظت
 • زیست‌شناسی رفتاری
 • زیست‌شناسی جمعیت
 • زیست‌شناسی محیطی
 • آشناسازی با زیست‌شناسی مولکولی

مهارت‌های مورد نیاز برای تحصیل در رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی

 • علاقه به علم و طبیعت
 • توانایی تفکر منطقی و تحلیلی
 • توانایی حل مسئله
 • توانایی کار گروهی
 • توانایی انجام آزمایشات علمی

بازار کار رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی

فارغ‌التحصیلان رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مشغول به کار شوند، از جمله:

 • تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها
 • انجام تحقیقات علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 • کار در سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با محیط زیست
 • کار در شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی

رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که به مطالعه جانوران و روابط آنها با محیط زیست می‌پردازد. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مشغول به کار شوند و نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.

موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه سیستماتیک و بوم شناسی

رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته گسترده و متنوع است که زمینه‌های زیادی برای تحقیق و پژوهش دارد. در اینجا برخی از موضوعات جدید پیشنهادی برای نگارش مقاله و پایان نامه سیستماتیک و بوم‌شناسی آورده شده است:

سیستماتیک جانوران

 • بررسی روابط تکاملی بین گونه‌های جانوری با استفاده از روش‌های مولکولی
 • توصیف گونه‌های جدید جانوری
 • مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت‌های جانوری
 • بررسی تأثیر تغییرات زیست‌محیطی بر تنوع جانوری

بوم‌شناسی جانوران

 • مطالعه روابط بین جانوران و محیط زیست آنها
 • بررسی تأثیر تغییرات زیست‌محیطی بر جمعیت‌های جانوری
 • مطالعه رفتارهای اجتماعی جانوران
 • مطالعه جمعیت‌شناسی جانوران

اکولوژی تکاملی

 • مطالعه تعامل بین تکامل و بوم‌شناسی
 • بررسی تأثیر انتخاب طبیعی بر گونه‌های جانوری
 • مطالعه سازگاری جانوران با تغییرات زیست‌محیطی
 • مطالعه تکامل رفتارهای جانوران

زیست‌شناسی حفاظت

 • مطالعه وضعیت حفاظتی گونه‌های جانوری
 • معرفی روش‌های حفاظت از گونه‌های جانوری
 • مطالعه اثرات فعالیت‌های انسانی بر گونه‌های جانوری
 • مطالعه روابط بین گونه‌های جانوری و گونه‌های گیاهی

زیست‌شناسی رفتاری

 • مطالعه رفتارهای جانوران
 • بررسی تأثیر محیط بر رفتار جانوران
 • مطالعه یادگیری و حافظه در جانوران
 • مطالعه ارتباطات بین جانوران

زیست‌شناسی جمعیت

 • مطالعه رشد و پراکندگی جمعیت‌های جانوری
 • بررسی اثرات عوامل محیطی بر جمعیت‌های جانوری
 • مطالعه اثرات بیماری‌ها بر جمعیت‌های جانوری
 • مطالعه اثرات تغییرات زیست‌محیطی بر جمعیت‌های جانوری

زیست‌شناسی محیطی

 • مطالعه تأثیر تغییرات زیست‌محیطی بر گونه‌های جانوری
 • مطالعه اثرات آلودگی بر گونه‌های جانوری
 • مطالعه اثرات تغییرات آب و هوایی بر گونه‌های جانوری
 • مطالعه اثرات فعالیت‌های انسانی بر گونه‌های جانوری

این موضوعات تنها برخی از زمینه‌های تحقیقاتی در رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی هستند. انتخاب موضوع مناسب برای نگارش مقاله و پایان نامه به عوامل مختلفی از جمله علاقه شخصی، مهارت‌های پژوهشی و منابع موجود بستگی دارد.

در اینجا برخی از نکات برای انتخاب موضوع مناسب برای نگارش مقاله و پایان نامه سیستماتیک و بوم‌شناسی آورده شده است:

 • موضوعی را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید. انجام تحقیقات در زمینه‌ای که به آن علاقه دارید، انگیزه شما را برای ادامه کار حفظ می‌کند.
 • موضوعی را انتخاب کنید که در آن مهارت دارید. اگر در زمینه‌ای مهارت دارید، انجام تحقیقات در آن زمینه برای شما آسان‌تر خواهد بود.
 • موضوعی را انتخاب کنید که منابع کافی برای آن وجود داشته باشد. برای انجام تحقیقات علمی، نیاز به دسترسی به منابع کافی دارید.
 • موضوعی را انتخاب کنید که جدید و نوآورانه باشد. مقالات و پایان‌نامه‌های با موضوعات جدید و نوآورانه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید باشد.

 معرفی بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی سیستماتیک و بوم شناسی

رشته زیست‌شناسی جانوری گرایش سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که به مطالعه جانوران و روابط آنها با محیط زیست می‌پردازد. این رشته دارای زمینه‌های تحقیقاتی مختلفی است و مجلات علمی پژوهشی زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند.

در اینجا برخی از بهترین مجلات علمی پژوهشی ایرانی سیستماتیک و بوم‌شناسی آورده شده است:

مجله علوم جانوری: این مجله توسط دانشگاه تهران منتشر می‌شود و به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی جانوری از جمله سیستماتیک، بوم‌شناسی، تکامل، زیست‌شناسی رفتاری و زیست‌شناسی حفاظت می‌پردازد.

مجله پژوهش‌های زیست‌شناسی ایران: این مجله توسط انجمن زیست‌شناسی ایران منتشر می‌شود و به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی از جمله سیستماتیک، بوم‌شناسی، تکامل، زیست‌شناسی مولکولی و زیست‌شناسی سلولی می‌پردازد.

مجله زیست‌شناسی جانوری ایران: این مجله توسط دانشگاه تربیت مدرس منتشر می‌شود و به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی جانوری از جمله سیستماتیک، بوم‌شناسی، تکامل، زیست‌شناسی رفتاری و زیست‌شناسی حفاظت می‌پردازد.

مجله اکولوژی ایران: این مجله توسط دانشگاه تهران منتشر می‌شود و به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف بوم‌شناسی از جمله اکولوژی جانوری، اکولوژی گیاهی، اکولوژی انسانی و اکولوژی محیطی می‌پردازد.

مجله زیست‌شناسی: این مجله توسط دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می‌شود و به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی از جمله سیستماتیک، بوم‌شناسی، تکامل، زیست‌شناسی مولکولی و زیست‌شناسی سلولی می‌پردازد.

این مجلات از نظر کیفیت علمی و اعتبار بین‌المللی در سطح بالایی قرار دارند و مقالات منتشر شده در آنها توسط داوران بین‌المللی ارزیابی می‌شوند.

علاوه بر این مجلات، مجلات علمی پژوهشی دیگری نیز در زمینه سیستماتیک و بوم‌شناسی در ایران فعالیت می‌کنند که به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های تخصصی‌تر می‌پردازند.

در اینجا برخی از این مجلات آورده شده است:

 • مجله زیست‌شناسی ایران شمالی
 • مجله زیست‌شناسی ایران مرکزی
 • مجله زیست‌شناسی ایران جنوبی
 • مجله زیست‌شناسی ایران غربی
 • مجله زیست‌شناسی ایران شرقی

انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله به عوامل مختلفی از جمله موضوع مقاله، کیفیت علمی مقاله و اهداف نویسنده بستگی دارد.

معرفی بهترین مجلات خارجی isi و اسکوپوس سیستماتیک و بوم شناسی

مجلات خارجی زیادی در زمینه سیستماتیک و بوم‌شناسی فعالیت می‌کنند که به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های مختلف این رشته می‌پردازند. برخی از بهترین مجلات خارجی ISI و اسکوپوس سیستماتیک و بوم‌شناسی عبارتند از:

مجلات ISI

 • Nature
 • Science
 • Proceedings of the National Academy of Sciences
 • PNAS
 • Ecology
 • Ecology Letters
 • Functional Ecology
 • Journal of Animal Ecology
 • Journal of Ecology

مجلات Scopus

 • Ecology
 • Ecology Letters
 • Functional Ecology
 • Journal of Animal Ecology
 • Journal of Ecology
 • Oikos
 • Oecologia
 • PLOS One
 • The American Naturalist

این مجلات از نظر کیفیت علمی و اعتبار بین‌المللی در سطح بالایی قرار دارند و مقالات منتشر شده در آنها توسط داوران بین‌المللی ارزیابی می‌شوند.

علاوه بر این مجلات، مجلات خارجی دیگری نیز در زمینه سیستماتیک و بوم‌شناسی فعالیت می‌کنند که به چاپ مقالات علمی پژوهشی در زمینه‌های تخصصی‌تر می‌پردازند.

در اینجا برخی از این مجلات آورده شده است:

 • Biological Journal of the Linnean Society
 • Conservation Biology
 • Evolution
 • Global Ecology and Biogeography
 • Molecular Ecology
 • Nature Ecology and Evolution
 • Nature Communications
 • Philosophical Transactions of the Royal Society B
 • Trends in Ecology & Evolution

انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله به عوامل مختلفی از جمله موضوع مقاله، کیفیت علمی مقاله و اهداف نویسنده بستگی دارد.

 مزایا رشته سیستماتیک و بوم شناسی برای ادامه تحصیل و بازار کار

رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که به مطالعه جانوران و روابط آنها با محیط زیست می‌پردازد. این رشته دارای زمینه‌های تحقیقاتی مختلفی است و فرصت‌های زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار فراهم می‌کند.

مزایا رشته سیستماتیک و بوم شناسی برای ادامه تحصیل

پتانسیل بالایی برای ادامه تحصیل و پژوهش: رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته پایه است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا در مقاطع تحصیلات تکمیلی در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی ادامه تحصیل دهند. برخی از رشته‌های تحصیلی که فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند در آن ادامه تحصیل دهند عبارتند از:

 •     زیست‌شناسی جانوری
 •     زیست‌شناسی گیاهی
 •     زیست‌شناسی محیطی
 •     زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
 •     بوم‌شناسی
 •     سیستماتیک
 •     تکامل
 •     زیست‌شناسی رفتاری

تنوع بالای مشاغل: فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مشغول به کار شوند. برخی از مشاغلی که فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در آن مشغول به کار شوند عبارتند از:

 •     تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها
 •     انجام تحقیقات علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی
 •     کار در سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با محیط زیست
 •     کار در شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی

نیاز جامعه به متخصصان زیست‌شناسی جانوری

با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، نیاز جامعه به متخصصان زیست‌شناسی جانوری روز به روز افزایش می‌یابد.

مزایا رشته سیستماتیک و بوم شناسی برای بازار کار

امکان کار در زمینه‌های مختلف: فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مشغول به کار شوند. برخی از زمینه‌های کاری که فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در آن مشغول به کار شوند عبارتند از:

 •     مطالعه تنوع جانوری
 •     مطالعه روابط بین جانوران و محیط زیست
 •     مطالعه تأثیر تغییرات زیست‌محیطی بر جانوران
 •     مطالعه حفاظت از گونه‌های جانوری

امکان کار در محیط‌های مختلف

فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند در محیط‌های مختلف مشغول به کار شوند. برخی از محیط‌های کاری که فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در آن مشغول به کار شوند عبارتند از:

 •     دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی
 •     سازمان‌های دولتی و خصوصی مرتبط با محیط زیست
 •     شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی
 •     کنسرواتورها و باغ‌وحش‌ها

امکان کار در خارج از کشور

فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند در خارج از کشور نیز مشغول به کار شوند. برخی از کشورهایی که فرصت‌های شغلی خوبی برای فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی فراهم می‌کنند عبارتند از:

    ایالات متحده آمریکا
    کانادا
    انگلستان
    آلمان
    فرانسه
    استرالیا
    چین
    ژاپن

رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که فرصت‌های زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار فراهم می‌کند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی جانوری و محیط زیست مشغول به کار شوند و نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست ایفا کنند.

  معایب رشته سیستماتیک و بوم شناسی برای ادامه تحصیل و بازار کار

رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که فرصت‌های زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار فراهم می‌کند. با این حال، این رشته دارای برخی معایب نیز می‌باشد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:

معایب رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی برای ادامه تحصیل

نیاز به تلاش و پشتکار زیاد: رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته چالش‌برانگیز است که نیاز به تلاش و پشتکار زیادی دارد. دانشجویان این رشته باید در انجام تحقیقات علمی و آزمایشات سخت‌کوش باشند.

محدودیت بازار کار در برخی از زمینه‌ها: در برخی از زمینه‌های کاری رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی، بازار کار محدود است. برای مثال، در زمینه‌های تحقیقاتی، ممکن است فرصت‌های شغلی محدود باشد.

معایب رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی برای بازار کار

نیاز به مهارت‌های نرم: فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی علاوه بر دانش علمی، به مهارت‌های نرم نیز نیاز دارند. برخی از مهارت‌های نرم مهم برای فارغ‌التحصیلان این رشته عبارتند از:

 •     مهارت‌های ارتباطی
 •     مهارت‌های حل مسئله
 •     مهارت‌های کار تیمی

نیاز به تجربه کاری: برای موفقیت در بازار کار، فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی نیاز به تجربه کاری نیز دارند. آنها می‌توانند از طریق کارآموزی یا پروژه‌های تحقیقاتی، تجربه کاری کسب کنند.

رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که فرصت‌های زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار فراهم می‌کند. با این حال، فارغ‌التحصیلان این رشته باید از معایب این رشته نیز آگاه باشند تا بتوانند برای موفقیت در آن برنامه‌ریزی کنند.

مهاجرت تحصیلی و کاری فارغ التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم شناسی

رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که فرصت‌های زیادی برای ادامه تحصیل و بازار کار در خارج از کشور فراهم می‌کند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی جانوری و محیط زیست در خارج از کشور مشغول به کار شوند.

مهاجرت تحصیلی

فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در خارج از کشور اقدام کنند. برخی از کشورهایی که فرصت‌های خوبی برای تحصیل در رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی فراهم می‌کنند عبارتند از:

ایالات متحده آمریکا
کانادا
انگلستان
آلمان
فرانسه
استرالیا
چین
ژاپن

برای پذیرش در دانشگاه‌های خارج از کشور، فارغ‌التحصیلان این رشته باید دارای شرایط زیر باشند:

 • معدل بالای 16
 • تسلط به زبان انگلیسی
 • تجربه تحقیقاتی

مهاجرت کاری

فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند برای کار در خارج از کشور اقدام کنند. برخی از کشورهایی که فرصت‌های خوبی برای کار در رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی فراهم می‌کنند عبارتند از:

ایالات متحده آمریکا
کانادا
انگلستان
آلمان
فرانسه
استرالیا
چین
ژاپن

برای کار در خارج از کشور، فارغ‌التحصیلان این رشته باید دارای شرایط زیر باشند:

مدرک تحصیلی معتبر
تسلط به زبان انگلیسی
تجربه کاری

روش‌های مهاجرت تحصیلی و کاری

فارغ‌التحصیلان رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی می‌توانند از طریق روش‌های زیر برای مهاجرت تحصیلی و کاری اقدام کنند:

 • ویزای تحصیلی
 • ویزای کاری
 • ویزای سرمایه‌گذاری
 • ویزای ازدواج

رشته سیستماتیک و بوم‌شناسی یک رشته علمی و جذاب است که فرصت‌های زیادی برای مهاجرت تحصیلی و کاری فراهم می‌کند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در زمینه‌های مختلف زیست‌شناسی جانوری و محیط زیست در خارج از کشور مشغول به کار شوند.

 چاپ مقاله رشته سیستماتیک و بوم شناسی

چاپ مقاله در رشته سیستماتیک و بوم شناسی یک فرآیند چالش‌برانگیز اما مهم است. مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمی به عنوان مدرک علمی قابل قبول شناخته می‌شوند و به محققان کمک می‌کنند تا نظرات خود را با سایر دانشمندان در میان بگذارند.

مراحل چاپ مقاله در رشته سیستماتیک و بوم شناسی

مراحل چاپ مقاله در رشته سیستماتیک و بوم شناسی به شرح زیر است:

1. انتخاب موضوع: اولین قدم در چاپ مقاله، انتخاب موضوع مناسب است. موضوع مقاله باید جدید و نوآورانه باشد و به پیشرفت دانش در زمینه سیستماتیک و بوم شناسی کمک کند.

2. انجام تحقیقات: پس از انتخاب موضوع، باید تحقیقات لازم را برای انجام مقاله انجام دهید. این تحقیقات می‌تواند شامل جمع‌آوری داده‌های تجربی، تحلیل داده‌های موجود یا ترکیبی از این دو باشد.

3. نگارش مقاله: پس از انجام تحقیقات، باید مقاله را به صورت علمی و دقیق بنویسید. مقاله باید شامل مقدمه، روش‌ها، نتایج و بحث باشد.

4. ارسال مقاله به مجله: پس از نگارش مقاله، باید آن را به مجله‌ای معتبر ارسال کنید. مجلات معتبر علمی از طریق فرآیند داوری دوطرفه، کیفیت مقالات ارسالی را بررسی می‌کنند.

5. داوری مقاله: پس از ارسال مقاله به مجله، مقاله توسط دو داور متخصص بررسی می‌شود. داوران مقاله را از نظر کیفیت علمی، نوآوری و تناسب با مجله مورد بررسی قرار می‌دهند.

6. پذیرش یا رد مقاله: در صورت پذیرش مقاله، مقاله در مجله منتشر خواهد شد. در صورت رد مقاله، باید اصلاحات لازم را در مقاله انجام دهید و آن را مجدداً به مجله ارسال کنید.

نکاتی برای چاپ مقاله در رشته سیستماتیک و بوم شناسی

برای چاپ مقاله در رشته سیستماتیک و بوم شناسی، باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

با استادان و همکاران خود مشورت کنید. استادان و همکاران شما می‌توانند در انتخاب موضوع، انجام تحقیقات و نگارش مقاله به شما کمک کنند.
از منابع معتبر استفاده کنید. برای انجام تحقیقات، از منابع معتبر استفاده کنید تا مقاله شما از اعتبار علمی برخوردار باشد.
به دقت مقاله خود را ویرایش کنید. قبل از ارسال مقاله به مجله، آن را به دقت ویرایش کنید تا از وجود اشتباهات نگارشی و املایی جلوگیری کنید.
از مجلات معتبر ارسال کنید. برای افزایش شانس پذیرش مقاله خود، از مجلات معتبر ارسال کنید.

چاپ مقاله در رشته سیستماتیک و بوم شناسی یک فرآیند چالش‌برانگیز اما مهم است. با رعایت نکات ذکر شده در این مقاله، می‌توانید شانس خود را برای چاپ مقاله در مجلات معتبر افزایش دهید.

 

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: