موضوعات پیشنهادی ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی عمومی

برای مطالعه موضوعات پیشنهادی ایران‌تز دررشته جغرافیا و برنامه‌ریزی عمومی به مقاله زیر سر بزنید:

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

موضوعات پیشنهادی ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی عمومی

 

برخی از موضوعات پیشنهادی ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی عمومی غبارتند از:

  1.   رویکردها و پژوهش¬های نظری در برنامه‌ر¬یزی آمایش سرزمین

  2.   تحلیل‌های محیطی در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین  

  3.   ساختار شناسی و طرح‌ریزی الگوهای کاربری زمین

  4.   شناخت الگوهای بومی و تحلیل نظام سکونتگاهی در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

  5.   ابعاد و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

  6.   پژوهش‌های کاربردی درابعاد اقتصادی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین

  7.   پژوهش¬های کاربردی دربرنامه‌ریزی پایداری مسکن شهری و روستایی 

  8.   پژوهش‌های بومی در حوزه زیست‌پذیری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی و شهری

  9.   الگوهای دسترسی کالبدی و برنامه‌ریزی ترافیک و حمل و نقل در سطوح محلی، ناحیه‌ای

  10.   برنامه‌ریزی آمایش سرزمین با محوریت تحلیل‌های اجتماعی و محله‌گرایی    

 

برای اطلاع از آخرین لیست موضوعات به روز و سفارش کار می‌توانید از مشاوره رایگان کارشناسان موسسه بهره‌مند شوید :

 

ایران‌تز          02140220448

موضوعات پیشنهادی ایران‌تز در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی عمومی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 281 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×