استراتژی و چشم‌انداز ایران‌تز

رویکرد ایران‌‌تز چیست؟

استراتژی و چشم‌انداز ایران‌تز

استراتژی و چشم انداز

چشم‌انداز ایران‌تز، همه‌گیر شدن پژوهش و تحقیق در سازمان‌ها، اصناف و اقشار مختلف کشور می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته، اهمیت زیادی به تحقیق و طرح‌های تحقیقاتی داده می‌شود و به معنای واقعی کلمه، بدون تحقیق کاری انجام نمی‌دهند ولی واژه تحقیق و محقق در کشور ما، واژه چندان پرکاربرد و فراگیری نیست و هنوز پژوهشگری را بعنوان یک شغل نمی‌شناسند. چشم‌انداز ایران‌تز، در نقطه‌ای تعریف می‌شود که بخش مهمی از بودجه هر سازمان دولتی و نهاد خصوصی، در بخش تحقیقات هزینه شود و با صرف هزینه‌ای ناچیز در امور پژوهشی، جلوی زیان‌های چندین برابر در سال‌های آتی گرفته شود.

هزینه‌های تحقیقات واقعا در گزارشات هزینه آورده نمی‌شود. این هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و پربازده در آینده است.

انجام تحقیق در هر رشته، خود یک تکنیک است. کافی است مراحل تحقیق را بدانیم و ابزار آن‌را بشناسیم. آن‌وقت خواهیم توانست جای تحقیق و پژوهش را در زندگی فردی، خانوادگی و سازمانی خود باز کنیم.

 

موسسه تدبیرساز

تماس و پیام‌رسانی: