پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان

پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان

برای دانلود پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان لینک زیر را کلیک کنید:

فرم درخواست خدمت به شما تلفن بزنیم


پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان

 

پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

  • عامل ویژگی های محصول سبز

  • عامل ویژگی های  قیمت سبز

  • عامل ویژگی های ترفیع سبز

  • عامل ویژگی های توزیع سبز

  • عامل رفتار خرید مصرف کننده

که در مجموع شامل 37 پرسش می‌باشد که پاسخگویی به این سوال‌ها بر مبنای طیف 5 گزینه‌ای لیکرت می‌باشد.

 

جهت دانلود پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان بر روی لینک زیر کیک کنید:

 

دانلود پرسش‌نامه

 

ایران‌تز تدبیرساز بازدید: 283 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×