معرفی گرایش اقتصاد اسلامی

فرآیند قرض‌دادن و قرض‌گرفتن در اسلام، تحت قوانین و اصول خاصی می‌بایست انجام شود تا طرفین درگیر گناه‌ی بنام ربا نشوند.

درخواست آنلاین خدمت ما به شما تلفن بزنیم

معرفی رشته اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی، یکی از شاخه‌های علم اقتصاد است که مبانی و نظریات مهم اقتصادی را تحت اصول و مفاهیم اسلامی بیان می کند. بعنوان مثال، نحوه داد و ستد و فرآیند قرض دادن و قرض گرفتن در اسلام، تحت قوانین و اصول خاصی می‌بایست انجام شود تا طرفین درگیر گناهی بنام ربا نشوند. کلیه ساختارهای اقتصادی مانند سیستم بانکی، سیستم ارتباطات بین‌الملل، بیمه، مالیات، دیه و دیگر موارد، در دین مبین اسلام، قواعد مربوط به خود را دارند و کشورهای اسلامی تلاش می‌کنند از قوانین و شرایط اقتصاد اسلامی تبعیت کنند. رشته اقتصاد اسلامی برای تبیین اصول اقتصادی تحت دین اسلام و پرورش کارشناسان اقتصاد اسلامی بوجود آمده است و در دانشگاه‌های زیادی در سراسر دنیا تدریس می‌شود. با گسترش تدریس رشته اقتصاد اسلامی، زمینه تحقیق و پژوهش در این رشته افزایش یافته و روز به روز مبانی اقتصاد اسلامی تقویت شده و بازدهی بیشتری برای کشورهای اسلامی خواهد داشت.

در جدول زیر مشخصات برخی از مجلات معتبر جهانی (isi jcr)  در رشته اقتصاد اسلامی آورده شده است :

Full Journal Title

Cambridge Journal of Regions Economy and Society

International Journal of Islamic Economics and Finance

Islamic Economic Studies

ISLAMIC ECONOMIC STUDIES

Turkish Journal of Islamic Economics

 

 

همچنین در جدول زیر مشخصات تعدادی از مشهورترین مجلات اقتصاد اسلامی ارائه شده است :

نام مجله

وابسته به

اقتصاد اسلامی 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشهای اقتصادی ایران 

دانشگاه علامه طباطبائی

معرفت اقتصاد اسلامی

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

مطالعات اقتصاد اسلامی

دانشگاه امام صادق

اقتصاد و بانكداری اسلامی (نامه اقتصاد اسلامی) 

انجمن اقتصاد اسلامی ایران

 

 

 

برخی از حوزه ها و کلمات و سرتیترهای پژوهشی در رشته اقتصاد گرایش اقتصاد اسلامی عبارتند از :

 

آ

 • ابزار مالی بدون ربا
 • ابزارهای سیاست مالی
 • ابزارهای مالی اسلامی
 • ابطال‌ پذیری پوپر
 • آب‌وهوا
 • آثار خارجی منفی
 • اثر شریعت
 • اثر علامت‌دهی
 • اثرات دستمزد بر متغیرهای اقتصادی
 • اجاره
 • اجاره اعیان (مسکن)
 • اجاره به شرط تملیک
 • الگوهای توسعه
 • الگوهای رفتار عقلانی
 • الگوی اسلامی
 • الگوی اسلامی ایرانی
 • الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • الگوی اسلامی تربیت مالی
 • الگوی اقتصاد سنجی کلان
 • الگوی اقتصادی
 • الگوی انتزاعی
 • الگوی پیشرفت
 • احکام
 • اختلال شناختی
 • اخلاق
 • اخلاق اسلامی
 • اخلاق اقتصادی
 • اخلاق تجاری اسلامی
 • اخلاق هنجاری
 • اخلاق و آداب تجارت
 • اخلاقیات زیستی
 • ادراک‌های اعتباری
 • اراده
 • ارز
 • ارزش اقتصادی مخازن
 • ارزش ذهنی
 • ارزش شناسی
 • ارزش عینی
 • ارزش مبادله‌ای
 • ارزش مصرفی
 • ارسطو
 • ارکان اقتصاد اسلامی
 • ارکان علم
 • آزادی
 • آزمایشگاه اقتصادی
 • آزمون تجربی
 • آزمون علّیت گرنجری
 • آزمون کرانه‌ها
 • آزمون‌های تجربی
 • استان های جمهوری اسلامی ایران
 • استانداردهای حسابداری
 • استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی
 • استحقاق
 • استراتژی خروج
 • استریپ
 • استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)
 • اسراف
 • اسراف و اقتار
 • اسلام
 • اسلام و محیط زیست
 • اسلامی
 • اسلامی سازی IS-LM
 • آسیب شناسی
 • آسیب‌پذیری اقتصادی
 • اشتغال
 • اشتغال بانوان
 • اشتغال زنان
 • اصل اباحه عامه  
 • اصل تفاوت
 • اصل ملک
 • اصناف
 • اصول اخلاقی مذهب اقتصادی
 • اصول تشریعی
 • اصول تکوینی
 • اصول ثابت
 • اصول راهبردی
 • اصول کلی صحت قراردادها
 • اصول موضوعه
 • اضافه برداشت
 • اطلاعات متقارن
 • اطلاعات نامتقارن
 • اعتبار در حوزه تخصیص و تجهیز
 • اعتباریات
 • اعتدال
 • اعتماد
 • افراط
 • اقتصاد
 • اقتصاد اثباتی
 • اقتصاد- اخلاق
 • اقتصاد آزمایشگاهی
 • اقتصاد آزمایشی
 • اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد اسلامی اثباتی
 • اقتصاد اسلامی هنجاری
 • اقتصاد امور خیریه
 • اقتصاد ایران
 • اقتصاد با بهره
 • اقتصاد بخش سوم
 • اقتصاد بخش عمومی
 • اقتصاد بدون نفت
 • اقتصاد بین‌الملل
 • اقتصاد تنظیم‌گری
 • اقتصاد داوطلبانه
 • اقتصاد دستوری
 • اقتصاد دهش
 • اقتصاد دین
 • اقتصاد دینی
 • اقتصاد رفتاری
 • اقتصاد رفتاری
 • اقتصاد ریاضی
 • اقتصاد سنتی
 • اقتصاد قراردادها
 • اقتصاد قرآنی
 • اقتصاد متعارف
 • اقتصاد محض
 • اقتصاد مرسوم
 • اقتصاد مقاومتی
 • اقتصاد نهادگرا
 • اقتصاد نهادی
 • اقتصاد نئوکلاسیک
 • اقتصاد هنجاری
 • اقتصاد و حقوق
 • اقتصاد وقف
 • اقتضائات شرعی
 • اکل مال به باطل
 • امنیت
 • امنیت
 • امنیت اقتصادی
 • امنیت مالی
 • امور اعتباری
 • آموزش
 • آموزشهای تخصصی
 • آموزش‌های عمومی
 • آموزه‌های اقتصادی اسلام
 • آموزه‌های تجاری اسلام
 • انباشت سرمایه
 • انتخاب بین زمانی
 • انتساب
 • انتظارات تورمی
 • انحصار
 • انسان اقتصادی
 • انسان شناسی
 • انسان کامل
 • انسان‏شناسی اقتصادی
 • انصاف
 • انطباق با شریعت
 • انعطاف پذیری ساعت کار
 • انفاق
 • انفال
 • انگیزه نوع چهارم
 • انگیزه و رفتار اقتصادی
 • اهداف نظام اقتصادی اسلام
 • اهرم
 • اوراق اجاره
 • اوراق اجاره مصون از تورم
 • اوراق ارو
 • اوراق اعتبار آلایندگی
 • اوراق بلایای طبیعی
 • اوراق بهادار اسلامی
 • اوراق بهادار با پشتوانه دارایی
 • اوراق بهادار با پشتوانه دارایی (ABS)
 • اوراق بهادار مبتنی بر دارایی
 • اوراق تبدیل شونده به سهام
 • اوراق جعاله
 • اوراق دوسویه ارزی
 • اوراق سلف نفتی
 • اوراق صکوک اجاره
 • اوراق قرضه
 • اوراق مشارکت
 • اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام
 • اوراق مشتقه
 • اوراق وقف جمعی
 • اوراق وقفی
 • اوراق وکالت
 • آیت‌الله شاه‌آبادی
 • ایران
 • ایمان
 • ایمان به خدا
 • آیه
 • آیه‌های اقتصادی قرآن

ب

 • بازار
 • بازار اسلامی
 • بازار پول
 • بازار پول بین‌بانکی
 • بازار سرمایه
 • بازار سرمایه اسلامی
 • بازار کالا
 • بازار کربن
 • بازار مالی FX
 • بازار وجوه قابل استقراض
 • بازارهای اخلاقی
 • بازارهای مالی
 • بازاریابی
 • بازاریابی شبکه‌ای
 • بازدهی نسبت به مقیاس
 • بازی‌های رفتاری
 • بافت پیرامون حرم مطهر
 • بافت‌نگاری
 • بانک
 • بانک اسلامی دبی
 • بانک توسعه صادرات ایران
 • بانک مرکزی
 • بانک ملت
 • بانک نیاز‌های اساسی
 • بانکداری
 • بانکداری اسلامی‏
 • بانکداری بدون بهره
 • بانکداری بدون ربا
 • بانکداری جزئی
 • بانکداری ربوی
 • بانکداری متعارف
 • بانکداری مرکزی اسلامی
 • بانکداری مرکزی ایران
 • بانکداری مقاومتی
 • بانک‌های اسلامی
 • بانک‌های تجاری
 • باورهای دینی
 • بحران اقتصادی
 • بحران مالی
 • بخش اعتباری - قراردادی
 • بخش خصوصی
 • بخش سوم اقتصاد
 • بخش کشاورزی
 • بخش واقعی
 • برابری
 • برابری فرصت‌‌‌ها
 • برداشت‌های اقتصادی
 • بررسی فقهی
 • برنامه ریزی بخشی- فضایی
 • برنامه‌ریزی منطقه¬ای
 • بلاک چین
 • به‌ روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM)
 • بهبود توزیع یارانه انرژی
 • بهره
 • بهره‌وری نیروی‌کار
 • بهینه سازی تصادفی‏
 • بهینه‌سازی
 • بهینه‌یابی تصادفی
 • بودجه
 • بودجه دولت اسلامی
 • بیت کوین
 • بیع دین
 • بیع سلف
 • بیع عینه و بیع‌الخیار
 • بیع مؤجل به مؤجل
 • بیکاری
 • بیمة مبتنی بر واحدهای سرمایه‌‌گذاری
 • بیمة مرتبط با سهام
 • بیمه (بیمه اتکایی)
 • بیمه تعاونی
 • بیمه تکافلی
 • بیمه خرد
 • بیمه زندگی
 • بیمه عمر
 • بیمه متعارف
 • پ
 • پاسخگو
 • پاسخ‌گویی
 • پانل دیتا
 • پانل دیتای پویا
 • پرده جهل
 • پروبیت
 • پس‌انداز بین‌نسلی
 • پلورالیزم متدلوژیکی
 • پنل دیتا
 • پوزیتیویسم
 • پوشش ریسک
 • پول
 • پول رمزنگاری‌شده
 • پول‌های کثیف
 • پیامد جانبی زیست محیطی
 • پیشرفت
 • پیشرفت اقتصادی
 • پیشرفت انسانی
 • پیشرفت منطقه‌ای
 • پیشرفت و تعالی شهری
 • پیش‌فرض‌های اساسی

ت

 • تاب‌آوری اقتصادی
 • تابع هدف
 • تأثیرگذاری
 • تاریخ اسلام
 • تاریخ اقتصادی
 • تاریخ ایران
 • تاریخ شبه جزیره عربستان
 • تاریخ فقه و فقها
 • تأمین مالی
 • تأمین مالی اسلامی
 • تأمین مالی خرد
 • تأمین مالی خرد اسلامی
 • تأمین مالی صنعت نفت
 • تبدیل به اوراق بهادارسازی
 • تبدیل دارایی به اوراق بهادار
 • تبیین فرضیه‌ای ـ استنتاجی
 • تجارت بین‌الملل
 • تجزیه اکساکا ـ بلیندر
 • تجهیز منابع
 • تجهیز منابع پولی
 • تجهیز و تخصیص منابع
 • تحریم اقتصادی
 • تحلیل اقتصادی و اسلامی
 • تحلیل بقاء
 • تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل تاریخی
 • تحلیل روند
 • تحلیل سلسله مراتبی
 • تحلیل واریانس چند متغیره
 • تخصیص درآمد به مخارج مصرفی
 • تخصیص منابع بانکی
 • تخصیص منابع پولی
 • تراز پرداخت‌های خارجی
 • تربیت اخلاقی
 • ترجیح زمانی
 • ترجیحات زمانی
 • تسمیه‌گرایی
 • تسهیلات بانکی
 • تسهیلات قرض الحسنه
 • تسهیلات مشارکتی
 • تسویه نقدی
 • تصمیمات مدیران
 • تصمیم‌گیری نهادی
 • تطهیر پول
 • تعادل عمومی
 • تعادل کیفیت
 • تعادل نش زیربازی کامل
 • تعامل‌های نوع‌دوستانه
 • تعاونی اعتبار
 • تعاونی‌های تولیدی
 • تعاونی‌های غیرتولیدی
 • تعدیل حساب ودیعه
 • تعریف عدالت
 • تعزیر
 • تعزیر مالی
 • تعمیم متعلقات زکات
 • تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب
 • تفریط
 • تفکیکی
 • تقابل انگیزه‌ها
 • تقارن اطلاعات
 • تقاضای پول
 • تکانه‌های درآمد نفت
 • تکلیف‏گرایی دینی
 • تمایل به پرداخت
 • تنزیل کردن
 • تهدید اقتصادی
 • توازن حق‌مدار
 • توافق‌نامه بازخرید
 • توانمندسازی
 • تورم
 • توزیع
 • توزیع اقتصادی
 • توزیع درآمد
 • توزیع زکات
 • توزیع کارکردی
 • توزیع مقداری
 • توسعه
 • توسعه اسلامی
 • توسعه اشتغال
 • توسعه اقتصادی
 • توسعه پاک
 • توسعه پایدار
 • توسعه مالی
 • توسعه مبتنی بر عدالت
 • توسعه وجود
 • توسعه‌یافته
 • تولید صیانتی
 • تولید گروهی
 • تولید ملی
 • تولیدکننده
 • تئوری احتمال

ث

 • ثبات اقتصادی
 • ثبات دینامیکی
 • ثبات مالی
 • ثروت

ج

 • جامعه‌شناسی معرفت
 • جامعیت
 • جان رالز
 • جایزه بانکی
 • جایگاه فقهی
 • جبرانی
 • جرایم فراملی
 • جریمه تأخیر
 • جریمه تأخیر تأدیه
 • جزیره‌العرب
 • جعاله
 • جمهوری اسلامی ایران
 • جنس
 • جورج سوروس

چ

 • چالشهای مالیاتی
 • چرخه‌های تجاری
 • چرخه‌های تجاری
 • چند رشتگی

ح

 • حاشیه سود خالص
 • حاکمیت دولت اسلامی
 • حاکمیت شرعی
 • حد بهینه یخت و پاش
 • حد عقلانی
 • حرمت
 • حساب سرمایه گذاری ویژه با بازده ثابت
 • حساب سرمایه‌گذاری ویژه
 • حساب مجزا
 • حسابداری بانکی
 • حسبه
 • حق آلایندگی
 • حق‌الوکاله
 • حقوق انگلستان
 • حقوق رقابت
 • حقوق قراردادها در اسلام
 • حقوق کار
 • حقوق و اقتصاد
 • حکمرانی خوب
 • حکومت و زکات
 • حواله
 • حیات طیبه
 • حیل

خ

 • خاستگاه
 • خانواده
 • خدمات بانکی
 • خلق اعتبار
 • خلق پول
 • خمس
 • خمس و زکات
 • خود دوستی
 • خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی
 • خودرگرسیون برداری
 • خوراک گاز
 • خوشه تأمین مالی
 • خیار

د

 • داده‌های تابلویی
 • داده‌های ترکیبی
 • دارایی پایه
 • دارایی‌های بدون پشتوانه واقعی
 • دارائی‌های مشمول زکات
 • دانش اقتصاد
 • دانش مهندسی مالی
 • درآمد
 • درصد پرداخت زکات
 • دستمزد
 • دسیسه هرمی
 • دلفی فازی
 • دنیای معاصر
 • دولت
 • دولت اسلامی
 • دیدگاه نئوکلاسیک
 • دینداری

ذ

 • ذات‌گرایی

ر

 • رابطه هزینه فرصت و اسراف
 • راهبردهای بانکداری اسلامی
 • راهبردهای رشد
 • راولز
 • ربا
 • ربا در قرآن کریم
 • ربای جاهلی
 • ربای قرضی
 • رتبه بندی
 • رشد
 • رشد اقتصادی
 • رشد اقتصادی ایران
 • رشد اقتصادی بازارها
 • رشد تولید
 • رشد جمعیت
 • رفاه
 • رفاه اقتصادی
 • رفتار مصرفی
 • رفتارهای اقتصادی
 • رفتارهای مصرفی
 • رفع فقر
 • رقابت
 • رقابتی
 • رقبات مسکونی
 • رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس
 • رهان
 • رهبر معظم انقلاب
 • رهبری
 • رهیافت پانل دیتا
 • روان‌شناختی
 • روایت
 • روش Topsis
 • روش اجتهاد چندمرحله‌ای
 • روش پژوهش
 • روش پژوهش
 • روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • روش تحلیل محتوا
 • روش ترکیبی نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی
 • روش داده‌بنیاد
 • روش داده‌های ترکیبی
 • روش دلفی
 • روش دیماتل
 • روش شناسی
 • روش‌ شناسی اقتصادی
 • روش فرآیند سلسله مراتبی
 • روش کشفی
 • روش‌شناسی
 • روش‌شناسی
 • روش‌شناسی اقتصاد
 • رویکرد اسلامی
 • رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی
 • رویکرد شناختی به اقتصاد
 • رویکرد قرآنی- روایی
 • رئالیسم
 • ریخت و پاش اداری
 • ریسک
 • ریسک ارزی
 • ریسک اعتباری
 • ریسک شریعت

ز

 • زاهدان
 • زکات
 • زکات در ایران
 • زکات فطره
 • زکات و خمس
 • زمان
 • زنان متأهل
 • زنجیره ارزش تولید
 • زنجیره بلوکی

س

 • س سال مجله
 • ساختار
 • ساختار اقتصادی
 • سازگاری
 • سازمان کنفرانس اسلامی
 • سازوکار انتقال
 • سازوکارهای اعمال قرارداد
 • سالواره
 • سبد دارایی
 • سپرده
 • سپرده‌گذاری
 • سپرده‌های امتیازی
 • سپرده‌های تلفیقی
 • سرمایه
 • سرمایه اجتماعی
 • سرمایه اجتماعی زیست محیطی
 • سرمایه انسانی
 • سرمایه دینی
 • سرمایه فرهنگی
 • سرمایه فیزیکی
 • سرمایه گذاری
 • سرمایه گذاری ریسک پذیر
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر
 • سعادت
 • سلامت بانکی
 • سلامت تصمیمات
 • سن
 • سنت رزق
 • سنت‌های الهی
 • سهام
 • سهیم‌شدن زمانی
 • سوآپ بدهی ـ مالکیت
 • سوآپ نرخ بهره
 • سواد مالی
 • سود خالص اقتصادی
 • سود خالص بانک
 • سود علی‌الحساب
 • سود­آوری
 • سیاست ارزی
 • سیاست پولی
 • سیاست فریبکاری
 • سیاستگذاری
 • سیاست‌گذاری اشتغال
 • سیاست‌گذاری پولی
 • سیاست‌ها
 • سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
 • سیاست‌های مالی
 • سیره پیامبر اکرم(ص)
 • سیستم ‌بانکی
 • سیستم بانکی

ش

 • ش شماره مجله
 • شاخص
 • شاخص اتکینسون
 • شاخص اخلاق تجاری اسلامی
 • شاخص اقتصاد اسلامی
 • شاخص ترکیبی
 • شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام
 • شاخص شکاف وضع موجود از حالت آرمانی
 • شاخص قابلیت کاهش معیار
 • شاخص‌های اقتصادی
 • شاخص‌های بانکداری اسلامی
 • شاخص‌های توسعه شهری
 • شادکامی
 • شأن الگوی مصرف عرف مصرف فرد مسلمان مصرف متظاهرانه
 • شبکه بانکی
 • شبکه بانکی
 • شبیه سازی پویا
 • شخصیت حقوقی
 • شرط بازخرید
 • شرط باطل
 • شرط خلاف مقتضای عقد
 • شرط خلاف مقتضای قرارداد
 • شرط صحیح
 • شرط مخالف کتاب
 • شرط و داعی
 • شرکت مخمّس
 • شرکت‌های هرمی
 • شروط قراردادی
 • شریعت
 • شفافیت
 • شفافیت اقتصادی
 • شکست بازار
 • شناسنامه
 • شهرستان خمین
 • شهید صدر
 • شهید مطهری
 • شورای فقهی
 • شورای فقهی
 • شوک‌های اقتصادی
 • شیوه تأمین مالی خرد اسلامی

ص

 • صادرات و واردات
 • صداقت
 • صدر اسلام
 • صراحت عقد
 • صرفه های ناشی از مقیاس
 • صکوک
 • صکوک بانکی
 • صکوک سلف
 • صندوق ثروت ملی
 • صندوق ضمانت بازنشستگی
 • صنعت پتروشیمی

ض

 • ضریب جینی
 • ضریب فزاینده پولی
 • ضمانت
 • ضمانت سپرده‌ها
 • ضوابط مصرف انفال
 • ط
 • طراحی ابزار مالی اسلامی
 • طرح بازنشستگی
 • طرح بازنشستگی با مشارکت معین
 • طلا

ظ

 • ظرفیت بالقوه
 • ظرفیت بالقوه زکات
 • ظرفیت فقه
 • ظرفیت‌های درونی
 • ظلم

ع

 • عامل ایمان به خدا
 • عامل رضایت شخصی
 • عامل سازمان
 • عامل منفعت گرایانه
 • عدالت
 • عدالت اقتصادی
 • عدالت بین‌نسلی
 • عدالت تخصیصی
 • عدالت توزیعی
 • عدالت توزیعی و صیانتی
 • عدالت جغرافیایی
 • عدالت درون‌نسلی
 • عدالت کلان
 • عدالت ولایی
 • عدم تعیّن
 • عدم تقارن اطلاعات
 • عدم تقارن اطلاعاتی
 • عقد اجاره
 • عقد شرکت
 • عقد صلح
 • عقد مضاربه
 • عقدهای اسلامی
 • عقلانیت
 • عقلانیت قرآنی
 • عقلانیت محدود
 • عقود اسلامی
 • عقود مبادله‌ای
 • عقود مشارکتی
 • علامه طباطبائی
 • علائم اختصاری
 • علم اقتصاد
 • علم اقتصاد اسلامی
 • علم بومی
 • علم دینی
 • علم و معرفت
 • علمای اسکولاستیک
 • علمای مشروطیت
 • علیت گرنجر
 • عملکرد بهینه
 • عملیات بانکی
 • عنصر زمان
 • عهدنامه مالک اشتر
 • عوامل خاص بانک
 • عوامل خرد
 • عوامل کلان
 • عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار
 • عینیّت
 • عیون

غ

 • غایت‌گرایی
 • غرر
 • غنای کفافی

ف

 • فرااخلاق
 • فراخوان الکترونیکی
 • فراگرد انگیزشی
 • فرآیند پرش- انتشار
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • فرایند تحلیل سلسله‏مراتبی فازی
 • فرم تصحیح خطای مدل ARDL
 • فرهنگ اقتصادی
 • فرهنگ بازار محور
 • فرهنگ تجاری اسلام
 • فرهنگ قرآن
 • فروش استقراضی
 • فروش اقساطی
 • فساد اقتصادی
 • فضاهای عمومی
 • فضیلت‌گرایی
 • فطرت‌گرا
 • فقر
 • فقر اقتصادی
 • فقر چند بعدی
 • فقر ذهنی
 • فقر طبیعی
 • فقر قابلیتی
 • فقر مطلق
 • فقر نسبی
 • فقر و غنا
 • فقه
 • فقه اسلامی
 • فقه اقتصادی
 • فقه اقتصادی ‌اسلام
 • فقه امامیه
 • فقه عذر
 • فقه کشف
 • فقه مالی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • فقهاء
 • فقهای مسلمان
 • فلسفة عدالت
 • فلسفه اخلاق
 • فلسفه اقتصاد
 • فلسفه حرمت ربا
 • فلسفه مضاف

ق

 • قاچاق
 • قاعده انصاف
 • قاعده در برابر صلاحدید
 • قاعده شرط
 • قاعده غرور
 • قاعده لاضرر
 • قاعده للاجل
 • قاعده مصلحت
 • قاعده‌مندی
 • قانون پولی و بانکی
 • قانون زکات
 • قانون و الزامات
 • قانونگذاری
 • قدر حاجت
 • قرارداد آتی
 • قرارداد اجاره
 • قرارداد الکترونیکی
 • قرارداد انگیزه ـ سازگار
 • قرارداد بدهی
 • قرارداد بیع
 • قرارداد بیع متقابل
 • قرارداد بیمة صندوق مجزا
 • قرارداد بیمۀ شخصی متغیر
 • قرارداد کار
 • قرارداد مرابحه
 • قرارداد مشارکتی
 • قراردادهای بالادستی نفت
 • قراردادهای سوآپ
 • قراردادهای نفتی
 • قرآن
 • قرآن کریم
 • قرض
 • قرض تجاری
 • قرض تولیدی
 • قرض مصرفی
 • قرض مصرفی و سرمایه‌گذاری
 • قرض‌الحسنه
 • قصد جدی
 • قصد عقد
 • قضا و قدر
 • قمار
 • قواعد فقهی
 • قواعد فقهی معامله‌ها
 • قواعد مفروض
 • قوانین
 • قوانین اقتصادی اسلام
 • قیمت عادلانه
 • قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید

ک

 • کار تیمی
 • کارآفرین
 • کارآیی
 • کارایی اقتصادی
 • کارایی بازار
 • کارایی تخصیصی
 • کارایی فنی
 • کارت مرابحه
 • کارکردهای قرض
 • کارمزد
 • کالاها و خدمات
 • کالاهای عمومی
 • کالای تجملی
 • کالای ضروری
 • کرمانشاه
 • کژگزینی
 • کژمنشی
 • کژمنشی و کژگزینی
 • کسری بودجه
 • کشورهای اسلامی
 • کشورهای گروه هشت (D8)
 • کفایت سرمایه و معاملات صوری
 • کل‌گرایی
 • کمیته امداد امام خمینی
 • کمیته بازل
 • کنترل بهینه تصادفی
 • کنترل تورم
 • کنترل درونی

گ

 • گسترش ظرفیت
 • گشتاورهای تعمیم‌یافته
 • گونه شناسی

ل

 • لذت‌پذیری
 • لذت‏‌گرایی
 • لیبرالیسم

م

 • ماچادو ـ متا
 • مالکیت
 • مالکیت انفال
 • مالکیت زمانی
 • مالی اسلامی
 • مالی شخصی
 • مالیات
 • مالیات اسلامی
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات تورمی
 • مالیات متعارف
 • مالیات¬ها
 • مالیات‌های منصوص شرعی
 • ماهیت اقتصاد اسلامی
 • ماهیت پول
 • ماهیت خدماتی
 • ماهیت نظریه
 • مبادله
 • مبادله قراردادها
 • مبادله هدیه‏ای
 • مبادی کلامی
 • مبانی فقهی
 • مبانی فقهی و اقتصادی
 • مبانی متدلوژیک
 • متدلوژی اقتصاد
 • متعلقات زکات
 • متغیّرهای کلان
 • محدودیت¬ها
 • مخارج مذهبی
 • مخاطره اخلاقی
 • مداخله دولت
 • مدل بلک- شولز
 • مدل بونس
 • مدل خودتوضیح برداری (VAR)
 • مدل رگرسیون مرکب بیزی
 • مدل سبد بهینه دارایی
 • مدل قراردادهای موازی
 • مدل کلان اقتصاد ایران
 • مدل هکمن دو مرحله‌ای
 • مدلسازی مفهومی
 • مدیریت پیامدهای جانبی
 • مدیریت ریسک
 • مذهب
 • مذهب اقتصادی
 • مذهب اقتصادی اسلام
 • مرابحه
 • مراحل نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی. طبقه‌بند؛ F53؛ E52؛ E61
 • مراهنه
 • مردم‌سالاری اقتصادی
 • مزیت سنجی طبیعی
 • مزیت صادراتی
 • مسائل زیست‌محیطی
 • مسائل نوپیدا
 • مستمری مبتنی بر شاخص
 • مستمری متغیر
 • مسئولیت بدون تقصیر
 • مسئولیت های خانوادگی
 • مشارکت
 • مشارکت تناقصی
 • مشارکت در سود
 • مشارکت در سود و زیان
 • مشارکت کاهنده
 • مشارکت مدنی
 • مشترک عامه
 • مشتقات
 • مشتقات مالی
 • مشروعیت
 • مشی سوی
 • مصارف
 • مصالح عامه
 • مصرف
 • مصرف در حد کفاف
 • مصرف سعادت محور
 • مصرف عمومی
 • مصرف کالاهای داخلی
 • مصرف مسرفانه
 • مصرف‌کننده
 • مصرف‌گرایی
 • مضاربه
 • مطالبات غیرجاری
 • مطالبه‌های غیرجاری
 • مطالعه آزمایشگاهی
 • مطلوبیت‏گرایی دوساحته
 • معاملات آتی‌ها
 • معاملات اختیارات
 • معاملات مجموع صفر
 • معدن
 • معرفت‌‌شناسی
 • معیار
 • معیارهای توزیع
 • معیارهای عدالت اقتصادی
 • مفاهیم اعتباری
 • مفاهیم کلی
 • مفروضات
 • مقررات¬گذاری بر قراردادها
 • مقومات عقد
 • مکاسب
 • مکاسب محرمه
 • مکتب اقتصادی
 • مکتب اقتصادی اسلام
 • مکتب اقتصادی شهید‌صدر
 • ملاک اخلاق تولید
 • ملی‌گرایی
 • ممنوعیت غرر
 • ممنوعیت قمار
 • منابع
 • منابع تملیکی یا آزاد
 • منابع طبیعی
 • منابع طبیعی پایان‌پذیر
 • منابع فقه
 • منافع اجتماعی
 • منحنی تراز پرداخت‌ها (BP)
 • منحنی ‌لورنز
 • منفعت تولید‌کننده
 • مهندسی مالی
 • مهندسی مالی اسلامی
 • موانع توسعه
 • مؤسسه وقفی
 • مولد جایگاه
 • میان‌رشته‌ای
 • المیزان فی تفسیر القرآن

ن

 • نابرابری درآمد
 • نابرابری درآمدی
 • نابرابری رفاهی
 • ناسازگاری زمانی
 • نرخ
 • نرخ اجاره املاک
 • نرخ بازده دارایی
 • نرخ بهره
 • نرخ تنزیل
 • نرخ تورم
 • نرخ حقوق صاحبان سهام
 • نرخ مالیاتی
 • نسبت کفایت سرمایه
 • نشانه‌شناسی
 • نظارت
 • نظارت شرعی
 • نظارت و مدیریت
 • نظام احسن
 • نظام اقتصاد اسلام
 • نظام بانکداری بدون ربا
 • نظام بانکی ایران
 • نظام پولی و بانکی اسلامی
 • نظام تأمین مالی اسلامی
 • نظام حسابداری
 • نظام خاکستری
 • نظام رفتاری
 • نظام گزارشگری مالی اسلامی
 • نظام مالی
 • نظام مالی اسلامی
 • نظام مبادله
 • نظام‌سازی اقتصاد اسلامی
 • نظام‌های دستمزد
 • نظریه اجتماعی
 • نظریه اعتباری
 • نظریه اقتصادی
 • نظریه بازتاب‌ پذیری
 • نظریه بازی
 • نظریه بازی‌ها
 • نظریه بازی‏های تطوری
 • نظریه پردازی داده بنیاد
 • نظریه توزیع
 • نظریه توزیع پس از تولید
 • نظریه داده‌بنیاد
 • نظریه عدالت
 • نظریه قرارداد
 • نظریه‌ قراردادها
 • نظریه کالایی
 • نظریه نمایندگی
 • نظریۀ انتخاب
 • نظم ریاضی
 • نظم طبیعی
 • نفت
 • نفت و منافع ملی بلندمدت
 • نفع‌طلبی
 • نفی سبیل
 • نقد اقتصاد متعارف
 • نقد قانون زکات
 • نقش دولت
 • نکول
 • نگرش
 • نگرش سیستمی
 • نماگر
 • نهاد تنظیم‌کننده
 • نهاد واسطه مالی
 • نهاد وقف
 • نهادگرای قدیم و نهادگرای جدید
 • نهادگرایی
 • نهادها
 • نهادهای سیاسی
 • نهادهای قانونی
 • نوآوری
 • نوآوری مالی
 • نوسازی و بهسازی
 • نوسانات
 • نیاز واقعی
 • نیازهای انسان
 • نیروی کار
 • نئوکلاسیک

ه

 • هدف میانی
 • هدف نهایی
 • هزینه در راه خدا
 • هزینه رفاهی تورم
 • هزینه فرصت
 • هزینه فریب
 • هزینه مبادله
 • هزینه¬های مبادله
 • هزینه‌های مبادله
 • هستة سخت اقتصاد اسلامی
 • هستی‌شناسی
 • هماهنگی
 • همبستگی اجتماعی

و

 • وابستگی مقطعی
 • واردات کالاهای واسطه‌ای
 • واژگان کلیدی: اخلاق تجارت
 • واژگان کلیدی: فقر
 • واژگان کلیدی: قانون عملیات بانکی بدون ربا
 • واژگان کلیدی: نظارت شرعی
 • واژگان کلیدی:اقتصاد اسلامی
 • واژگان کلیدی:اقتصاد کلان
 • واژگان کلیدی:اوراق با بازدهی متغیر
 • واژگان کلیدی:رفتارشناسی
 • واژگان کلیدی:صکوک سلف
 • واژگان کلیدی:صندوق چرخشی
 • واژگان کلیدی:فرهنگ
 • واژگان کلیدی:نظریه بازی‌ها
 • واسازی
 • وجه التزام
 • وضعیت نخستین
 • وظیفه‌گرایی
 • وقف
 • وقف انفرادی
 • وقف جمعی
 • وقف و امور خیریه
 • ولایت
 • ویژگی الگوی مطلوب
 • ویژگی های بانکداری اسلامی

ی

 • یارانه انرژی

 

برای اطلاع از جزییات و دریافت مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ایران‌تز تماس بگیرید :

02140220448 مشاوره رایگان

 

همچنین جهت سفارش کار، می توانید به بخش "ثبت سفارش" رفته، فرم مربوط به سفارش خود را تکمیل نمایید :

معرفی گرایش اقتصاد اسلامی
ایران‌‌تز تدبیرساز بازدید: 546 تاریخ: آدرس وب
تکمیل بفرمائید، با شما تماس می‌گیریم.
ورود ثبت نام
×