ترجمه

خدمت ترجمه ایران‌تز چیست؟

ترجمه

خدمات ترجمه دقیق و رسا (بخصوص ترجمه تخصصی مقالات، مدارک علمی و تحقیقات) یکی دیگر از مهمترین خدماتی است که توسط کارشناسان و مترجمان مجرب ایران‌تز  تدبیرساز تقدیم مخاطبان می‌گردد. یکی از مهمترین بخش‌های هر تحقیق، بخش گردآوری مطالب از منابع مختلف می‌باشد. بسیاری از منابع، غیر فارسی هستند. مقالات، تحقیقات، رساله‌ها، کتاب‌ها و سایت‌های غیر فارسی می‌توانند مطالب به روز و دست اول را در اختیار محقق قرار دهند و محقق برای استفاده از این مطالب نیاز به برگردان زبان این منابع به زبان فارسی دارد. با توجه به اینکه سطوح انتظار از میزان کیفیت ترجمه متفاوت است، ترجمه‌ها بسته به انتظار متقاضی در سطوح متفاوت کیفیت انجام می‌شوند. 

به عنوان مثال، کیفیت ترجمه و متن انگلیسی برای یک مقاله که می‌بایست در یک ژورنال معتبر ISI JCR سابمیت گردد، با ترجمه یک مقاله برای ارائه کلاسی متفاوت می‌باشد.

برخی از خدمات و فعالیت‌های دپارتمان ترجمه ایران‌تز عبارتند از: 

  • ترجمه کلیه متون فارسی به همه زبان‌ها

  • ترجمه کلیه متون از همه زبان‌های خارجی به فارسی

  • ترجمه تخصصی مقالات ISI و مجلات معتبر خارجی

  • ارائه خدمات اخذ تائید و مهر دادگستری و وزارت امور خارجه برای مدارک ترجمه شده

  • ترجمه همزمان

  • ترجمه سایت

  • ترجمه بروشور و کاتالوگ

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: